Znalci potvrzují, že ke kácení lip v Thákurově ulici není důvod

30.7.2008 - PRAHA | Tiskové zprávy
Stromy v parku v Thákurově ulici na území šesté městské části mají vysokou estetickou a biologickou hodnotu, k jejich kácení není důvod. Vyplývá to ze znaleckého posudku Ing. Jiřího Vanžury, který zadalo sdružení Arnika. Technická správa komunikací usiluje o vykácení celého parku. Úřad Městské části Praha 6, který o osudu stromů vede správní řízení, tak má k dispozici již celkem sedm odborných posudků. Většina odborníků se shoduje na tom, že stromy jsou dlouhodobě zanedbané, ale jejich kácení není nutné.

„Lípy tvoří nenahraditelný potenciál pro krátkodobou relaxaci a rekreaci obyvatel obytné zóny. Stromy mají rovněž psychologický a emocionální význam (tzv. faktor pohody života). Dřeviny jsou významným článkem ve struktuře zeleně města s vnějšími a širšími územními vztahy. Celkový funkční význam stromů je nadprůměrný,“ píše ve svém posudku znalec z oboru pozemků, dřevin a krajinného rázu. Pokud by byl park v Thákurově ulici vykácen, vznikla by podle Jiřího Vanžury ekologická újma ve výši téměř jednoho a půl milionu korun.

Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika podotýká, že jde již o sedmý odborný posudek na park v Thákurově. „S výjimkou posudků, které platila Technická správa komunikací, jež chce stromy pokácet, doporučují všichni znalci zachování převážné většiny lip,“ řekl Skalský. Další posudky objednali vedle Arniky také Úřad Městské části Praha 6 a Česká inspekce životního prostředí.

Arnika nedávno podala také podnět k uložení pokuty pro TSK za zanedbání péče o stromy. „Odborníci ve svých posudcích shodně píší, že lípy v Thákurově jsou dlouhodobě zanedbané. Právě nedostatek péče má být jedním z důvodů ke kácení stromů. To ale podle zákona není možné, protože vlastník je povinen se o stromy starat,“ vysvětlil Skalský.

Špatnou péči TSK potvrzuje v posudku i znalec Jiří Vanžura a píše: „Dřeviny jsou pěstebně značně zanedbané, v minulosti byl prováděn pouze základní řez. Vzdálenost pat stromů od zpevněných ploch je velmi malá (zjištěné minimum 5 cm). Lípy ve vnějších stromořadích jsou silně poškozeny pojezdem aut při parkování. I přes vysokou estetickou hodnotu a nesporný ekologický význam, lze konstatovat, že vlastník ke dřevinám přistupoval jako k nutné přítěži nikoliv jako k významné hodnotě, o kterou je nutno se starat, investovat do ní čas a finanční prostředky, a to s využitím odborných znalostí,“ píše Vanžura.

Martin Skalský, který v probíhajícím správním řízení zastupuje jednoho z účastníků, navrhuje ve svém vyjádření odboru životního prostředí Prahy 6, aby provedl syntézu všech odborných posudků a ohledání na místě, a svolal ústní projednání. „Je potřeba vyhodnotit doporučení jednotlivých znalců týkající se konkrétních stromů i celého parku. Teprve pak lze rozhodnout. Již teď je ale jasné, že kácení všech lip není opodstatněné,“ dodal Skalský.


Aktivity Centra pro podporu občanů byly podpořeny z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu