Zpátky k bifenylům na Střeleckém ostrově v Litoměřicích

20.10.2002 - LITOMĚŘICE | Novinky
Na počátku října zveřejnily Severočeské Deníky Bohemia zprávu o tom, že na Střeleckém ostrově v Litoměřicích byly zjištěny zvýšené koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB). Severočeská energetika se ústy svého ekology k možnému úniku PCB během povodně neznala. Na našich stránkách Povodně 2002 a ekologické škody se k tomuto problému vracíme. Přestože nová měření zjistila již nižší hodnoty PCB, mělo by pro nás být varováním, že jsou na Střeleckém ostrově přítomny, byť jen ve zvýšených hodnotách. Situaci není sice třeba dramatizovat, ale nelze ji také podceňovat.

Na počátku října zveřejnily Severočeské Deníky Bohemia zprávu o tom, že na Střeleckém ostrově v Litoměřicích byly zjištěny zvýšené koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB). Severočeská energetika se ústy svého ekology k možnému úniku PCB během povodně neznala.

Přestože nová měření zjistila již nižší hodnoty PCB, mělo by pro nás být varováním, že jsou na Střeleckém ostrově přítomny, byť jen ve zvýšených hodnotách. Situaci není sice třeba dramatizovat, ale nelze ji také podceňovat.

Polychlorované bifenyly (PCB) byly v bývalém Československu vyráběny v Chemku Strážské a používaly se do transformátorových a kondenzátorových olejů, jako příměs do barev anebo jako plastifikátory do umělých hmot. Vše se zdálo v pořádku než se přišlo na jejich škodlivost pro lidské zdraví. Podobně jako jiné chlorované uhlovodíky lipofilního charakteru (hexachlorbenzen, DDT aj.) se ukládají v tukové tkáni, játrech, nervech a mozku člověka. kde se kumulují. Při koncentraci nad 50 mg PCB/kg tuku nastávají změny na kůži a jiné klinické změny spojené s indukcí enzymů, estrogenní aktivitou, imunosupresí, poruchami reprodukce a zvětšením štítné žlázy.

Stejně jako dioxiny mohou polychlorované bifenyly v životním prostředí škodit v již velice nízkých koncentracích. Polychlorované bifenyly mají 209 kongenerů s rozdílnou mírou toxicity. Světová zdravotnická organizace stanovila doporučený denní limit příjmu tzv. dioxonových látek (tedy dioxinů a polychlorovaných bifenylů) na 1 - 4 pg/kg váhy člověka v přepočtu na tzv. toxický ekvivalent (TEF). Toxický ekvivalent pomáhá vyjádřit i toxicitu jednotlivých kongenerů dioxinů a PCB.

Kde se tyto látky mohly vzít v Labi a posléze na Střeleckém ostrově v Litoměřicích? V samotném litoměřickém okrese mohou dodnes být v transformátorech. Podle výkazů okresního úřadu v roce 2001 vzniklo 850 kg odpadu v podobě vyřazených transformátorů s obsahem PCB. Litoměřicko však není jediným regionem, kde se PCB v transformátorech stále ještě používají. Přestože to často rozvodné společnosti (v severních Čechách to je Severočeská energetika) popírají, ročně stále vyřazují z provozu staré transformátory, které obsahují vysoce nebezpečné polychlorované bifenyly. Jsou však přítomny i v transformátorech velkých průmyslových podniků. Jejich zdrojem však mohou být i oleje uložené v zapomenutých skladech anebo bahno, kde se usadily a povodeň je zvířila. Protože však každý zdroj má charakteristické složení jednotlivých kongenerů PCB, měly by při pátrání po potenciálním zdroji pomoci podrobnější rozbory.

Pokud bychom chtěli vypátrat zdroj polychlorovaných bifenylů na Střeleckém ostrově, bylo by nutné například zmapovat všechny zaplavené transformátory a prověřit, zda obsahovaly či ještě obsahují olej s PCB. Takovou prověrku zatím Česká inspekce životního prostředí neprovedla.

Polychlorovaných bifenylů se lze ekologicky bezpečně zbavit pouze jejich chemickým rozkladem. Technologie, která ho využívá by měla být vyzkoušena v sousedním Slovensku. Stane se tak v rámci pilotního projektu pro implementaci Stockholmské úmluvy, která používání polychlorovaných bifenylů a jim podobných látek zakazuje. Česká republika ji ratifikovala. Zatím však tato konvence nevešla v platnost, protože ji musí ratifikovat padesát států.

Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA

Zprávy o PCB v Litoměřicích:

Deníky Bohemia - 1. října.

Deníky Bohemia - 17. října

Banner-stika

Sledujte nás: