Toxické látky

toxicsToxické látky v životním prostředí, ať už ve vzduchu, vodě, půdě, potravinách nebo předmětech, které každodenně používáme, ohrožují nejen nás a naše zdraví, ale i všechny živé organismy na Zemi. Poměrně účinným nástrojem, kterým lze zamezit jejich používání a vypouštění do životního prostředí, jsou mezinárodní úmluvy či legislativa na úrovni celé Evropské unie. Zdaleka ne všechny země na světě však mají dostatečně propracované zákony regulující toxické látky anebo jim chybí adekvátně rozvinuté technologie, které by bránily jejich únikům do životního prostředí, nemluvě o korupci nebo mezerách v naplňování zákonů. 

V řadě zemí nejsou ani dostatečně vybavené laboratoře na sledování toxických látek tak jako u nás. Proto s nevládními organizacemi z celého světa sdružených v mezinárodní síti IPEN spolupracujeme na odběrech vzorků v lokalitách ohrožených toxickými látkami anebo jim pomáháme analyzovat výrobky na přítomnost těchto látek. V návaznosti na výsledky pak spolu s nimi navrhujeme konkrétní kroky, jak další kontaminaci životního prostředí či spotřebních produktů toxickými látkami předcházet, ať už jde o legislativu nebo strategické programy.

Pravidelně se také účastníme jednání signatářských států mezinárodních úmluv o omezení znečištění a pracujeme v jejich expertních skupinách s cílem minimalizovat další poškozování životního prostředí a zdraví lidí toxickými látkami. Podílíme se takto na práci především Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (POPs), ke kterým patří například dioxiny, DDT a podobně. Basilejská úmluva zaměřená na odpady je další z úmluv v hledáčku Arniky. Na evropské úrovni se pak snažíme hlídat naplňování nařízení REACH o chemických látkách. Úspěšné omezení látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, kterého bylo dosaženo prostřednictvím Montrealského protokolu, ukazuje, že se taková práce pro budoucnost Země vyplatí.

V Arménii se nám společně s naší partnerskou organizací podařilo docílit finančního odškodnění rodiny, která se kvůli nedalekému odkališti potýkala s vážnými zdravotními problémy - výsledky našich analýz potvrdily vysoké koncentrace těžkých kovů. Těm jsme se věnovali i v rámci projektu zaměřeného na Jihovýchodní Asii, který měl za cíl napomáhání odstranění olova z barev prodávaných v Bangladéši, Indii, Thajsku, Indonésii, Nepálu, na Filipínách a Srí Lance. Na zvyšování chemické bezpečnosti jsme se podíleli také projektovými aktivitami v Srbsku, kde usilujeme o zavedení zákazu ftalátů ve spotřebním zboží, podobně jako je tomu v Evropské unii. 

Průlomové byly výsledky našich analýz slepičích vajec z 29 zemí světa zkoumající přítomnost dioxinů a jim podobných látek. Ty odhalily příliš vysoký obsah toxických látek, které se velice snadno dostávají do živých organismů a prostřednictvím potravy i k lidem, přičemž poukázáno bylo také na vážné mezery v mezinárodní legislativě.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.