en ru

Účast veřejnosti nežádoucí

  • Autor: JUDr. Petra Humlíčková
  • Počet stran: 42
  • Jazyk: česky
  • Datum vydání: 2017
  • ISBN: 978-80-87651-34-6

Stínová zpráva o uplatňování Aarhuské úmluvy  

Česká republika podepsala Aarhuskou úmluvu 25. června 1998 a ratifikovala ji dne 6. června 2004. Aarhuská úmluva je jedním z nejdůležitějších nástrojů tzv. ekologické demokracie a upravuje právo na přístup k informacím, na účast veřejnosti na rozhodování a právo na soudní ochranu ve věcech životního prostředí. Při příležitosti šestého setkání smluvních stran Aarhuské úmluvy vypracovala Arnika společně se Zeleným kruhem zprávu, která široce analyzuje uplatňování Aarhuské úmluvy v České republice v období 2013 - 2016.

Košík

 x 
košík je prázdný
jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem