Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Vsetín

Zlínský kraj, Vsetín | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.12.2016
Vsetím (26668 obyvatel k 1.1.2014) patří mezi tři města Zlínského kraje (nad 5000 obyvatel), která měla produkci směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele v roce 2014.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady se ve Vsetíně řídí Obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 3/2015. Do kontejnerů na ulici třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, oděvy a drobný elektroodpad. Kovy lze odvézt na jeden ze dvou sběrných dvorů či prodat do sběrny. Podobně na sběrný dvůr lze odnést nebezpečné odpady, objemný odpad, stavební odpady a velké elektrospotřebiče. Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu lze odvézt na komunitní kompostárnu v Poschlé nebo do sběrného dvora v Bobrkách (Logistické centrum Technických služeb města Zlín).

Směsné komunální odpady se třídí do popelnic, 1100 litrových kontejnerů a na nepřístupných místech lze využít i pytle. Sváží se každý týden (kontejnery i 2x týdně), pouze z nepřístupných míst 1x za 14 dní.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů ve Vsetíně v letech 2013 až 2015

  2013 2014 2015 2013 2014 2015
  (t) (t) (t) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 304,51 336,42 309,81 11,4 12,6 11,7
plasty 144,79 165,97 201,68 5,4 6,2 7,6
sklo 176,60 183,93 180,06 6,6 6,9 6,8
NK 3,13 3,77 3,46 0,1 0,1 0,1
oděvy 62,57 57,28 68,94 2,3 2,1 2,6
textil 9,01 7,12 4,78 0,3 0,3 0,2
směsný odpad 3662,12 3725,61 3763,22 136,6 139,7 142,0
objemný odpad 804,68 913,46 898,45 30,0 34,3 33,9
celkem 5167,39 5393,55 5430,39 192,7 202,2 204,9
             
úroveň recyklace (%)     13,6 14,0 14,2

Z údajů vyplývá, že Vsetín má podprůměrnou produkci směsných komunálních odpadů (průměr ČR je kolem 200 kg/ob/rok). Celková produkce odpadů je také podprůměrná. To však souvisí i s tím, že část vytříděných surovin není evidována (bioodpady, školní sběr, výkup surovin od obyvatel). Tento fakt pak vede k tomu, že město vykazuje nižší úroveň recyklace než je skutečnost.

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Zlínského kraje

Webové stránky města Vsetín: http://www.mestovsetin.cz/

Webové stránky Technických služeb města Vsetín: http://www.tsvsetin.cz/

Komunikace s pracovnicí městského úřadu Ing. Vlastou Živockou

NPZP cmyk

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner