en ru

Arnika ve svete armenietitulni foto armenie new

armenia

O projektu

Zlepšování chemické bezpečnosti jako příspěvek k řešení sociálních problémů ve venkovských oblastech Arménie

V Arménii sdružení Arnika pomáhá místním občanským sdružením zbavit se zátěží životního
prostředí toxickými látkami, které jsou dědictvím dlouhodobé ignorance z dob sovětské moci, kdy se i zde používaly ve velkém pesticidy jako DDT, lindan a další. Jejich zbytky dodnes ohrožují především místní obyvatele v okolí špatně zabezpečných skladů starých nepoužitých pesticidů, ale i v okolí skládek nebezpečených odpadů ze zastaralých hutí. Své udělala také válka, která vypukla mezi Arménií a Azerbajdžánem, kdy byl například jeden ze skladů pesticidů rozstřílen a došlo v něm k požáru. Stal se tak de facto chemickou zbraní. Dědictví této události ještě není dostatečně prozkoumáno a právě na jeho řešení můžete přispět.

Chceme pomoci Arménům vrátit čistotu jejich zemi meruněk, kolébce obilí, zemi s bohatou historií. V letech 2010 – 2011 jsme tam společně s organizací Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí (AWHHE) pomáhali místním zemědělcům zavést v regionech (marzech) Ararat a Armavir udržitelné hospodaření bez pesticidů. Současně jsme s pomocí českých chemiků mapovali staré ekologické zátěže. Výsledek pomohl k lepší ochraně před úniky toxických látek do životního prostředí.

ipen greengrants-gund eu-flag dev-coop

 

Průběh projektu

Arménie - průběh projektu

phoca_thumb_l_Admission20freeProjekt "Zlepšování chemické bezpečnosti jako příspěvek k řešení sociálních problémů ve venkovských oblastech Arménie" byl oficiálně zahájen v březnu 2010. Již při první návštěve Arménie jsme navštívili několik míst kontaminovaných vyřazenými pesticidy (tzv. "hot spots") a provedli jejich první průzkum.  S cíli projektu jsme na semináři o problematice vyřazených pesticidů seznámili na závěr naší návštěvy zástupce nevládních organizací, ministerstva zemědělství, místních politiků i mezinárodních organizací jako OSCE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), UNDP (United Nations Development Programme) a UNIDO (Organizace OSN pro průmyslový rozvoj).

Partnerská organizace AWHHE navrhla stategický plán pro nevládní organizace (NNO) zabývající se problematikou chemické bezpečnosti, který zahrnuje zásady kooperace NNO, sdílení informací, vzájemnou podporu, monitoring implementace úmluv, pořádání kampaní, propagaci bezpečných alternativ k běžným pesticidům a podporu ekologického hospodaření a zemědělství. Dále byla založena síť cca 50 nevládních organizací, které spolupracují na řešení chemické bezpečnosti v Arménii.

V sídle partnerské organizace AWHHE bylo založeno informační centrum SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management), které nabízí široké veřejnosti potřebné informace o této problematice.

V červenci 2010 bylo provedeno vzorkování v oblastech Nubarashen, Echmiadzin, Masis, Jrarat a na skládce nebezpečných odpadů v Alaverdi.  Bylo odebráno celkem 102 vzorků půdy, odpadů, vody, vzduchu a potravin (ryb, vajíček, masa a mléka) z oblasti pěti hot spotů. Tyto vzorky byly analyzovány na přítomnost 27 vyřazených organochlorinových pesticidů, 221 dalších pesticidů, PCDD/F, DL PCB a těžkých kovů.

V průběhu roku se také podařilo zorganizovat semináře a workshopy pro zástupce NNO, místních komunit, ženských sdružení a farmářů, kteří se seznámili nejen s možnostmi, jak se účastnit veřejných rozhodovacích procesů v oblasti chemické bezpečnosti, ale také byli obeznámeni s výhodami a zásadami zemědělské produkce bez užití tradičně používaných pesticidů. Celkem se 24 seminářů/workshopů zúčastnilo na 155 účastníků a byly uspořádány 3 školení pro farmáře přímo v terénu.

V rámci projektu byly založeny také webové stránky http://www.awhhe.am/arm/eu_project2010.html, které mimo jiné poskytují informace o jednotlivých pesticidech a jejich rizicích pro životní prostředí.

Sdružení Arnika zorganizovalo v roce 2010 studijní cestu pro dvě členky AWHHE do České republiky, kde měly možnost seznámit se s řešením odstraňování staré zátěže pesticidů na příkladu sanace skladu v Klatovech-Lubech a ve Strakonicích a také se setkaly s českými experty na tuto problematiku.

Projekt byl ukončen v červenci 2011.

 

Fotogalerie

Pracovníci Arniky popisují vzorky odebrané v nezabezpečeném skladu pesticidů

Arnika v Arménii

08.07.2013 - Arménie
Sdružení Arnika v Arménii v regionech Ararat a Armavir pomohla místním občanským sdružením zmapovat zátěže životního prostředí toxickými látkami, které jsou… více zde

Arménie - odběr vzorků v bývalém skladu pesticidů

03.06.2011 - Arménie
Bývalý sklad hnojiv a pesticidů nedaleko hranic s Ázerbajdžánem. Komplex byl v devadesátých letech během války vybombardován. V troskách areálu lze dodnes… více zde

Arménie - odběr vzorků v Alaverdi

02.06.2011 - Arménie
Horské městečko Alaverdi se nachází na severu Arménie. Kvůli skládce nebezpečných odpadů, které pochází z dřívější výroby mědi ve zdejší továrně, patří k… více zde

Konference o persistentních organických látkách v Arménii

31.05.2011 - Arménie
Arnika a organizace Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí (AWHHE) ve spolupráci s kanceláří OSCE uspořádali 31. května v Jerevanu mezinárodní… více zde

Arménie - Jerevan a další místa

28.03.2010 - Arménie

Arménie - Masis - Sayat-Nova

27.03.2010 - Arménie

Arménie - Nubarašen

25.03.2010 - Arménie

Video

Pesticidy v Arménii - prokletí z minulosti

23.07.2010 - Arménie
Vzniklo v rámci projektu „Scaling up Experience in Improvement of Chemical Safety to Contribute to Poverty Reduction in Rural Armenia” podpořeného EU Aid a… více zde

Tiskové zprávy

AWHHE a Arnika uspořádaly v Arménii workshop o pesticidech a jejich omezení

03.06.2011 - JEREVAN
Sdružení Arnika a organizace Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí (AWHHE) ve spolupráci s kanceláří OSCE pořádaly 31. května v Jerevanu… více zde

Čeští odborníci odhalili v Arménii staré zásoby DDT. Nyní pomohou prosadit jejich likvidaci.

30.11.2010 - PRAHA
Odborníci z Arniky spolu s vědci z vysokých škol objevili v Arménii kontaminaci ve všech bývalých skladech pesticidů, které navštívili během své mise. Dnes… více zde

Češi a Arméni zahájili spolupráci na prevenci rizik spojených se starými nespotřebovanými pesticidy

31.03.2010 - JEREVAN
Pomoci zemědělcům zavést udržitelné hospodaření a snížit na minimum riziko chemického znečištění v arménských regionech Ararat a Armavir, to je hlavní cíl… více zde
 

Dokumenty

Dokumenty k projektu - Arménie

Dokumenty k průběhu projektu v angličtině naleznete na anglické verzi našeho webu.

 

 

kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
zlevněno na 75 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte