Podpořte činnosti Arniky

Super! To, že jste tady, znamená, že Vám není lhostejný stav a vývoj životního prostředí a přírody kolem nás. V této části webu si můžete vybrat z jednotlivých témat Arniky a podpořit tím konkrétní oblast našich činností nebo organizaci jako celek. Děkujeme Vám! Jsou to právě dárci jako Vy, kdo nám umožňují věnovat se systematicky a dlouhodobě zásadním změnám v ochraně životního prostředí a přírody, které jsou často během na dlouhou trať.

Toxické látky

Nezávadné výrobky a tím pádem i méně nebezpečných odpadů, recyklace materiálů bez toxických látek, čisté prostředí u nás i za hranicemi. To je vize, kterou prosazujeme. Tlačíme na prosazování čisté výroby, průmyslových provozů s nejlepšími dostupnými technologiemi, které neznečišťují řeky, půdu i ovzduší kolem nás a nezpůsobují dlouhodobé zdravotní následky okolním obyvatelům. Jedovaté látky, a to hlavně ty v plastech, dnes znečišťují životní prostředí po celém světě. Pomáháme ty nebezpečné urychleně zakázat a nahradit bezpečnějšími alternativami. Zásadní problém totiž vzniká v okamžiku, kdy se jedovaté látky stanou odpadem.

Odpady

Věnujeme se hlavně prevenci vzniku odpadů, podporujeme vyšší míru recyklace a snažíme se omezit negativní vlivy nakládání s odpady na životní prostředí. Pomáháme obcím postarat se o své odpady co nejefektivněji a nejšetrněji k životnímu prostředí. Upozorňujeme také na často opomíjený fakt, že spalování odpadů vede ke vzniku nebezpečných látek, které mohou škodit nejen životnímu prostředí, ale i našemu zdraví, a překotná stavba dalších spaloven odpadů nám může do budoucna způsobit řadu problémů. Naší vizí je méně vznikajících odpadů, vyšší míra jejich recyklace a nakládání s odpady bez negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

Zachraňme stromy

Vystupujeme aktivně na ochranu stromů a alejí v krajině. Připomínkujeme klíčové právní dokumenty, radíme lidem v ekoporadně a zapojujeme se do práce odborných skupin. Připravujeme statistiky výsadeb a kácení stromů u krajských silnic. Prosazujeme dlouhodobou péči o stromy a dostatek místa pro jejich růst. Společně s obcemi a místními spolky sázíme stromy. Na význam stromů v krajině upozorňujeme veřejnost prostřednictvím ankety Alej roku, pořádáme exkurze, konference, semináře a výstavy. Naší vizí jsou vzrostlé stromy ve městech a v krajině.

Praha - město pro život

Dlouhodobě se zabýváme územním rozvojem hlavního města. Sledujeme největší stavební kauzy a hlídáme postup úřadů i developerů. Připomínkujeme klíčové dokumenty, sledujeme územní plán a zapojujeme veřejnost do procesů rozhodování o výstavbě. Usilujeme o adekvátní reakci města na dopady klimatické změny nebo intenzivnější prosazování nástrojů pro větší dostupnost bydlení v Praze. Pro veřejnost, odborníky i politiky pořádáme informační semináře, exkurze, festivaly nebo výstavy a ovlivňujeme veřejnou diskusi o rozvoji. Naší vizí je zdravé, udržitelné a dostupné město pro všechny.

Za živé řeky

Chráníme řeky a říční krajinu u nás i za hranicemi. Zasadili jsme se o to, že ještě nestojí jezy na Labi, a pomohli jsme prosadit zařazení Labského údolí na seznam chráněných evropských území Natura 2000. Sledujeme a reagujeme na dění okolo výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. Dlouhodobě pracujeme na ochraně posledních divokých a neregulovaných řek Evropy v Bosně a Hercegovině, které jsou ohrožovány výstavbou malých vodních elektráren. V Moldavsku pomáháme místním obyvatelům závislým na zemědělství s obnovou zdravých říčních toků a péčí o ně.

Základy Arniky

Nevybrali jste si konkrétní téma, které byste rádi podpořili? Chtěli byste podpořit Arniku jako celek a tím pomoc všem tématům, kterými se zabýváme? Vaše podpora umožní zocelit základy celé organizace, díky kterým mohou jednotlivé naše programy fungovat lépe, dlouhodobě a systematicky.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě