Čistší vodu pro ryby i pro lidi

Vlivem lidské činnosti se do vod řek a potoků dostávají různé znečišťující látky. S mnoha z nich si naštěstí dnes již poradí čistírny odpadních vod. Od některých látek se voda dokáže očistit sama, rozkládají je drobné vodní organismy.


u-vodyDo vod se ale vlivem člověka dostávají také látky, které v nich zůstávají po mnoho let. V přírodě se nerozloží, stávají se součástí těl rostlinných i živočišných organismů. Hromadí se v rybách a snadno se pak s potravou mohou dostat i do lidského těla. Potoky a řekami mohou putovat i tisíce kilometrů od míst, kde k znečištění vody došlo. Jsou to tzv. perzistentní organické látky.

 

Studie

pdf„Výskyt perfluorovaných a bromovaných sloučenin ve vzorcích ryb a sedimentů z vybraných lokalit České republiky“1.37 MB