Zveřejnění žádosti o vydání druhé změny provozování zařízení -Výroba kaprolaktanu a kyseliny sírové

10.3.2006 - NERATOVICE | Novinky
Na internetové úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje bylo vyvěšeno oznámení a stručné shrnutí údajů - žádost podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci, pro druhou změnu provozování zařízení : „Výroba kaprolaktanu a kyseliny sírové“. Provozovatelem zařízení je společnost SPOLANA a.s.
Na internetové úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje bylo vyvěšeno oznámení a stručné shrnutí údajů - žádost podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci, pro druhou změnu provozování zařízení : „Výroba kaprolaktanu a kyseliny sírové“. Provozovatelem zařízení je společnost SPOLANA a.s.

Doba zveřejnění je 30 dnů. Do žádosti je možné nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy případně kopie v úřední dny ( Po a St od 8,00 – 17,00 ), popřípadě po telefonické domluvě i mimo úřední dny, na zdejším odboru, č.dveří 4117 po dobu zveřejnění.

V této lhůtě, podle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci , může každý zaslat zdejšímu odboru životního prostředí a zemědělství své písemné vyjádření.

Banner-stika

Sledujte nás: