Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Kyjov

Jihomoravský kraj, Kyjov | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 24.1.2017
Milan Havel
Kyjov (11448 obyvatel k 1.1.2014) patří mezi dvě města v Jihomoravském kraji s počtem obyvatel nad 5000 s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele v roce 2014 (spolu s Mikulovem). Je příkladem města, které snížilo produkci směsných odpadů plošným rozmístěním nádob na bioodpad do všech domácností.

Systém odpadového hospodářství

V Kyjově se do pouličních kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, kovy, elektroodpad a oděvy. Na sběrném dvoře je možné odevzdat nebezpečné, objemné a stavební odpady.  V roce 2013 Kyjov zavedl plošné třídění bioodpadu. Každá domácnost obdržela nádobu na bioodpad. Svoz se natolik osvědčil, že mohl být změněn týdenní svoz směsného odpadu na svoz 1x za 14 dní. Jeden týden se sváží bioodpady, další týden se sváží směsný odpad.  Počet cest zůstal stejný, město ale ušetřilo, protože zpracování bioodpadů v kompostárně v Těmicích ho vyjde levněji. Město svůj systém trvale vylepšuje. V průběhu června 2016 například podpořilo separaci odpadů tím, že všem domácnostem bezplatně darovalo sadu tří kvalitních tašek na tříděný odpad. Výdaje na odpadové hospodářství města jsou podprůměrné.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v Kyjově v letech 2012 až 2015 

  2012 2013 2014 2015   2012 2013 2014 2015
  (t) (t) (t) (t)   (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Papír 337,7 369,1 348,9 342,9   29,2 32,1 30,5 29,8
Plast 97,1 111,1 123,8 130,1   8,4 9,7 10,8 11,3
Sklo 125,2 126,6 130,1 138,0   10,8 11,0 11,4 12,0
Textil   12,0 21,7     0,0 1,0 1,9 0,0
Dřevo     134,6 148,2   0,0 0,0 11,8 12,9
Bio 307,1 986,7 1248,4 1218,3   26,6 85,9 109,1 105,9
Směsný odpad 2232,3 1556,6 1461,7 1423,8   193,3 135,4 127,7 123,8
Objemný odpad 748,9 737,4 683,7 749,6   64,8 64,2 59,7 65,2
                   
Úroveň recyklace (%)           22,5 41,2 48,3 47,6

Poznámky k tabulce:

V Kyjově je 8 kontejnerů pro sběr textilu. Jejich vlastník má smlouvu o svozu tohoto materiálu se svozovou firmou EKOR s.r.o. Město poskytlo místo pro umístění kontejnerů. Nakládání s tímto materiálem tak jde mimo běžnou evidenci města a proto chybí údaj za rok 2015 (je možné ho vyžádat). Podobné to je u kovů, což je surovina, kterou lze prodat ve sběrnách, ale které se ve sběrném dvoře vytřídí poměrně málo.

Graf: Vývoj produkce vybraných komunálních odpadů v Kyjově v letech 2012 až 2015

Kyjov graf

Poznámky ke grafu: TS - tříděný sběr, SKO - směsný komunální odpad, OO - objemný odpad

Zdroje informací:

Data poskytnutá Krajským úřadem Jihomoravského kraje

Webové stránky města Kyjov: http://www.mestokyjov.cz/  

Publikace Hnutí Duha: http://www.hnutiduha.cz/publikace/uspesna-opatreni-v-nakladani-s-odpady-na-urovni-obci

Komunikace s pí. Mgr. Markétou Pírkovou a s pí. Markétou Presovou z MÚ Kyjov

Nominace na Odpadového Oskara

Město Kyjov je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 2. Město má v kategorii nad 5000 obyvatel nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech obcí Jihomoravského kraje a opakovaně dosáhlo i vysoké úrovně recyklace komunálních odpadů (téměř 50 %). Je příkladem města, které snížilo produkci směsného odpadu díky plošnému zavedení sběru bioodpadu z domácností. Gratulujeme.

NPZP cmyk

jbj
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner