Kde hledat informace

Návrh změny na webu magistrátu

pdf Hodnocení vlivů na životní prostředí (závěr zjišťovacího řízení) (18.99 Kb)

pdf Rozsudek nejvyššího správního soudu (273.67 Kb)

Současný stav

Pořizování změny Z 1000 (tzv. revize územního plánu Hlavního města Prahy) bylo zahájeno na základě usnesení Rady HMP ze dne 1. února 2005, zadání změny schválilo zastupitelstvo dne 1. 9. 2005 a k návrhu změny přijalo souhlasné usnesení č. 40/14 dne 14. 9. 2006. Do konce roku 2006 Rada HMP nepředložila zastupitelstvu návrh znění obecně závazné vyhlášky, tedy změnu vyhlášky č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu Prahy, na základě usnesení zastupitelstva ke změně Z 1000. Dne 10. 7. 2008 byla změna Z 1000/00 územního plánu Prahy vydána opatřením obecné povahy č. 1/2008. Dne 30. Října 2008 zrušil změnu Z 1000 svým rozsudkem Nejvyšší správní soud pro rozpor se zákonem. Příprava změny Z 1000 a její projednávání tak v roce 2009 probíhá už potřetí. Součástí změny je 255 dílčích zásahů do různých území města.

Poslední termín pro podání připomínek veřejnosti: 6. srpna 2009

Obsah změny Z 1000

Změna aktualizuje současný územní plán a upřesňuje trasy některých významných komunikací, jako je pražský silniční okruh, městský okruh, vysočanská radiála nebo obchvat Zličína. Upravuje ale také trasy biokoridorů a vymezení velkých rozvojových území a aktualizuje seznam veřejně prospěšných staveb na území metropole. Původně zahrnovala i rozšíření ruzyňského letiště, město ale bude tuto část nakonec řešit zvlášť.

Co takzvaná změna Z1000 mění:
 • trasy některých dopravních staveb
 • trasy některých biokoridorů
 • plochy zeleně
 • vymezení velkých rozvojových území, mezi které patří mimo jiné oblast mezi Letňany a Kbely, Pelc Tyrolka, Strahovský stadion a Smíchovské nádraží
 • seznam veřejně prospěšných staveb
 • rozsah historických jader především okrajových městských částí
 • dále upřesňuje tvar už realizovaných staveb, jako je například Pobřežní ulice v Karlíně, kruhová křižovatka v Letňanech, sídliště Černý Most, areál radotínské cementárny nebo tramvajová trať v Modřanech
 • zjednodušuje rozdělení funkčních ploch - například plochy pro školy, zdravotnická zařízení a městskou správu, které jsou v současném plánu vymezeny odděleně, budou patřit do jedné kategorie nazvané veřejné vybavení
Patero nejzávažnějších vad změny územního plánu Z 1000
 1. Ačkoliv podle zadání změny má jít pouze o zjednodušení legendy a drobné korekce v území, materiál mění funkčních využití pozemků a posouvá zásadní stavby (zejména silnice a dálnice) na jiné pozemky, než kde měly původně stát. To by vedlo ke zhoršení životního prostředí v postižených oblastech.
 2. Magistrát neprovedl posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ani podle předchozí úpravy v zákoně č. 244/1992 Sb. Nejvyšší správní soud už v roce 2006 konstatoval: „V každém případě však měl odpůrce (pozn. Arniky – myšleno Hlavní město Praha) na základě obou úprav, tedy před i po novele č. 93/2004 Sb., jasnou povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí. Oba předpisy dále stanoví, že bez posouzení vlivu na životní prostředí není možné změnu územně plánovací dokumentace schválit. Postup odpůrce byl proto nezákonný.“ Neproběhla totiž nezávislá oponentura, nezvažovaly se různé varianty změn a občané nedostali dostatečný prostor k uplatnění připomínek.
 3. Veřejné projednání probíhalo v dopoledních hodinách uprostřed prázdnin a dovolených, takže velká část Pražanů se ho vůbec nemohla zúčastnit. Řada lidí se nejspíše o projednání ani nedozvěděla.
 4. V době, kdy magistrát dokončuje koncept nového územního plánu Prahy, vnáší rozsáhlé změny starého územního plánu do celého procesu jen zmatek. Všechny procesy běží současně, je obtížné se vyznat v podkladech a vyhodnotit jejich vzájemné vztahy.
 5. Změnu územního plánu Z1000 už jednou schvaloval magistrát, ale následně její platnost zrušil Nejvyšší správní soud. Současná podoba změny trpí stejnými vadami – oproti původnímu zadání posunuli úředníci některé stavby na jiné pozemky, na což nemají právo. Hrozí, že i druhý pokus o změnu Z1000 zruší soud. Co bude následovat Po zpracování připomínek veřejnosti a námitek dotčených vlastníků nemovitostí bude o změně územího plánu hlasovat pražské zastupitelstvo - teprvé poté mohou změny nabýt platnosti. Je pravděpodobné, že celá věc skončí opět kvůli porušení zákona u soudu.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
toxické látky
udrzitelna spotreba
verejnost
odpady
vzduch2
praha2
voda2
biodiv2
stromy