en ru

Odpadové hospodářství města Vysoké Mýto

Pardubický kraj, Vysoké Mýto | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Prazak assumed (based on copyright claims). [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via
Vysoké Mýto (12429 obyvtael k 1.1.2014) mělo v roce 2014 na 1 obyvatele produkci směsného odpadu 138,2 kg. Bylo to jediné město v Pardubickém kraji s počtem obyvatel nad 5000 s produkcí pod 150 kg.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s odpady zajišťují pro město Technické služby Vysoké Mýto. Ve Vysokém Mýtě se do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony (třídí se i do pytlů), elektroodpady, textil a bioodpady. Technické služby provozují ve městě dva sběrné dvory, kam lze odevzdat kovy, bioodpady, nebezpečné odpady, objemné odpady atd. V lokalitě Dráby funguje recyklační dvůr a kompostárna, kam lze ukládat biologicky rozložitelné a stavební odpady. Informace o systému nakládání s odpady je přehledně zveřejněn na webu města. V roce 2015 získalo město dotaci na projekt intenzifikace třídění. V rámci tohoto projektu je možné získat nádoby na tříděný sběr přímo do domu. Projekt počítá s frekvencí svozu zbytkového směsného komunálního odpadu 1x za 14 dní (běžné v mnoha lokalitách).

Údaje o množství vybraných odpadů v letech 2013 až 2015.

  2013 2014 2015 2013 2014 2015
  (t) (t) (t) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 178,81 159,72 171,69 14,4 12,8 13,82
plasty 136,60 136,96 143 11,0 11,0 11,51
sklo 160,81 165,25 154,285 12,9 13,3 12,42
nápojové kartony 9,32 2,59 5,377 0,7 0,2 0,433
bioodpad 745,39 874,46 1214,62 60,0 70,3 97,8
směsný odpad 1782,72 1718,27 1666,66 143,4 138,2 134,2
objemný odpad 700,89 805,76 881,97 56,4 64,8 71,02

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Pardubického kraje

Webové stránky města Vysoké Mýto: http://www.vysoke-myto.cz/

Popis systému jako příkladu dobré praxe: http://www.ingpavelnovak.cz/wp-content/uploads/327_TACR_obce/Pripadova_studie_VysokeMyto.pdf

Nominace na Odpadového Oskara

Město Vysoké Mýto je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině měst nad 5000 obyvatel. Město má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech obcí Pardubického kraje v této kategorii.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu