en ru

Chráníme životní prostředí před toxickými látkami

bbj logoBudoucnost bez jedůProgram Toxické látky a odpady chrání lidi a životní prostředí před toxickými látkami. Myslíme si, že toxické látky ohrožující živé organismy by měly být nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Prosazujeme také právo občanů na informace o nebezpečných látkách v životním prostředí. znecistovateleZnečišťovatelé pod lupouPracujeme na kampaních a projektech jak v České republice, tak na evropské a celosvětové úrovni.

Podívejte se např. na naše weby Budoucnost bez jedů nebo Znečišťovatelé pod lupou.

 

 

Novinky

Slepičí vejce přinesly nejznepokojivější data o situaci se znečištěním v Thajsku

Studie v Thajsku odhalily toxické znečištění, ale přinesly i dobré zprávy

23.11.2017 - PRAHA / THAJSKO
Výzkum nevládních organizací prokázal toxickou kontaminaci některých území v Thajsku. Na vině jsou zejména dioxiny a jiné perzistentní organické látky (POPs).… více zde
Arnika představila výsledky analýzy na tiskové konferenci

V pražských budovách jsou těžké kovy. Na vině je převážně vnitřní vybavení

25.10.2017 - ČR
V pražských domácnostech a veřejných budovách jsou lidé běžně vystaveni těžkým kovům včetně olova, kadmia a toxické rtuti, které se vyskytuje v prachu.… více zde
Mezinárodní konferenci IPEN pořádá Arnika v prostorách centra Tereza

Evropa v Praze rokuje, jak porazit toxické odpady

18.10.2017 - PRAHA
Jak zkoumat toxické látky ve výrobcích, odebírat kontaminované vzorky nebo účinně bojovat s historickým zamořením životního prostředí. Zástupci organizací z… více zde
Tepelná elektrárna v Počeradech

Žebříčky znečišťovatelů vedou severočeské elektrárny a Spolana

10.10.2017 - PRAHA
Neratovická chemička Spolana už třetím rokem dominuje žebříčkům největších českých znečišťovatelů společně se severočeskými elektrárnami v Počeradech a… více zde
Rizikové látky se často nachází ve výrobcích, které denně používáme

Evropská databáze pomůže odhalit toxické látky ve zboží, které denně používáme

27.09.2017 - PRAHA
Chystaná celoevropská databáze výrobků umožní spotřebitelům ověřit, zda jimi zakoupený výrobek obsahuje toxické látky. Veškeré informace budou dostupné po… více zde
Rybář poskytující rybu nedaleko průmyslového gigantu Map Tha Put

Arnika poukázala na toxické znečištění ryb v Thajsku

20.09.2017 - BANGKOK / PRAHA
Nejčastější potrava Thajců je znečištěna toxickou rtutí. Koncentrace rtuti v rybách nalovených v okolí průmyslových závodů, ale i daleko od zdrojů znečištění,… více zde

Toxická recyklace pokračuje. Její obětí jsou dělníci v rozvojových zemích i naše děti.

30.08.2017 - PRAHA
Rozbíjení trubic zářivek kladivy nebo tavení plošných spojů, kabelů a plastů na otevřeném ohni patří mezi běžné praktiky pro získání drahých kovů a dalších… více zde

Pokles počtu spermií ohrožuje plodnost mužů z rozvinutých zemí, na vině jsou i toxické látky

23.08.2017 - PRAHA/NEW YORK
Nově zveřejněná studie vědců z předních univerzit došla k závěru, že počet spermií u mužů ze západních zemí výrazně klesá, bez známky „obratu k lepšímu".… více zde
Péče o jednu z obětí Minamatské nemoci

Mezinárodní úmluva o rtuti vstoupila v platnost

17.08.2017 - GÖTEBORG, ŠVÉDSKO
Ve středu, 16. srpna vstoupila v platnost Minamatská úmluva. Jde o první právně závaznou mezinárodní dohodu regulující znečištění životního prostředí rtutí.… více zde
Požárníci zasahují v bunkru spalovny v Plzni Na slovanech

V plzeňské spalovně Suez začal hořet zdravotnický odpad

25.06.2017 - PLZEŇ
Počátkem června začal ve skladu spalovny nebezpečných odpadů v Plzni, Skladové ulici hořet infekční odpad, který sem vozí z nemocnic z celého Plzeňského kraje. více zde

Publikace

Hodnoty těžkých kovů uvnitř pražských budov

24.10.2017
Analýza prachových částic ve vnitřním prachu v pražských budovách více zde

Člověk, voda a toxické látky

28.01.2017
Ve světě je komerčně využíváno asi 100 tisíc chemických látek. Jejich roční produkce se odhaduje na 400 milionů tun. Přestože jsou některé chemické látky… více zde

Těžké kovy a ftaláty ve výrobcích pro děti – mezery v legislativě

17.01.2017
Studie z roku 2016 shrnuje výsledky průzkumu Arniky u výrobků s obsahem těžkých kovů nebo ftalátů na českém trhu. Studií upozorňujeme také na nedostatečnou… více zde

Report about sampling and monitoring in the surrounding of waste incinerators in Phuket

15.05.2016
Studie z roku 2011 pojednává o výsledcích monitoringu dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a dalších toxických látek v biotě v okolí spaloven odpadů v… více zde

Coal-fired power plant and pulp and paper mill site: Tha Tum Mercury Hot Spot in Thailand

13.05.2016
Studie vyhodnocuje výsledky analýz vzorků vlasů a ryb z oblasti industriální zóny u Tha Tum v Thajsku na přítomnost rtuti. více zde

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ve službách veřejnosti

09.02.2016
Publikace je průvodcem světem Integrovaného registru znečišťování (IRZ). více zde

Výskyt polychlorovaných bifenylů, dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků v říčních sedimentech Labe, Bíliny a Klíšského potoka v okolí Ústí nad Labem

04.12.2015
Studie z prosince 2015 shrnuje základní výsledky analýz sedimentů z řek Labe a Bíliny a z Klíšského potoka na přítomnost perzistentních organických látek… více zde

Spalovny odpadů

28.07.2013
Zázračné stroje na zpracování odpadu? více zde

Čistější ovzduší

28.06.2013
plnobarevný leták, skládačka více zde

Ftaláty v PVC, Skrytá hrozba pro člověka i životní prostředí

30.11.2012
Jednu z podstatných chemických hrozeb, která lidem hrozí, ale příliš se o ní nemluví, jsou ftaláty – změkčovadla ve výrobcích z měkčeného polyvinylchloridu… více zde

Skutečná cena dentálního amalgámu

30.11.2012
Rtuť patří mezi nejtoxičtější prvky. Ve velké míře ji používáme v dentálním amalgámu. Zdánlivě jsou zubní výplně z amalgámu levnější než z jiných materiálů.… více zde

Proč nespalovat zdravotnický odpad

07.11.2012
Informační list je věnován rizikům spalování odpadů ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení slouží k zachraňování zdraví a životů,… více zde

Nemoci z nemocnice

07.11.2012
Často si ani neuvědomujeme, že některé rizikové chemické látky nalézáme i ve věcech běžné potřeby a tyto látky mohou negativně působit na personál a pacienty,… více zde

Zdravotnictví a životní prostředí

07.11.2012
Ve zdravotnictví najdeme celou řadu chemických látek, které však také mohou představovat riziko pro pacienty i personál. Nemocnice tak mohou a nezřídka mají… více zde

Stupnice měření tmavosti kouře

09.08.2012
Stupnice určená k orientačnímu změření tzv. tmavosti kouře vycházejícího z komína. Jedná se o měření Ringelmannovou metodou. Na druhé straně naleznete návod k… více zde

Řízení ekologicky šetrné nemocnice s důrazem na eliminaci toxických látek a nakládání s odpady

12.12.2010
Sborník z konference z 30. března 2012, jenž byla zaměřena na environmentální management zdravotnických zařízení, rizikové chemické látky ve zdravotnictví… více zde

Jak vybrat bezpečnou hračku

15.12.2009
10-ti dílná barevná skládačka více zde

Rtuť

04.03.2009
Použití rtuti a zdroje znečištění. Rizika spojená s jejím používáním. Rtuť v koloběhu látek. Významná znečištění a důsledky. více zde

Máte právo vědět!

03.02.2009
Jak na nás škodlivé chemikálie působí? Kde se s nimi setkáte? Právo na informace a vaše možnosti prosadit změny. Informační leták vznikl za spolupráce Arniky,… více zde

Pexeso - Naše skola bez jedů

10.12.2008
Pexeso s patnácti páry hracích kartiček. více zde

Slastná nevědomost o bisfenolu A

10.12.2008
V posledních několika měsících se bisfenol A, látka přidáváná do plastových spotřebních výrobků, stal předmětem značného zájmu tvůrců předpisů a médií. Tato… více zde

Generace v ohrožení - Reprotoxické látky v životním prostředí

05.12.2008
Kniha od amerického lékaře o vlivu reprotoxických látek na lidské zdraví. Český překlad, první vydání. více zde

An NGO Guide to Hazardous Pesticides and SAICM

01.12.2008
Publikace je o tom, jak mohou neziskové organizace a další organizace občanské společnosti napomoci ochraně zemědělců, pracovníků, komunit a životního… více zde

An NGO Guide to Persistent Organic Pollutants

01.12.2008
Cílovou skupinou této publikace jsou organizace občanské společnosti (neziskové organizace), v jejichž zájmu je chemická bezpečnost. více zde

IPEN Guide to New Pops

01.12.2008
IPEN doporučuje doplnit do "Convention for global elimination" a tím vyloučit používání dalších devíti chemických látek, které dlouhodobě vážně ohrožují lidské… více zde

Desatero "proč nekupovat PVC"

01.05.2008
Deset důvodů proč nekupovat PVC. PVC (polyvinylchlorid) patří k nejrozšířenějším plastům. Je však známou skutečností, že jeho výrobu, používání i likvidaci… více zde

Nehrajme si s PVC

01.05.2008
PVC (polyvinylchlorid) patří k nejrozšířenějším plastům. Je však známou skutečností, že jeho výrobu, používání i likvidaci provází úniky toxických látek. Co s… více zde

Negativní dopady výroby, používání a likvidace PVC na zdraví a ž

21.02.2008
Factsheet popisující průběh "života" PVC, jako běžně používaného plastu. Součástí materiálu je také stručná tabulka s přehledem negativních dopadů na zdraví a… více zde

Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs

04.12.2007
Studie shrnuje informace o perzistentních organických látkách vypouštěných spalovnou v Liberci od jejího vzniku. Je to aktualizovaná česká verze starší studie… více zde

Shrnutí problematiky bývalého skladu pesticidů v Klatovech - Lub

30.07.2007
Předmetem této publikace je shrnutí situace staré ekologické zátěže v Klatovech - Lubech k měsící červenci roku 2007 z hlediska životního prostředí, čili… více zde

Proces integrovaného povolování

01.04.2007
barevná skládačka se stručným výkladem zákona a návodem k jeho praktickému využití více zde

Ekologicky odpovědné zdravotnictví

30.12.2006
Stručný průvodce zdravotních sester, jak přispět ke snížení dopadů nemocnic na zdraví a životní prostředí. Věnuje se problémům spojených s používáním PVC,… více zde

Zdravotnické pomůcky z PVC obsahující změkčovadlo DEHP

30.12.2006
DEHP je dle výzkumů jedovatá látka ohrožující schopnost reprodukce, způsobující vrozené vady a neplodonost. Přesto výrobci přidávájí DEHP do PVC, aby bylo… více zde

Proč omezovat rtuť ve zdravotnictví

13.12.2006
Věnuje se rozšíření rtuti v různých zdravotnických pomůckách, jako jsou například teploměry, tlakoměry, gastrointestinální sondy, amalgány v zubařských… více zde

HCWH Factsheet - Waste reduction in health-care services

14.03.2005
A4, 4 pages, English (anglicky) více zde

Lindan - pesticid pro černou listinu

12.10.2003
K nejvíce nebezpečným látkám patří ty, které se v přírodě rozkládají velice pomalu a akumulují se v potravních řetězcích, tedy tzv. perzistentní organické… více zde

Nespalovací technologie pro nakládání se zdravotnickými odpady

12.10.2003
Informace obsažené v této publikaci vycházejí především ze zprávy vydané koalicí Health Care Without Harm v srpnu 2001 a jsou doplněné údaji vztahujícími se k… více zde

Strategie minimalizace rizik DEHP

20.05.2003
Shrnutí studie Švédské inspekce pro chemické látky realizované z pověření EU. Infolist HCWH se věnuje jednomu z nejvíce rizikových ftalátů používaných ke… více zde

Foto

Setkání IPEN CEE v Praze (říjen 2017)

08.11.2017 - Praha
Od 17. do 19. října jsme hostili naše kolegy ze Střední a Východní Evropy. Regionální setkání IPEN se tentokrát konalo v Praze. Ekologičtí aktivisté a… více zde
Arnika představila výsledky analýzy na tiskové konferenci

Tisková konference k výsledkům analýzy prachu v pražských budovách

25.10.2017 - Jiří Kaňa
Arnika 25. října představila výsledky analýzy prachu uvnitř pražských budov. Z výsledků vyplývá, že v pražských domácnostech a veřejných budovách jsou lidé… více zde

Požáry ve spalovnách firmy Suez

16.08.2017 - PLZEŇ/ZLÍN
Požáry ve dvou spalovnách nebezpečných odpadů, jak je zachytil Hasičský záchranný sbor Plzeňského a Zlínského kraje. více zde

Arnika v Ženevě oroduje za omezení toxických látek ve světě

02.05.2017 - Ženeva/Praha
„Chceme budoucnost bez jedů!“ Tento vzkaz předali osobně zástupci Arniky a organizace International POPs Elimination Network delegátům ženevské konference. Tam… více zde

Havárie spaloven v Evropě

10.02.2017 - Praha
To, že často hoří skládky odpadů, je známá věc. Koho by ale napadlo, že relativně často mohou hořet i spalovny odpadů? Přitom je to celkem nasnadě - zachází se… více zde

Havárie spaloven mimo Evropu

05.02.2017 - Praha
To, že často hoří skládky odpadů, je známá věc. Koho by ale napadlo, že relativně často mohou hořet i spalovny odpadů? Přitom je to celkem nasnadě - zachází se… více zde

Video

Sametové posvícení 2012

17.11.2012 - Praha

Pesticidy v Arménii - prokletí z minulosti

23.07.2010 - Arménie
Vzniklo v rámci projektu „Scaling up Experience in Improvement of Chemical Safety to Contribute to Poverty Reduction in Rural Armenia” podpořeného EU Aid a… více zde

Wladimir Tschernosenko über Tschernobyl

08.07.2002 - dokument německé televize

toxické látky
DarekProPrirodu-zeleny
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
95 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte