Kde hledat informace

Návrh změn na webu magistrátu

Usnesení zastupitelstva ke konceptům změn

Posouzení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (SEA) - I. část, II. část - závěry

Posouzení vlivů změn na soustavu Natura 2000

Celkový rozsah změn: 1 264 hektarů (2,55 % rozlohy Prahy - tedy plocha velká jako 198 Strahovských stadionů). Vlna změn zahrnuje 83 záměrů - z nich je 49 problematických vzhledem k záboru ploch zeleně nebo dalším dopadům na životní prostředí (negativní záměry zaujímají rozsah 885 hektarů).

Současný stav

Od března do dubna 2008 byly veřejně vystaveny koncepty změn. Poté proběhlo vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území a na soustavu Natura 2000.

Koncepty změn projednalo 30. 10. 2009 Zastupitelstvo hl. m. Prahy a schválilo pokyny pro dopracování návrhů včetně výběru výsledných variant řešení změn.

Poslední termín pro podání připomínek veřejnosti k návrhu těchto změn: 6. květně 2010.

Co bude následovat

Definitivně schválit nebo odmítnout změny by mělo pražské zastupitelstvo. Pokud změny schválí, stanou se závaznou součástí územního plánu.

Veřejné projednání návrhu změn se uskuteční 6. května 2010 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy, Mariánské nám. 2,  Praha 1.
Nejpozději 6. května na uvedeném jednání lze také podat připomínky k návrhu těchto změn.

Podpisem pod zmocnění zástupce Arniky se můžete přidat k našim připomínkám!

Zde si můžete stáhnout věcně shodné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti, vytisknout a spolu s podpisy je předat či zaslat do kanceláře Arniky, Chlumova 17, 130 00 Praha 3.

pdf CEPO-zmocneni zastupce-zmeny vlny 06 UP (72.13 Kb)  

Napište zastupitelům přímo z našeho webu, aby zastavili projednávání změn, které mohou Prahu přeměnit v největší staveniště Evropy!

Rozdělení návrhů na změnu územního plánu podle jejich typu:

Vznik nových částí Prahy:

11  nové obytné čtvrti a rezidenční komplexy v okrajových částech Prahy (satelitní městečka)

8    zahušťování městských čtvrtí novou rozsáhlou výstavbou

Výstavba:

8    obytné komplexy a bytové domy

7    obchodní a kancelářské komplexy

7    přeměna brownfields

3    průmyslové a výrobní areály

3    objekty služeb

2    sklady

Dopravní infrastruktura:

4     hromadné garáže a parkoviště

3     rozšíření silnic

2     železniční zastávky

1     prodloužení tramvaje

1     pražský silniční okruh

1     rozšíření letiště

Ostatní infrastruktura:

2     sběrné dvory

1     přeložky vedení vysokého napětí

Těžba:

1    lom

Revitalizace přírody a plochy pro rekreaci:

8     zalesnění pozemků

6     sportoviště a rekreace

1     založení luk

1     založení parku

Počty navrhovaných změn v jednotlivých městských částech:

 

Praha 12 8 Dubeč 2
Vinoř 7 Koloděje 2
Praha 4 5 Křeslice 2
Praha 6 5 Přední Kopanina 2
Praha 20 - Horní Počernice 5 Třeboradice 1
Kunratice 4 Zličín 1
Satalice 4 Praha 2 1
Šeberov 4 Praha 8 1
Praha 5 3 Praha 9 1
Praha 7 3 Praha 16 - Radotín 1
Praha 14 - Kyje 3 Praha 18 - Letňany 1
Běchovice 3 Praha 20 1
Čakovice 3 Praha 21 1
Ďáblice 3 Praha 22 - Pitkovice 1
Kolovraty 3 Hlubočepy 1
Štěrboholy 3 Holyně 1
Praha 3 2 Letňany 1
Praha 10 2 Lipany 1
Praha 11 2 Miškovice 1
Benice 2 Řeporyje 1
Březiněves 2 Satalice 1
Dolní Počernice 2 Slivenec 1

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
toxické látky
udrzitelna spotreba
verejnost
odpady
vzduch2
praha2
voda2
biodiv2
stromy