Mezinárodní konference Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje, Lednice 27. - 28. 11.

19.11.2015 - Lednice | Akce
Arnika ve spolupráci s Multifunkčním centrem zámek Lednice, za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí DBU a pod záštitou  Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, uspořádala  už III. ročník mezinárodní konference Aleje 2015, tentokrát s podtitulem „ Finanční zdroje pro aleje". V sále Multifunkčního centra  zámku Lednice se sešlo na čtyřicet odborníků, zástupců státní správy a správy silnic, ekologů i studentů.  Součástí konference byl doprovodný program - Výprava do alejí Jihomoravského kraje.

Termín konání konference : 27. listopadu 2015

Místo konání konference:  Zámecká jízdárna, Lednice 

Harmonogram konferenčních jednání: 

8,30 - 9,30: registrace účastníků

9,30 – 11,10: konferenční jednání

11,10 – 11,30:  přestávka na kávu

11,30 – 13,00: konferenční jednání

13,00 - 14,00: společný oběd

14,00 – 16,00: konferenční jednání

V přisálí bude připravena odpolední káva.

16,00 - 17,00: závěrečná diskuse

 

 Odborný program

Dopolední blok

 

 • Jan Hendrych, člen Americké asociace krajinných architektů (ASLA), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví  v.v.i.: Historické aleje v Čechách a přemnožování donorových alejových stromů
 • Mgr. Tereza Aubrechtová, Ostravská univerzita: Databáze slezských a moravských alejí
 • Ing. Katarína  Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrát města Jihlavy:  Kde všude může obec najít peníze na péči o stromy, aneb jak zajistit, aby peníze za stromy šly opět stromů
 • Ing. František Weisbauer, ekolog, Správa a údržba silnic Pardubického kraje :  Aktuální projekty na obnovu silniční vegetace v Pardubickém kraji
 •   Bc. Roman Scharf, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí: Aktuální možnosti financování obnovy a údržby alejí
 • JUDr. Jitka Jelínková, právní expert:  Na kácení alejí není právní nárok!

  

Odpolední blok

 • Jon Stokes, programový ředitel Tree Council,  Spojené království (UK): Ochrana a údržba zelených pásů a stromořadí ve Spojeném království
 • Drs. ing. P.H.M. Patricia Debie, krajinný architekt, Holandsko: Historické aleje - příklady obnovy a plánování v krajině
 • Ing. Ladislav Bíro, specialista environmentální výchovy, Slovenská republika: Aleje na Slovensku
 • Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.: Pozvánka na výpravu do alejí Lednicko-Valtického areálu

 

Závěry konference Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje

Účastníci konference „Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje“, která proběhla 27. listopadu 2015 v Lednici, konstatují:
Od roku 2013, kdy požadavky na ochranu alejí formulovali v „Uherskohradišťské deklaraci“ účastníci konference „Ochrana alejí pro rozvoj regionů“, se podmínky pro zajištění ochrany alejí  v České republice zásadně nezměnily.  Toto historické a kulturní dědictví je nadále ohroženo neodpovídající péčí, neopodstatněným kácením a nedostatkem nových výsadeb. Kácení historických alejí bez náhrady vede k ničení biotopů, mizení kulturních krajin a ke ztrátě identity a diverzity.
Význam stromořadí jako významných prvků krajiny aktuálně podtrhuje také Adaptační strategie ČR na změnu klimatu na roky 2015-2020, která byla přijata vládou v říjnu 2015.
S ohledem na diskusní příspěvky, které zazněly v průběhu konference, a s vědomím toho, že významnými aspekty ovlivňujícími současný stav jsou: 
 • struktura současných dotačních titulů – umožňující zajistit financování pouze jednorázového ošetření historických alejí a následnou údržbu nových výsadeb max. po dobu 3 - 5 let,
 • nemožnost aplikovat ustanovení o „odvodech“ (§ 9 odst. 3 ZOPK), které by umožnilo vytvořit obcím fond pro financování výsadby a údržby dřevin,
vyzýváme Ministerstvo životního prostředí ŽP, aby urychlilo připravovanou změnu znění §9 zákona č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny a přípravu navazujících metodických norem, tak aby byl návrh změny zákona zařazen do legislativního plánu vlády do konce roku 2016.
Ustanovení o odvodech by mělo splňovat následující podmínky:  
 • odvody podle §9 budou cíleně využitelné pro výsadbu a údržbu dřevin,
 • povinnost zaplatit odvody nebude stanovena pouze „ při kácení dřevin z důvodu výstavby“ (viz současné znění §9 zákona o ochraně přírody a krajiny),
 • bude ustanoven adekvátní kontrolní mechanismus a dohledový orgán.
S ohledem na liniový charakter alejí a stromořadí a s ohledem na kompetenci obecních úřadů považujeme za nutné zvážit, kdo bude stanovovat výši odvodů.  Navrhujeme převést kompetence ve věci vydávání správního aktu  o povolení ke kácení a stanovení náhradní výsadby/stanovení odvodů na obce s rozšířenou působností.

Na základě diskuse účastníků konference Aleje 2015 – Finanční zdroje pro aleje zapsala

RNDr. Marcela Klemensová

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Lednice, 27. 11. 2015

 

Prohlédněte si:

Lednice

Fotogalerie z konferenčních jednání 

Videoprezentace jednotlivých přednášek

 
 

 

 

Výprava do alejí Jihomoravského kraje

 

Termín konání výpravy: 28. listopadu 2015

Harmonogram:

Přistavení autobusu pro účastníky: 8,45 parkoviště penzionu Jordán

Odjezd na výpravu: 9,00

Příjezd do Břeclavi (železniční stanice): 15,30

 

Program: 

1. Historické aleje Lednicko - Valtického areálu a strategie jejich obnovy (Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., vysokoškolský pedagog a autor strategie)

2. Knížecí alej mezi Sedlcem a Mikulovem a její obnova podél komunikace I. třídy (Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD. a Ing. Martina Brodská, AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava)

3. Projekt "Stromořadí pro region Podluží" (Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí)

 

Prohlédněte si: 

Fotogalerie z výpravy do alejí Jihomoravského kraje

Video z Výpravy do alejí Jihomoravského kraje

 

Akce proběhla za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí  /www.dbu.de/ a pod záštitou Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje.

DBU                      JK15 CMYK POZ

 

jbj
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner