Podepište se pod budoucnost bez plastů!

Plasty často najdete i tam, kde byste je nečekali. Obklopují nás, když trávíme čas uvnitř, ale také když jdeme ven. Jsou ve spotřebním zboží, ve vodě i ve vzduchu. Malé částečky plastu dokonce vědci našli i v lidské placentě, takže si s plasty každý z nás tyká ještě před narozením. Kvůli nim pravděpodobně u lidí dochází k nárůstu řady onemocnění. Rostoucímu množství mikroplastů v našich tělech se aktuálně nedá zabránit jinak než omezením výroby plastových materiálů.

Potřebujeme jasná a transparentní pravidla pro plastový průmysl, který dnes nenese téměř žádnou zodpovědnost nejen za negativní vliv nadprodukce plastů na životní prostředí, ale ani za její zdravotní dopady na lidi.

Potřebujeme vědět, že za námi stojíte. Podepište prosím naši výzvu:

Plasty jsou dnes jednou z největších hrozeb pro životní prostředí, živočichy i naše zdraví. Zastavme jejich nadprodukci a znečištění, které způsobují!

Viditelnou špičkou plastové krize jsou hory plastového odpadu zamořující krajinu a oceány. Obrovským nebezpečím jsou však i okem neviditelné, ale život ohrožující mikroplasty a tisíce toxických látek v plastech, z nichž některé prostupují placentou až k lidskému plodu.

Do plastů se přidává více než 13 000 různých chemických přísad. U téměř poloviny z nich nemáme žádná data o jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Pouze 9 % z celosvětového množství plastů se dnes recykluje. Finanční prostředky, které musí společnost vynakládat na řešení problémů spojených s plasty, se v roce 2019 odhadovaly na 3,7 bilionu dolarů.

Jako občané i spotřebitelé jsme proti pokračování po této cestě vedoucí do záhuby. Nechceme dál dotovat řešení problému, který způsobila snaha ropného a chemického průmyslu co nejvíc vydělat. Tím, kdo má tuto situaci řešit, jsou vlády a korporace. Je na nich, aby jednaly. Máme historickou šanci něco změnit. Mezinárodní plastová úmluva je totiž na obzoru.

Chceme, aby politici při její tvorbě a podpisu mysleli i na nás a na naše zdraví! Nechceme další bezvýznamnou dohodu, chceme mezinárodně závaznou smlouvu, která dá konečně přednost naší planetě a našemu zdraví před zájmy ropného a chemického průmyslu.

Jako spotřebitelé i občané dáváme jasně najevo, že chceme:
· vodu a ovzduší bez mikroplastů a toxických látek;
· lesy a moře bez plastového odpadu;
· ochránit naše zdraví před chemickým koktejlem v plastech;
· mít možnost vybrat si zboží bez zbytečných plastových obalů;
· omezit produkci zbytečných plastů a vyrábět jen ty, které se dají recyklovat a jsou bez toxických látek.

Chceme svět, který není zavalen plasty!

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě