Dobrá praxe - odpadové hospodářsví obce Štítná nad Vláří - Popov

Zlínský kraj, Štítná nad Vláří | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 7.12.2016
Bioodpady obec kompostuje ve vlastní komunitní kompostárně
Obec Štítná nad Vláří - Popov
Obec Štítná nad Vláří - Popov (2234 obyvatel k 1. 1. 2014) se nachází v okrese Zlín, v údolí řeky Vláry jihozápadně od Brumova-Bylnice a jižně od Valašských Klobouk. Obec má jednu z nejmenších produkcí směsného odpadu v ČR. Obec je plynofikovaná, část obyvatel topí elektřinou. V obci je 73 staveb rekreačních objektů. Obec více jak 20 let vede domácnosti k tomu, aby se starali o pěkný vzhled obce, čistý vzduch a prostředí. Ke snížení produkce směsného odpadu vedlo i vybudování komunitní kompostárny a přistavování velkoobjemových kontejnerů na svoz tohoto odpadu. V obci nevznikají černé skládky.

Systém odpadového hospodářství

V obci se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, textil a bioodpady. Zajištěn je svoz nebezpečných a objemných odpadů. Třídí se jednak do sběrných nádob, jednak do plastových pytlů (část plastů, nápojové kartony). Bioodpady obec zpracovává na komunitní kompostárně. Směsný odpad se odváží 1x za 14 dní. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v roce 2014.

  2014 2014
  (t) (kg/ob)
papír 11,687 5,2
plasty 11,554 5,2
sklo 6,841 3,1
nápojové kartony 1,202 0,5
oděvy 5,060 2,3
směsný odpad 86,23 38,6
objemný odpad 60,82 27,2
celkem (bez NO)   82,1
     
úroveň recyklace (%)   19,8

Obec má velmi nízkou celkovou produkci odpadů (asi 4x menší než je průměr ČR, nezapočten bioodpad) a velmi nízkou produkci směsného odpadu (asi 5x nižší než je průměrná produkci obcí a měst ČR). I úroveň recyklace lze považovat vzhledem k produkovanému množství odpadu za velmi dobrou. Kdybychom započetli i množství vytříděných bioodpadů (asi 200 tun za rok), překročila by úroveň recyklace 60 %.

Obec má dle rozpočtu lehce podprůměrné celkové náklady na nakládání s odpady. Náklady na likvidaci směsného odpadu byly podprůměrné a činily v roce 2014 přibližně 200 Kč na 1 obyvatele.

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Zlínského kraje

Webové stránky obce: http://www.stitna-popov.cz/

Informace obce o komunitní kompostárně: http://www.stitna-popov.cz/komunitni-kompostarna--stitna-nad-vlari-popov

Komunikace se zástupci obce (pí. Annou Davidovou)

Nominace na Odpadového Oskara

Obec je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. Obec má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech obcí Zlínského kraje a nejnižší produkci směsných odpadů i ze všech obcí celé ČR. Pochválit zaslouží i přístup k osvětě domácností v obci. Gratulujeme.

NPZP cmyk

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner