en ru

Odpadové hospodářství obce Malá Skála

Liberecký kraj, Malá Skála | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Převzato z obecního zpravodaje.
Malá Skála je středně velká obec, ležící v údolí řeky Jizery v Českém Ráji. Svoji dnešní podobu získala až v roce 1953, kdy došlo ke sloučení deseti menších obcí. Členitost obce neumožnila její plnou plynofikaci. Obec je turisticky vyhledávanou lokalitou s mnoha přírodními i sportovními příležitostmi. Malá Skála měla v roce 2014 nejmenší produkci směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele ze všech obcí od 1001 do 5000 obyvatel v Libereckém kraji.

Systém odpadového hospodářství

V Malé Skále se do barevných kontejnerů třídí papír, PET láhve, sklo bílé a barevné a rostlinný olej. Do pytlů se sbírají směsné plasty (mimo PET láhví) a nápojové kartony (celkem je v obci 9 sběrných hnízd). Textil lze odevzdat v rámci sběru použitého textilu. Zajištěn je i sběr elektroodpadů a kovů (obce nabízí i odvoz velkých elektrospotřebičů zdarma). Dvakrát ročně probíhá svoz objemného a nebezpečného odpadu. Bioodpady si mohou domácnosti sami kompostovat (obec začala v roce 2016 nabízet kompostéry) či odvézt do areálu Technických služeb (trávu i dřevní hmotu). Dřevo si obec štěpkuje a používá při údržbě obce. Směsný odpad se sváží v týdenním, čtrnáctidenním či kombinovaném intervalu. Domácnosti ke svozu směsného odpadu mají k dispozici nádoby, chataři dostávají pytle na odpad.

Obec má v obci zaveden místní poplatek ve výši 530 Kč a to od roku 2013. Obec má mírně nadprůměrný příjem za tříděný sběr. V roce 2014 to bylo 156111,50 Kč, což je přibližně 136 Kč na 1 obyvatele (průměr je asi 100 Kč). Celkové výdaje obce na odpadové hospodářství jsou spíše nadprůměrné. Je to dáno i tím, že v obci je hodně rekreačních objektů a že obec je turisticky velmi zajímavá lokalita.

Produkce vybraných odpadů v obci v letech 2014 a 2015

  2014 2015 2014 2015
  (t) (t) (kg/ob) (kg/ob)
papír 25,68 28,39 22,5 24,9
plasty 14,08 17,13 12,3 15,0
sklo 31,33 24,66 27,4 21,6
NK 1,44 1,24 1,3 1,1
textil 3,12 3,53 2,7 3,1
bio   1,50   1,3
směsný odpad 94,94 94,17 83,1 82,5
úroveň recyklace (%) 44,3 44,3    

Zdroje informací:

Webové stránky obce, zpravodaj obce - http://www.mala-skala.cz

Návštěva obce dne 15. srpna 2016, informace od starosty obce p. Michala Rezlera

Nominace na odpadového Oskara:

Obec Malá Skála je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. Obec má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu z obcí od 1001 do 5000 obyvatel ze všech obcí Libereckého kraje, od kterých nám byly poskytnuty data.  

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu