en ru

Česká republika musí více chránit nejcennější části přírody

28.3.2011 - PRAHA | Tiskové zprávy
Ochrana nejvzácnějších rostlin a živočichů musí být rozšířena na téměř dvou desítkách míst. Jen tak vyhoví Česká republika dohodám, které ji spolu s ostatními státy zavazují k ochraně nejcennějšího přírodního bohatství v celé Evropě. Vyplývá to z výsledků dvoustranného jednání mezi Evropskou komisí a Českou republikou o Natuře 2000 (1), které za účasti nevládních organizací proběhlo v Průhonicích u Prahy koncem minulého týdne.

Mezi tzv. „naturová území" by tak brzy měla patřit i místa, kde se spíše než s ochranou přírody počítalo s velkými stavbami. Jedná se mimo jiné o lokality na dolním toku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. „Lokalita v údolí Labe byla účelově zmenšena tak, aby nebránila prosazení stavby plavebního stupně Děčín. Toto zmenšení však znamená nedostatečnou ochranu šesti typů přírodních stanovišť a dvou druhů živočichů – bobra a lososa. Česká republika bude muset lokalitu vyhlásit podle návrhu přírodovědců, a ne podle plánů betonářů," říká Ing. Vlastimil Karlík, který na jednání v Průhonicích zastupoval sdružení Arnika. V údolí Labe se kromě bobra a lososa vyskytuje celá škála unikátních přírodních společenstev. Některé z nich již jinde v Evropě vymizely. Mezi nejvzácnější biotopy patří štěrkové náplavy, které zde Labe vytváří (2).

Podobně je tomu u lokality Slavíkovy ostrovy u Přelouče. Jedná se o unikátní území, na kterém se vyskytuje přes 70 chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejcennější jsou významné populace modráska bahenního a očkovaného. Přesto lokalita nebyla zařazena na seznam vůbec z důvodu konfliktu se záměrem na výstavbu plavebního kanálu a plavební komory (3). I v tomto případě Komise konstatovala nedostatečnou ochranu obou těchto druhů a právě Slavíkovy ostrovy byly uvedeny jako lokalita, jejíž vyhlášení by tyto nedostatky pomohlo odstranit.

Odborníci a neziskové organizace zaslali v květnu minulého roku Evropské komisi stížnost na nedostatečnost národního seznamu lokalit chráněných v síti Natura 2000 (4). I po novelizaci národního seznamu evropsky významných lokalit totiž podle analýzy nevládních organizací nebylo dostatečně chráněno 27 typů přírodních stanovišť a 10 evropsky významných druhů rostlin a živočichů. Na základě této stížnosti se Evropská komise začala problémem nedostatečné ochrany lokalit soustavy Natura 2000 v České republice zabývat. „Na velmi podrobných podkladech tehdy spolupracovalo mnoho odborníků z nevládních organizací, volně sdružených v Koalici pro Naturu. Těší nás, že jejich práce nebyla zbytečná a že většina argumentů byla akceptována jako oprávněná. Komise podpořila návrhy nevládních organizací prakticky ve všech významných případech," říká Ing. Jana Vitnerová z Arniky, vedoucí programu Ochrana přírody.

Celkový počet typů přírodních stanovišť a druhů, pro které bude muset Česká republika vyhlásit nové lokality (nebo rozšířit stávající), je přibližně 18, u 7 přírodních fenoménů postačí je doplnit mezi předměty ochrany v již chráněných lokalitách a 10 stanovišť a druhů se bude dále zkoumat.

Cílem dvoustranného jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí bylo posoudit splnění odborných kritérií pro jednotlivé druhy a lokality. Posuzovalo se také, zda je daný fenomén (druh, biotop) dostatečně chráněn v určitém regionu. Kromě zástupců nevládních organizací, Ministerstva životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny se jednání účastnili zástupci Evropské komise, Evropského tematického střediska (což je odborné pracoviště, které připravuje odborné podklady týkající se Natury 2000), nezávislý odborník z akademické sféry a zástupkyně Evropského sdružení vlastníků půdy. Zápis z jednání poskytne Evropská komise pravděpodobně během 2-3 týdnů.

Poznámky a další informace:

1) Natura 2000 je soustava chráněných území, určená k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť v Evropě. Záměrem Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií.

O síti Natura 2000 více na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802

2) Štěrkové náplavy - Naturou 2000 chráněné biotopy - vytváří řeka při břehu, kde voda proudí pomaleji. Žijí zde neobvyklé druhy mechorostů a drobných rostlin, ale i vzácné druhy hmyzu, např. střevlíkovití. Dříve se štěrkové náplavy běžně vyskytovaly na Vltavě a dolním Labi , vymizely však zároveň se stavbou zdymadel a na dolním Labi se dnes vyskytuje několik posledních hektarů těchto výjimečných biotopů.

3) Kauze Slavíkových ostrovů se věnuje zejména organizace Děti Země. O ohrožení Slavíkových ostrovů kvůli stavbě plavebního kanálu viz například zde: http://www.preloucdnes.cz/zpravodaj/index.php?clanek=1345

4)Podrobnosti včetně seznamu, které nevládní organizace navrhly pro doplnění národního seznamu lokalit evropské soustavy Natura 2000, viz tisková zpráva Arniky z 5. května 2010 „Česká republika neplní své závazky: národní seznam evropsky významných lokalit je neúplný": http://arnika.org/ceska-republika-neplni-sve-zavazky-narodni-seznam-evropsky-vyznamnych-lokalit-je-neuplny

  • Arnika: Ochrana přírody
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu