JEDINEČNÉ A DIVOKÉ ŘEKY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ BOJUJÍ O PŘEŽITÍ. POMOZTE NÁM JE ZACHRÁNIT

Bosna a Herzegovina je jednou z mála evropských zemí, kde ještě můžeme najít divoké a přírodní vodní toky. Unikátní a divoké řeky jsou ale ohroženy výstavbou stovek vodních elektráren.

 
 
 

 

Stovky Čechů jezdí každým rokem na Balkán sjíždět poslední evropské divoké řeky. V modrém srdci Evropy, najdou celou plejádu unikátních přírodních jevů, od krasových útvarů, romantických soutěsek a vodopádů, přes větvící se a divočící řeky vytvářející široká řečiště až po meandrující nížinné toky s přilehlými mokřady a s přímořskými i vnitrozemskými deltami.

Balkánské řeky jsou díky své kráse a nespoutanosti rájem nejen pro vodáky, ale jsou i domovem pro 69 endemických druhů ryb, včetně ohroženého dunajského lososa, který byl v Česku už vyhuben. Více než čtvrtina všech ohrožených evropských druhů ryb žijících v tekoucí vodě, nachází své poslední útočiště právě zde.

Panenskou přírodu už několik let narušuje výstavba vodních elektráren. Na říční síti Bosny a Hercegoviny už nyní stojí sto dvacet elektráren. V současné době se připravuje dalších více než sotva představitelných tři sta projektů, v přepočtu to znamená jednu vodní elektrárnu na každých 10 kilometrů řeky.

Ačkoli vodní energie může být ekologická, v případě Bosny a Hercegoviny je situace často opačná. Investoři a provozovatelé nedodržují pravidla, neudržují minimální průtoky a často za sebou nechávají mrtvé řeky. Zásadní negativní dopady jako zvýšení rizika povodní a především nenávratná devastace přírody i poškození turismu, jsou zcela opomíjeny.

 

Pomozte zachránit divoké balkánské řeky

Podpořte prosím práci lidí, kteří svůj čas věnují ochraně nespoutaných řek a ohroženého dunajského lososa.

Svým darem pomůžete například uspět v soudním procesu s těmi, kdo nezákonně ničí přírodu.

Darujte online platební kartou
nebo internetbankingem:

 

 

Darujte převodem na účet:

 • číslo účtu: 2800 600 855 / 2010
 • jako variabilní symbol můžete uvést své telefonní číslo
 • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email

Voda v řece Neretvě je průzračně čistá.

Svým darem pomůžete odvrátit plán na výstavbu více než 300 hydroelektráren v Bosně a Herzegovině.

Osud řek je i ve Vašich rukách. Děkujeme Vám za podporu.

VÝZVA ZA POZASTAVENÍ PLÁNŮ NA VÝSTAVBU VODNÍCH ELEKTRÁREN NA ŘEKÁCH BOSNY A HERCEGOVINY

Řekám Bosny a Hercegoviny hrozí, že ztratí své největší bohatství, z nichž nejdůležitější je kvalita vody a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Plánované hydroenergetické projekty můžou vést k trvalému narušení divoké bosenské přírody, omezují přístup k vodě místním komunitám a posilují nerovnosti ve využívání vody jako společného přírodního zdroje.

Bosna a Hercegovina je jednou z posledních zemí v Evropě, která má kvalitní přírodní zdroje pitné vody. Bosenské řeky jsou domovem mnoha ohrožených a endemických druhů, včetně dunajského lososa.


Připojuji se tímto k prohlášení a žádám vlády Bosny a Hercegoviny, aby byla:

 1. zakázána stavba v chráněných oblastech a vytvořen seznam řek, které musí zůstat nedotčené.
 2. proběhla revitalizace již poškozených řek
 3. uskutečněna změna legislativních předpisů směrem k větší ochraně říční sítě Bosny a Hercegoviny a k ochraně práv místních obyvatel

Výzvu Balkánské řeky nedáme! podepsalo už 609 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup
 9. Prosím, zaškrtněte toto políčko
  Neplatný Vstup

 10. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

04.10.2017

Peníze vodu nenahradí, naši politici rozprodávají vlastní zemi, říkají ochránci bosenských řek

BANJA LUKA
„Na území Bosny a Hercegoviny jsou nádherné a nejspíš poslední divoké řeky svého druhu v Evropě,” prohlašuje rozhodně Jelena Ivanić z bosenského Centra pro… více zde
Vavřinec Hradilek řekl během lipenských závodů jasné
02.10.2017

„Balkánské řeky nedáme!“ vzkazuje kajakář Vavřinec Hradilek a Arnika

PRAHA
V úterý spustil spolek Arnika kampaň na záchranu divokých řek na Balkáně. Pomocí nově spuštěného webu chce zdůraznit ohroženost toků, které ve velkém mizí… více zde
Obyvatelé Kruščice se shromáždili na staveništi kontroverzní vodní elektrárny
31.08.2017

Policejní násilí v Kruščici vyšetřují ombudsmani Bosny a Hercegoviny, nevládní organizace volají o pomoc mezinárodních organizací

BOSNA A HERCEGOVINA
Násilné jednání specializovaných policejních jednotek namířené proti vesničanům, kteří protestovali proti vodní elektrárně na řece Kruščici, poblíž… více zde

Arnika - Centrum pro podporu občanů

Centrum pro podporu občanů je jedním ze tří programů spolku Arnika. Posláním centra je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí.

Více...

Poskytujeme bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. A zaměřujeme se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst,  ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady. Centrum dlouhodobě působí v zahraničí, především v zemích západního Balkánu a v post-sovětských zemích.

Centrum za životní prostředí

Centrum pro životní prostředí, založené v roce 1999, je nezisková nevládní organizace zaměřená na ochranu životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje.

Více...

Centrum podporuje svobodný přístup k informacím a větší účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Usiluje o ovlivnění příslušných politik v oblasti životního prostředí, zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a dosažení konstruktivního dialogu a spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Aktivně působí především v Bosně a Hercegovině.

Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny

Od roku 2016 sdružuje spolky i jednotlivce, jejichž cílem je zastavení plánované výstavby vodních elektráren a podpora rozvoje cestovního ruchu

Více...

, tradičních a doplňkových činností, které mohou zajistit větší množství pracovních míst a dosažení většího rozvoje místních komunit. Úlohou koalice je pomoci místním obyvatelům při zapojení do rozhodování o výstavbě vodních elektráren. Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny v současné době sdružuje více než 20 organizací z celé země a počet členů neustále roste.

Arnika 1200x755 CEPO cmyk obycejny-papir CZZS logo Logo Transition red and caption