Lidé v Arnice

Změny vlny 07

Kde hledat informace

Rozhodnutí zastupitelstva o schválení zadání změn

Návrh změn před schválením zastupitelstvem - a odůvodnění

Celkový rozsah změn: 842 hektarů (1,7 % rozlohy Prahy - tedy plocha velká jako 132 Strahovských stadionů).

Vlna 07 zahrnuje 157 záměrů (378 hektarů - 0,76 % rozlohy Prahy), u nichž se nezpracovává koncept a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Z nich je 76 problematických vzhledem k záboru ploch zeleně nebo k dalším dopadům na životní prostředí (negativní záměry zaujímají rozsah 250 hektarů).

U dalších 14 záměrů vlny 07 se zpracovává koncept a hodnocení vlivů na životní prostředí. Podrobnosti o těchto změnách projednávaných v odlišném režimu najdete na samostatné stránce.

Současný stav

Rada hl. m. Prahy rozhodla o pořízení sedmé vlny změn 16. 8. 2005. Návrh zadání změn pak byl vystaven v létě 2006 k podání připomínek veřejnosti a státních orgánů. Zadání změn pak 24. 1. 2008 schválilo pražské zastupitelstvo.

Poslední termín pro podání připomínek veřejnosti k návrhu těchto změn: 15. ledna 2010.

Co bude následovat

Zastupitelstvo hlavního města bude o schválení změn hlasovat na svém zasedání 25. března 2010. Budou-li změny schváleny, stanou se závaznou součástí územního plánu.

Napište zastupitelům přímo z našeho webu, aby zastavili projednávání změn, které mohou Prahu přeměnit v největší staveniště Evropy!
Rozdělení návrhů na změnu územního plánu podle jejich typu:

Vznik nových částí Prahy:

15 nové obytné čtvrti a rezidenční komplexy v okrajových částech Prahy (satelitní městečka)

5 nové čtvrti

4drobné urbanistické úpravy v území

2 zahušťování městských čtvrtí novou rozsáhlou výstavbou

Přestavba brownfields:

továrna Walter

továrna Praga

Pražské papírny Bubeneč

železniční pozemky u Nádraží Hostivař

výrobní plochy v Dolních Počernicích

Komerční výstavba:

16 rodinný dům

10 skupina rodinných domů

8 bytové domy a obytné soubory

6 bytový dům

5 polyfunkční objekty

1 obnova historických budov

Občanská vybavenost:

4 prodejny a obchodní plochy

2 domy seniorů a pečovatelská služba

2 kynologické cvičiště

1 školská zařízení

1 restaurace

1 humanitární a duchovní středisko

Dopravní infrastruktura:

14 železniční zastávky

6 garáže a parkoviště vč. podzemních

4 rekonstrukce a výstavba silnic

2 tramvajové trati

1 železnice

1 komunikace pro pěší a cyklisty

1 zklidnění dopravy

Ostatní infrastruktura:

3 vedení vysokého napětí a transformovna

3 retenční nádrže a suché poldry

2 sběrné dvory

1 protipovodňová opatření

1 protihlukový val

1 hasičská zbrojnice

Výroba a sklady:

2 výroba

4 sklady

Revitalizace přírody a plochy pro rekreaci:

10 nová zeleň a parky

7 prvky ÚSES a ekologická stabilita

6 sportovní plochy a hřiště

Počty navrhovaných změn v jednotlivých městských částech:  


Praha 5 18 Ďáblice 2
Kunratice 15 Kolovraty 2
Praha 12 10 Lochkov 2
Praha 4 8 Nebušice 2
Praha 9 7 Petrovice 2
Praha 20 6 Šeberov 2
Praha 22 6 Újezd 2
Praha 6 5 Praha 1 1
Praha 14 5 Praha 2 1
Praha 15 4 Praha 10 1
Čakovice 4 Praha 11 1
Praha 3 3 Praha 12 1
Dubeč 3 Praha 13 1
Dolní Měcholupy 3 Benice 1
Křeslice 3 Klánovice 1
Libuš 3 Koloděje 1
Zličín 3 Královice 1
Praha 7 2 Lipence 1
Praha 8 2 Lysolaje 1
Praha 16 2 Petrovice 1
Praha 19 2 Štěrboholy 1
Dolní Chabry 2 Velká Chuchle 1
Dolní Počernice 2 Zbraslav 1
 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu