en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Dalešice

Liberecký kraj, Dalešice | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 29.8.2017
Aleš Pouchlý [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Dalešice je malá obec v Libereckém kraji (181 obyvatel, 56 obydlených domů, 29 rekreačních chalup), kde lidé produkují pouze minimum směsného odpadu. V roce 2013 to bylo cca. 43 kg na 1 obyvatele.

V Dalešicích se podobně jako v dalších obcích a městech Libereckého kraje třídí do kontejnerů papír, PET láhve, sklo a textil. Do pytlů se třídí plasty (kromě PET), nápojové kartony, kovové obaly. Objemné, nebezpečné, stavební odpady mohou obyvatelé obce odevzdat na sběrném dvoře a překladišti v Proseči nad Nisou. Údržbu zeleně pro obec zajišťují hasiči a od roku 2014 i jeden veřejně prospěšný pracovník. Obec zakoupila mulčovací sekačku. Díky tomu nemá odpad z údržby zeleně. Domácnosti si sami bioodpad kompostují.

Poznámka: V roce 2015, aby obec splnila požadavky vyhlášky 321/2014 Sb., instalovala na sběrném místě i 240 litrový kontejner na bioodpady.

Celková produkce komunálních odpadů v obci je necelých 100 kg na jednoho obyvatele (množství objemného odpadu neznáme). Přitom přibližně polovina z tohoto množství se v obci vytřídí (v roce 2013 se v obci to bylo téměř 51 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů na 1 obyvatele). V tabulce uvádíme údaje o produkci odpadů v letech 2013 až 2015::

Druh odpadu

Produkce

2013

(t)

Produkce

2014

(t)

Produkce

2015

(t)

Produkce

2013

(kg/obyv.)

Produkce

2014

(kg/obyv.)

Produkce

2015

(kg/obyv.)

papír 3,50 2,71 2,56 19,3 15,4 13,8
plast 2,73 2,24 2,51 15,1 12,8 13,5
NK 0,22 0,19 0,20 1,2 0,9 1,1
sklo 2,65 2,07 2,31 14,6 11,8 12,4
kovy 0,10 0 0,1 0,6 0 0,5
popelnice (SKO) 1,96 3,54 3,6 10,8 20,1 19,4
pytle (SKO), 20 kg 5,84 6,42 7,08 32,3 36,5 38,1

Efektivně si obec počíná i při zajišťování tříděného sběru. V roce 2013 dosáhla při svozu vysoké měrné hmotnosti v nádobách na papír (61,2 kg/m3) a sklo (225 kg/m3) a v nádobách a pytlích na plasty (33,3 kg/m3). Pytle na tříděný sběr se prodávají 5 Kč za kus.

Celkové náklady odpadového hospodářství obce v přepočtu na jednoho obyvatele se pohybují v rozmezí mezi 300 až 500 Kč v závislosti na tom, co vše do nákladů zahrneme (likvidace odpady, zajištění tříděného sběru, úklid obce, údržba zeleně, práce pracovníka úřadu atd.).

V obci nezaznamenali vážnější problémy s tvorbou černých skládek, pálením odpadů. Menší stížnosti řešili.

V roce 2015 Arnika obci udělila Odpadového Oskara za nejnižší doloženou produkci směsného komunálního odpadu v obcích do 1000 obyvatel. Ocenili jsme také pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření ve zpravodaji obce a její spolupráci se sborem dobrovolných hasičů.

Další zdroje informací:

Zpravodaj obce Dalešice - http://oudalesice.cz/index.php/zpravodaj

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu