Zlínský kraj vrátil dokumentaci EIA vsetínské spalovny k přepracování

6.8.2019 - VSETÍN | Články
Foto: Txllxt TxllxT / Wikimedia Commons
Společnost Zásobování teplem Vsetín, která plánuje u Vsetína postavit spalovnu, musí dokumentaci o vlivu záměru na životní prostředí kompletně přepracovat. Jeho úkolem je nyní doložit například rozptylovou studii a posouzení vlivu na veřejné zdraví, přepracovat části týkající se nakládání s odpadními vodami, či lépe rozpracovat část týkající se rizik a havárií. 

Proti projektu se postavili místní obyvatelé i vsetínská radnice, která krajskému úřadu ve Zlíně zaslala obsáhlé stanovisko. Městský úřad mimo jiné odmítá, aby se v nové spalovně zpracovával odpad z města a obcí mimo jeho správní obvod. 

Také Arnika přispěla k vrácení podkladů investorovi. Ve svých připomínkách k dokumentaci EIA jsme upozornili na několik závažných nedostatků. V podkladech zcela chybí popis technologie spalování, zachycování spalin všech toxických látek nebo srovnání se šetrnějšími variantami nakládání s odpady. Bez těchto informací nelze vliv na životní prostředí vůbec určit.

Nyní je na firmě Zásobování teplem Vsetín, jak rychle dokumentaci opraví a znovu předloží. Podle slov zástupců společnosti bude přepracování trvat asi dva měsíce. Další posun tedy můžeme očekávat začátkem října letošního roku.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu