Zvýšené hodnoty PCB v Labi

6.10.2003 - PRAHA | Novinky
Rok po povodních je v Labi podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dvakrát více polychlorovaných bifenylů (PCB) než před záplavami. Píší to dnešní Hospodářské noviny (HN). Inspekce podle listu zjistila, že hodnoty této karcinogenní látky překračují u neratovické Spolany stanovené limity dvojnásobně, u pardubické Synthesie je norma překročena dokonce téměř čtyřnásobně.

Rok po povodních je v Labi podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dvakrát více polychlorovaných bifenylů (PCB) než před záplavami. Píší to dnešní Hospodářské noviny (HN). Inspekce podle listu zjistila, že hodnoty této karcinogenní látky překračují u neratovické Spolany stanovené limity dvojnásobně, u pardubické Synthesie je norma překročena dokonce téměř čtyřnásobně.

Zatím však není jasné, odkud bifenyly pocházejí. "Ve spolupráci s povodím Labe budeme dále zjišťovat příčinu tohoto nárůstu," cituje list inspekci. "Zvýšená koncentrace může být způsobena nízkým stavem vody, tedy tím, že se vypouštěné vody málo ředí," řekl listu vedoucí Vodohospodářských laboratoří Povodí Labe Jiří Medek.

Obě chemičky však odmítly, že by za vysoké koncentrace PCB v Labi mohly jejich provozy. Mluvčí Synthesie Michal Kulhánek uvedl, že podle výsledků měření specializovaného ústavu jsou hodnoty PCB ve vypouštěných vodách hluboko pod limitem. Rovněž mluvčí Spolany Jan Martínek tvrdí, že je vyloučeno, aby se PCB dostaly do Labe z neratovické chemičky.

Povodí Labe připouští, že zdrojem znečištění může být také například odpad z obcí nebo z jiných firem.

Bifenyly jsou jedinou škodlivou látkou, které je v řece rok po záplavách více než před nimi. "Kvalita vody v Labi se po povodních v roce 2002 v podstatě vrátila na úroveň roku 2001," konstatuje ČIŽP. Některé hodnoty, jako v případě těžkých kovů, jsou podle inspekce dokonce nižší než v roce 2001.

Česká pobočka ekologické organizace Greenpeace minulý týden inspekci a Povodí Labe předala vlastní výsledky měření říčních sedimentů. Greenpeace našel v blízkosti chemických závodů Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem vysoké koncentrace rtuti. Tolik zpráva dnes vydaná ČTK.

Na zvýšené hodnoty PCB v Labi pod Spolanou Neratovice poukázalo sdružení Arnika již v loňském roce, když koncem října publikovalo výsledky měření škodlivých látek v sedimentech z Labe. "Hodnoty polychlorovaných bifenylů dosahovaly koncentrací zjištěných v okolí původního výrobce těchto toxických látek - Chemka Strážské na Slovensku, a to je co říci," komentoval dnešní zprávu RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika.

Banner-stika

Sledujte nás: