en ru

Arnika ve svete thajskotitulni foto thajsko

th

O projektu

THAJSKÉ DĚTI - MAJÍ SI KDE HRÁT?
Pomozte pro ně vytvořit čisté a bezpečné prostředí Dárkem pro přírodu. Děkujeme!

Vědeckou iniciativou za snížení průmyslového znečištění

Arnika, program Toxické látky a odpady, dlouhodobě spolupracuje s thajskou neziskovou organizací EARTH. Naše minulé aktivity ukázaly, že jednoduchý průzkum znečištění životního prostředí v důsledku průmyslové výroby může zajistit pádné argumenty a celkově zlepšit vyjednávací pozici thajských komunit. Ty pak snáze spolupracují s vládními úřady i samotnými znečišťovateli.

Potřeba intervence ze strany Arniky a EARTH vznikla z přesvědčení, že průmyslové znečištění v Thajsku je jen technický problém. Ve skutečnosti ale hraje významnější vliv korupce, špatná vymahatelnost práva a nedostatek funkční samosprávy. Obyvatelům a pracovníkům ve znečištěných oblastech je často upíráno právo účastnit se rozhodovacích procesů s odůvodněním, že nejsou techničtí experti. V jiných případech jsou stížnosti občanů zamítány z důvodu nedostatku vědeckých důkazů. Výsledkem jsou rostoucí konflikty v mnoha komunitách v Thajsku.

Obě organizace se spojují, aby pomohli komunitám shromáždit vědecké důkazy a rozšířili povědomí o vzrůstajících škodách na životním prostředí a zdraví v důsledku neregulovaného průmyslového rozvoje v Thajsku. Soustředíme se na venkovské komunity, jejichž tradiční způsob obživy trpí neregulovaným zvyšováním průmyslové aktivity. Ty se často obávají vystoupit proti znečišťovatelům, především kvůli korupci nebo vyhrožování. Pokoušíme se pomoci při vymáhání práva na informace o životním prostředí za použití nástrojů známých v České republice a Evropské unii, především pomocí iniciativní účasti veřejnosti na rozhodování.

V listopadu 2017 odhalila Arnika v Bangkoku závěry dvouleté studie POPs (v angličtině ke stažení zde):
      - Perzistentní organické látky v průmyslových oblastech: Map Ta Phut, Samut Sakhon, Tha Tum a Khon Kaen
      - Slepičí vejce dokládají znečištění chemickými látkami v Thajsku

Zasazujeme o vytvoření tzv. „Pollution Monitoring Volunteer Network“ (Síť dobrovolníků pro monitorování znečištění), složenou z obyvatel a pracovníků žijících na znečištěných lokalitách. Vybavujeme zasažené obyvatele a pracovníky technickým vybavením a informacemi, které jim umožňují sledovat chemické znečištění. Komunity vzděláváme o vlastnostech znečišťujících chemických látek, dále o tzv. Best Available Technology (Nejlepší dostupné technologie z hlediska ochrany životního prostředí) a Best Environmental Practices (Nejlepší doporučené postupy z hlediska ochrany životního prostředí).

Thajsko diagram CJ JPEG

 


EU financuje projekt „Zvyšování transparentnosti v oblasti průmyslového znečištění pomocí vědecké iniciativy občanů“ v rámci svého tematického programu “Non-state actors and local authorities in development”. V Thajsku se projekty tohoto programu zaměřují na podporu sociální soudržnosti, vytváření konstruktivního prostoru pro dialog, a pomoc nejvíce zranitelným a okrajovým skupinám společnosti v zemi.

Delegace Evropské Unie v Thajsku: http://eeas.europa.eu/delegations/thailand

Loga thajsko

 

Fotogalerie

Odhalení chemického znečištění industriálních oblastí v Thajsku

29.11.2017 - BANGKOK
Dvouletý česko-thajský výzkum chemického znečištění přinesl znepokojivé informace. Thajci žijící v blízkosti industriálních oblastí jsou silně ohroženi… více zde

Pomáháme odhalovat průmyslové znečištění v Thajsku

15.02.2016 - THAJSKO/ Ban Khlong Bang Bon, Samut Sakhon
Odborníci z Arniky operují v thajské provincii Samut Sakhon, konkrétně v jeho průmyslové zóně, kde je řada provozů, které de facto recyklují kovový šrot a… více zde

Mezinárodní konference „Máme právo vědět a vyjádřit se“ – Praha, 10. prosince 2015

15.12.2015 - Praha
Arnika hostila v Praze v týdnu od 7. Do 11. 2015 prosince ekologické aktivisty a aktivistky z různých koutů světa – Thajsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a… více zde

Thajsko 2015 - hot spots

13.12.2015 - Thajsko

Země tisíce Buddhů čistější

13.03.2015 - Thajsko

Mezinárodní konference Právo na informace o chemických látkách v Evropské unii a ve světě

28.11.2013 - PRAHA
Lidé v Bělorusku, Číně, Kazachstánu nebo Thajsku bojují za zdravější prostředí pro život. Do Prahy na mezinárodní konferenci přijeli ve středu 27. listopadu… více zde

Novinky

Slepičí vejce přinesly nejznepokojivější data o situaci se znečištěním v Thajsku

Češi zjistili v Thajsku toxické znečištění, ale mají i dobré zprávy

23.11.2017 - BANGKOK / PRAHA
Výzkum nevládních organizací prokázal toxickou kontaminaci některých území v Thajsku. Na vině jsou zejména dioxiny a jiné perzistentní organické látky (POPs).… více zde
Rybář poskytující rybu nedaleko průmyslového gigantu Map Tha Put

Arnika poukázala na toxické znečištění ryb v Thajsku

20.09.2017 - BANGKOK / PRAHA
Nejčastější potrava Thajců je znečištěna toxickou rtutí. Koncentrace rtuti v rybách nalovených v okolí průmyslových závodů, ale i daleko od zdrojů znečištění,… více zde
Separace kovů na okraji thajského města Samut Sakhon se po spálení šrotu a zbavení kovů plastových částí provádí holýma rukama. Obrázek, který podvědomě řadíme spíše k africkým zemím nebo Číně, patří ale do Thajska.

Země tisíců Buddhů, Thajsko, bude čistější. Příspěvek Arniky k Evropskému roku rozvojové pomoci

06.02.2015 - BANGKOK (Thajsko)
Šokující obrázky, na kterých lidé holýma rukama rozebírají staré počítače a mobily, zbytek pak pálí a dýchají jedovaté výpary, si obvykle spojujeme s Čínou… více zde
Mezinárodní konference Právo na informace o chemických látkách v Evropské unii a ve světě

Mezinárodní konference jednala o toxických látkách, odborníci požadují zpřísnění kontroly

28.11.2013 - PRAHA
Čím začaly podzimní události v roce 1989, které nakonec vyústily v zásadní proměnu politických poměrů v někdejším Československu? Demonstracemi v tehdy… více zde

Dokumenty

Report about sampling and monitoring in the surrounding of waste incinerators in Phuket

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie z roku 2011 pojednává o výsledcích monitoringu dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a dalších toxických látek v biotě v okolí spaloven odpadů v… více zde

Coal-fired power plant and pulp and paper mill site: Tha Tum Mercury Hot Spot in Thailand

Letáky o toxických látkách jen ke stažení
Studie vyhodnocuje výsledky analýz vzorků vlasů a ryb z oblasti industriální zóny u Tha Tum v Thajsku na přítomnost rtuti. více zde

kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
zlevněno na 75 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte