JEDINEČNÉ A DIVOKÉ ŘEKY V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ BOJUJÍ O PŘEŽITÍ. POMOZTE NÁM JE ZACHRÁNIT

Bosna a Herzegovina je jednou z mála evropských zemí, kde ještě můžeme najít divoké a přírodní vodní toky. Unikátní a divoké řeky jsou ale ohroženy výstavbou stovek přehrad.

 
 
 

 

Stovky Čechů jezdí každým rokem na Balkán sjíždět poslední evropské divoké řeky. V modrém srdci Evropy, najdou celou plejádu unikátních přírodních jevů, od krasových útvarů, romantických soutěsek a vodopádů, přes větvící se a divočící řeky vytvářející široká řečiště až po meandrující nížinné toky s přilehlými mokřady a s přímořskými i vnitrozemskými deltami.

Balkánské řeky jsou díky své kráse a nespoutanosti rájem nejen pro vodáky, ale jsou i domovem pro 69 endemických druhů ryb, včetně ohroženého dunajského lososa, který byl v Česku už vyhuben. Více než čtvrtina všech ohrožených evropských druhů ryb žijících v tekoucí vodě, nachází své poslední útočiště právě zde.

Panenskou přírodu už několik let narušuje výstavba vodních elektráren. Na říční síti Bosny a Hercegoviny už nyní stojí sto dvacet elektráren. V současné době se připravuje dalších více než sotva představitelných tři sta projektů, v přepočtu to znamená jednu vodní elektrárnu na každých 10 kilometrů řeky.

Ačkoli vodní energie může být ekologická, v případě Bosny a Hercegoviny je situace často opačná. Investoři a provozovatelé nedodržují pravidla, neudržují minimální průtoky a často za sebou nechávají mrtvé řeky. Zásadní negativní dopady jako zvýšení rizika povodní a především nenávratná devastace přírody i poškození turismu, jsou zcela opomíjeny.

 

Pomozte zachránit divoké balkánské řeky

Podpořte prosím práci lidí, kteří svůj čas věnují ochraně nespoutaných řek a ohroženého dunajského lososa.

Svým darem pomůžete například uspět v soudním procesu s těmi, kdo nezákonně ničí přírodu.

Darujte online platební kartou
nebo internetbankingem:

 

 

Darujte převodem na účet:

 • číslo účtu: 2800 600 855 / 2010
 • jako variabilní symbol můžete uvést své telefonní číslo
 • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email

Voda v řece Neretvě je průzračně čistá.

Svým darem pomůžete odvrátit plán na výstavbu více než 300 hydroelektráren v Bosně a Herzegovině.

Osud řek je i ve Vašich rukách. Děkujeme Vám za podporu.

VÝZVA ZA POZASTAVENÍ PLÁNŮ NA VÝSTAVBU VODNÍCH ELEKTRÁREN NA ŘEKÁCH BOSNY A HERCEGOVINY

Řekám Bosny a Hercegoviny hrozí, že ztratí své největší bohatství, z nichž nejdůležitější je kvalita vody a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Plánované hydroenergetické projekty můžou vést k trvalému narušení divoké bosenské přírody, omezují přístup k vodě místním komunitám a posilují nerovnosti ve využívání vody jako společného přírodního zdroje.

Bosna a Hercegovina je jednou z posledních zemí v Evropě, která má kvalitní přírodní zdroje pitné vody. Bosenské řeky jsou domovem mnoha ohrožených a endemických druhů, včetně dunajského lososa.


Připojuji se tímto k prohlášení a žádám vlády Bosny a Hercegoviny, aby byla:

 1. zakázána stavba v chráněných oblastech a vytvořen seznam řek, které musí zůstat nedotčené.
 2. proběhla revitalizace již poškozených řek
 3. uskutečněna změna legislativních předpisů směrem k větší ochraně říční sítě Bosny a Hercegoviny a k ochraně práv místních obyvatel

Výzvu Balkánské řeky nedáme! podepsalo už 642 lidí.
 1. Jméno
  Napište své jméno.
 2. Příjmení
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 7. E-mail
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup
 9. Neplatný Vstup
 10. Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Željeznica je díky místním zatím stále pitná.
19.02.2018

Boj o vodu: jak vzácné bosenské řeky mizí v betonu

BANJA LUKA
Že je voda zdrojem života, to víme všichni, ale málokdy se ptáme, co to vlastně znamená. A ptát bychom se měli, protože to, co se děje s přírodním bohatstvím v… více zde
04.10.2017

Peníze vodu nenahradí, naši politici rozprodávají vlastní zemi, říkají ochránci bosenských řek

BANJA LUKA, BOSNA A HERCEGOVINA
„Na území Bosny a Hercegoviny jsou nádherné a nejspíš poslední divoké řeky svého druhu v Evropě,” prohlašuje rozhodně Jelena Ivanić z bosenského Centra pro… více zde
Vavřinec Hradilek řekl během lipenských závodů jasné
02.10.2017

„Balkánské řeky nedáme!“ vzkazuje kajakář Vavřinec Hradilek a Arnika

PRAHA
V úterý spustil spolek Arnika kampaň na záchranu divokých řek na Balkáně. Pomocí nově spuštěného webu chce zdůraznit ohroženost toků, které ve velkém mizí… více zde

Arnika - Centrum pro podporu občanů

Centrum pro podporu občanů je jedním ze tří programů spolku Arnika. Posláním centra je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí.

Více...

Poskytujeme bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. A zaměřujeme se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst,  ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady. Centrum dlouhodobě působí v zahraničí, především v zemích západního Balkánu a v post-sovětských zemích.

Centrum za životní prostředí

Centrum pro životní prostředí, založené v roce 1999, je nezisková nevládní organizace zaměřená na ochranu životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje.

Více...

Centrum podporuje svobodný přístup k informacím a větší účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Usiluje o ovlivnění příslušných politik v oblasti životního prostředí, zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a dosažení konstruktivního dialogu a spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Aktivně působí především v Bosně a Hercegovině.

Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny

Od roku 2016 sdružuje spolky i jednotlivce, jejichž cílem je zastavení plánované výstavby vodních elektráren a podpora rozvoje cestovního ruchu

Více...

, tradičních a doplňkových činností, které mohou zajistit větší množství pracovních míst a dosažení většího rozvoje místních komunit. Úlohou koalice je pomoci místním obyvatelům při zapojení do rozhodování o výstavbě vodních elektráren. Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny v současné době sdružuje více než 20 organizací z celé země a počet členů neustále roste.

Arnika 1200x755 CEPO cmyk obycejny-papir CZZS logo Logo Transition red and caption