Přehled změn vlny 07 územního plánu Prahy, u nichž se zpracovává koncept a hodnocení vlivů na životní prostředí


Kde hledat informace

Koncepty změn na webu magistrátu

Usnesení zastupitelstva ke konceptům změn

Vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Celkový rozsah změn: 464 hektarů (0,94 % rozlohy Prahy - tedy plocha velká jako 73 Strahovských stadionů).

 

Současný stav

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo 16. 8. 2005 o pořízení sedmé vlny změn územního plánu. Návrh zadání byl poté vystaven a 24. 1. 2008 jej zastupitelstvo schválilo. Poté začal Útvar rozvoje města připravovat pro část změn koncept.

Koncept byl vystaven v létě 2009, současně probíhalo vyhodnocování vlivů změn na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí (SEA).

Pro změny, které nebyly předmětem konceptu, byl zpracován návrh.  Poslední termín pro podání připomínek veřejnosti k návrhu těchto změn: 15. ledna 2010.

Co bude následovat

Změny budou veřejně projednány po zapracování připomínek. Termíny dalšího projednávání zatím nejsou známy.

 

Rozdělení návrhů na změnu územního plánu podle jejich typu:

Vznik nových částí Prahy:
12   nové obytné čtvrti a rezidenční komplexy v okrajových částech Prahy (satelitní městečka)

Infrastruktura:
1   řešení dopravní sítě v oblasti
1   rozšíření překladiště


Počty navrhovaných změn v jednotlivých městských částech:
Praha 12 4 Praha 8 1
Praha 22 2 Praha 9 1
Královice 2 Praha 14 1
Petrovice 2 Praha 15 1
Benice 1 Praha 19 1
Nebušice 1  

 !!!     Změna č. Z 909
Obytná čtvrť Kbely – východ
Praha 19 / rozsah 202 024 m2

 !!!     Změna č. Z 970
Komplex rodinných domů Královice
Praha – Královice / rozsah 100 063 m2

 !!!     Změna č. Z 1009
Výstavba rodinných domů Královice
Praha – Královice / rozsah 54 167 m2

 !!!     Změna č. Z 1077
Obytné domy a sportovní objekty v Komořanech
Praha 12 / rozsah 17 944 m2

 !!!     Změna č. Z 1211
Bytové objekty a garáže v Petrovicích
Praha 15, Praha – Petrovice / 7 425 m2

 !!!     Změna č. Z 1407
Rozšíření obytné zástavby, sociální služby
Praha – Petrovice / rozsah 54 048 m2

 !!!     Změna č. Z 1418
Soubor rodinných domů Cholupice
Praha 12 / rozsah 30 583 m2

 !!!    Změna č. Z 1557
Objekty pro bydlení a občanská vybavenost Cholupice
Praha 12 / rozsah 29 902 m2

 !!!    Změna č. Z 1637
Dopravní propojení a zrušení parku v Uhříněvsi
Praha 22 / rozsah 109 160 m2

 !!!    Změnač. Z 1686
Rozšíření bydlení v Cholupicích a Benicích
Praha 12 / 1 054 828 m2

 !!!    Změna č. Z 1713
Obytná zástavba a vybavenost v Pitkovicích a Benicích
Praha 22, Praha – Benice / rozsah 504 967 m2

 !!!    Změna č. Z 1868
Rozšíření bydlení v Cholupicích
Praha 12 / rozsah 758 882 m2

 !!!    Změna č. Z 1891
Rozšíření překladiště v Hloubětíně
Praha 9, Praha 14 / rozsah 117 244 m2

 !!!    Změna č. Z 1918
Dopravní propojení Kbelská – Balabenka
Praha 8, Praha 9, Praha 14 / rozsah 1 599 454 m2

praha2

Banner-stika

Sledujte nás: