Změny územního plánu – mrakodrapy, dopravní zácpy a úbytek zeleně. Praha se má stát největším staveništěm Evropy

20.11.2008 - PRAHA | Tiskové zprávy
Kolaps automobilové dopravy, mizení zelených ploch, předimenzovaná výstavba. To podle sdružení Arnika hrozí, pokud zastupitelstvo hlavního města schválí takzvané „změny územního plánu celoměstského významu“. Včera vypršel termín, do kdy mohli k navrhovaným změnám podávat připomínky občané. Magistrát plánuje přeměnu tří pražských nádraží v nové čtvrti města a výstavbu třinácti dalších místních center a rezidenčních oblastí. „Město vychází vstříc investorům a nehledí na potřeby města a jeho obyvatel,“ kritizuje návrh změn Martin Skalský ze sdružení Arnika.

„Není jasné, proč právě teď město projednává celoměstsky významné změny. V současné době se připravuje nový územní plán, který by měl zohlednit zásadní stavební a rozvojové projekty,“ říká Skalský. „Celý proces působí dojmem, že cílem změn je vytvořit v Praze ještě v tomto volebním období co nejvíce zastavitelných ploch bez ohledu na to, jak kvalitně se podaří regulovat výstavbu, “ dodává.

Arnika podala k návrhu změn připomínky (1) a požaduje, aby magistrát stanovil pro rozvoj Prahy jasná pravidla. „Investoři by například měli být povinni podporovat veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Při výstavbě nových čtvrtí je nezbytné vytvářet také potřebnou infrastrukturu – školy, školky, parky, veřejná prostranství, zařízení pro sport, kulturu, zdravotnictví a sociální služby,“ vypočítává nedostatky návrhů změn územního plánu mluvčí Arniky Zora Kasiková. „V opačném případě hrozí, že investoři vydělají na prodeji bytů a kanceláří, ale náklady na infrastrukturu padnou na město,“ doplňuje mluvčí.

Čtyři desítky takzvaných celoměstsky významných změn se týkají 1 176 hektarů pozemků, což je plocha velká jako 186 Strahovských stadionů, tedy 2,37 % rozlohy celé Prahy. Dvacet z navržených změn by představovalo zastavění zeleně, dalších třináct změn předpokládá zábor polí. Změny by vedly k zastavění celkem osmi set hektarů zelených ploch a zemědělské půdy (2).

Podle Arniky se máme čeho obávat. „Zatím největší nová čtvrť vyrostla v Praze mezi Budějovickou a Pankrácem a nese všechny negativní rysy, které hrozí i dalším projektům,“ vysvětluje Martin Skalský. „Město dalo investorům volnou ruku. Ti pak zastavěli Budějovickou kancelářskými budovami, z nichž se po pracovní době stává město duchů. Na Pankráci hrozí stavba mrakodrapů, kvůli nimž může být Praha vyškrtnuta ze seznamu památek UNESCO. Celá oblast je postižena hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, nejsou zde žádná kulturní zařízení a chybí i další občanská vybavenost,“ říká Skalský.

Co se tedy v Praze chystá? Magistrát plánuje zrušení Masarykova a Smíchovského nádraží a nádraží Bubny. Na jejich místě mají vyrůst nové městské čtvrti. Na Žižkově se plánuje výstavba mrakodrapů, území v Bubnech má být zas napojeno na severojižní magistrálu a způsobilo by dopravní kolaps v centru Prahy. V Modřanech má vyrůst nová čtvrť Neo Riviera – také s mrakodrapy. Plánuje se přemístění pankrácké věznice a nová výstavba na jejím místě. Největší rozvojová lokalita o výměře pěti hektarů má vzniknout ve Štěrboholích (3). Další zástavba se plánuje ve Vokovicích, Strašnicích, Sedlci, Sobíně či Kbelích. (4)

Magistrát nyní posoudí došlé připomínky a rozhodne o dalším postupu. Arnika požaduje, aby se navržené změny zpracovaly ve větší podrobnosti. „Prosazujeme také, aby magistrát otevřel širokou veřejnou diskusi o připravované proměně Prahy. Nejsme spokojeni s tím, že dosud probíhá vše spíš pod pokličkou. Většina Pražanů nemá potuchy o tom, že se má jejich město proměnit v jedno z největších stavenišť Evropy,“ říká mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Magistrát by měl zveřejnit všechny podklady a uspořádat veřejné projednání návrhů. Tak zásadní rozhodnutí by neměla vznikat bez účasti občanů, dodala mluvčí.

 

Další informace:

(1) Kompletní připomínky Arniky k celoměstsky významným změnám územního plánu: http://aa.ecn.cz/img_upload/d81f2b50b6ddb7f097ba52526b6694c1/CEPO_08_11_19_rozvojov__z_m_ry_FIN.pdf

 

(2) Rozdělení návrhů na změnu územního plánu podle jejich typu:

Vznik nových částí Prahy:

3 městské čtvrti místo nádraží (Žižkov, Smíchov, Bubny)

4 čtvrti na okraji (Dubeč-Měcholupy-Štěrboholy, Štěrboholy, Záběhlice)

4 centra městských částí (Modřany, Hagibor, Strašnice, Kbely, Roztyly, Pankrác)

6 obytná zástavba (Sedlec, Sobín, Kolovraty-Uhříněves, Vokovice)

 

Stavební projekty:

2 stanoviště hasičů

1 rozšíření radnice ve Vršovicích

1 výstavba nové budovy Muzea hl. m. Prahy

 

Infrastruktura:

4 silnice

2 železniční tratě

2 mimoúrovňové dálniční křižovatky Pražského okruhu

2 přestupní uzly veřejné dopravy

2 prodloužení kanalizace

1 změna trasy metra D

1 páteřní cyklotrasa Náměstí Míru – Botič

 

Rekreační plochy:

1 park ve Strašnicích

1 rekreační zóna Radotínská jezera

 

Koncepce:

1 metodika výškové regulace zástavby v Praze

 

(3) Počty navrhovaných změn v jednotlivých městských částech

Praha 10 - 11

Praha 11 - 11

Praha 6 - 5

Praha 8 - 3

Dubeč - 3

Praha 5 - 2

Praha 7 - 2

Praha 12 - 2

Praha 14 - 2

Praha 15 - 2

Praha 19 - 2

Dolní Měcholupy - 2

Praha 22 - 2

Praha 1 - 1

Praha 3 - 1

Praha 4 - 1

Praha 9 - 1

Praha 16 - 1

Dolní Chabry - 1

Běchovice - 1

Dolní Počernice - 1

Kolovraty - 1

Křeslice - 1

Satalice - 1

Štěrboholy - 1

Suchdol - 1

Zličín - 1

(4) Přehled jednotlivých změn územního plánu v řazení podle seznamu magistrátu

 

Z 1438/00

Nová čtvrt Neo Riviera Modřany

Praha 12 / rozsah 526.307 m2

 

Změna č. Z 1774/00

Obytná zástavba v areálu mrazíren v Sedlci

Praha 6 – Sedlec / rozsah 119.458 m2

 

Změna č. Z 2001/00

Nová čtvrť – Masarykovo nádraží – Florenc

Praha 8, Praha 1 / rozsah 189.383 m2

 

Změna č. Z2048/00

Modernizace železnice – napojení nádraží Libeň na Nové spojení

Praha 9, Praha 10, Praha 15 / rozsah 42.558 m2

 

Změna č. Z 2096/00

Velké rozvojové území Dubeč – Měcholupy – Štěrboholy

Praha – Dubeč, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Stěrboholy / rozsah 5.075.353 m2

 

Změna č. Z 2116/00

Obytná výstavba v Sobíně

Praha – Zličín (Sobín) / rozsah 200.135 m2

 

Změna č. Z 2137/00

Obytná výstavba v Uhříněvsi – Kolovratech

Praha 22 (Uhříněves, Kolovraty) / rozsah 346.945 m2

 

Změna č. Z 2142/00

Rozvojové území Štěrboholy

Praha – Stěrboholy, Praha 10, Praha 14 / rozsah 621.088 m2

 

Změna č. Z 2168/00

Prodloužení kanalizačního sběrače

Praha – Běchovice, Praha – Dolní Počernice / rozsah 5.355 m2

 

Změna č. Z 2176/00

Silnice z Kbel k Vysočanské radiále

Praha 14, Praha 19, Praha – Satalice / rozsah 19.533 m2

 

Změna č. Z 2178/00

Mimoúrovňová křižovatka Pražského okruhu

Praha – Dolní Chabry / rozsah 32.862 m2

 

Změna č. Z 2179/00

Propojení Pražského okruhu s Říčany

Praha – Kolovraty / rozsah 3.597 m2

 

Změna č. Z 2222/00

Rekonstrukce ulice v Dubči

Praha – Dubeč, Praha 22 / rozsah 15.877 m2

 

Změna č. Z 2247 / 00

Nový železniční koridor III. Praha – Beroun

Praha 5, Praha – Velká Chuchle, Praha 4 / rozsah 147.252 m2

 

Změna č. Z 2266/00

Rekonstrukce a rozšíření ulice v Křeslicích

Praha 22, Praha – Křeslice / rozsah 20.860 m2

 

Změna č. Z 2273/00

Mimoúrovňová křižovatka Rybářka Pražského okruhu

Praha – Suchdol / rozsah 26.114 m2

 

Změna č. Z 2274/00

Přestupní uzel veřejné dopravy Zahradní Město

Praha 10 / rozsah 217.687 m2

 

Změna č. Z 2357/00

Bytová výstavba – Dolní Měcholupy

Praha – Dolní Měcholupy, Praha 15 / rozsah 98.048 m2

 

Změna č. Z 2420/00

Dostavba Hagiboru – zachování sportu a vznik náměstí

Praha 10 / rozsah 42.770 m2

 

Změna č. Z 2433/00

Zástavba prostoru kolem stanice metra Strašnická

Praha 10 / rozsah 14.059 m2

 

Změna č. Z 2440/00

Změna trasy metra D – stanice Thomayerova nemocnice

Praha 12 / rozsah 2.113 m2

 

Změna č. Z 2445/00

Obytná zástavba v Bohdalci

Praha 10 / rozsah 6.061 m2

 

Změna č. Z 2454/00

Park „Bečvářova vila“ ve Strašnicích

Praha 10 / rozsah 3.533 m2

 

Změna č. Z 2458/00

Páteřní cyklotrasa Slezská – Botič

Praha 10 / rozsah 5.966 m

 

Změna č. Z 2459/00

Obytná čtvrť Záběhlice s parkem

Praha 10 / rozsah 171.487 m2

 

Změna č. Z 2462

Přemístění tramvajové smyčky u Depa Hostivař

Praha 10 / rozsah 5.936 m2

 

Změna č. Z 2500/00

Dopravní dispečink a stanoviště hasičů

Praha 6 / rozsah 4.288 m2

 

Změna č. Z 2531/00

Nová čtvrť Bubny – Zátory

Praha 7 / rozsah 913.668 m2

 

Změna č. Z 2573/00

Prodloužení kanalizačního sběrače – Uhříněves

Praha – Dubeč / rozsah 3.770 m

 

Změna č. Z 2590/00

Obytný soubor Veleslavín – Vokovice

MČ Praha 6 / rozsah 57.429 m2

 

 

 

Změna č. Z 2600/00

Nová čtvrť Žižkov – Vackov

Praha 3 / rozsah 424.883 m2

 

Změna č. Z 2642/00

Moderní centrum obce Kbely

Praha 19 / rozsah 161.575 m2

 

Změna č. 2646/00

Rozšíření Vršovické radnice

Praha 10 / rozsah: 4.853 m2

 

Změna č. 2670/00

Nová budova Muzea hl. m. Prahy a park

Praha 8 / rozsah 3.735 m2

 

Změna č. 27100/00

Nová čtvrť – Nejnovější Smíchov

Praha 5 / 965.303 m2

 

Změna č. 2722/00

Administrativní a bytové domy, hotel – Michelský les

Praha 11 / rozsah 364.865 m2

 

Změna č. 2724/00

Rekreační zóna Radotínská jezera

Praha 16 / rozsah 790.870 m2

 

Změna č. 2733/00

Metodika výškové regulace zástavby

Území hlavního města Prahy

 

Změna č. 2739/00

Hasičská stanice Čimice

Praha 8 / rozsah: 9.184 m2

 

Změna č. 2740/00

Zrušení věznice Praha-Pankrác a nový výstavba

Praha 4 / rozsah 100.111 m2

 

 


 

Aktivity Centra pro podporu občanů byly podpořeny z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu