Územní plánování

 O tom, co se ve městě postaví, rozhoduje územní plán. Úlohu ovšem hrají i další dokumenty a pravidla. Jak vše funguje, se dozvíte v této sekci

Územní plán

Územní plán je klíčovým podkladem pro rozhodování o tom, co se bude ve městě stavět, kde bude park, škola nebo nové kanceláře. Praha má platný územní plán z roku 2000, který je dnes již zastaralý. Vše se o něm dozvíte zde

  1. Co je to územní plán
  2. Příprava územního plánu
  3. Změny územního plánu
  4. Práce s územním plánem 

Metropolitní plán

Praha připravuje nový územní plán, kterému říká Metropolitní plán. Je založený na nové metodice, která ovšem skrývá řadu rizik a úskalí. Představíme vám, která to jsou i jak se zapojit do procesu jeho pořizování

  1. Co je to Metropolitní plán
  2. Problém Metropolitního plánu

Stavební zákon

  1. Stavební zákon - Stavební zákon patří mezi zásadní legislativní nástroje, které ovlivňují výstavbu. Dlouhodobě je vyvíjen tlak na to, aby zákonná pravidla byla co nejjednodušší a stavělo se u nás rychleji. Bohužel to vede k vyloučení veřejnosti z rozhodování i ohrožení ochrany životního prostředí a památek.
  2. Pražské stavební předpisy - Jsou tzv. prováděcím předpisem stavebního zákona. Znamená to, že zákonné požadavky specifikují pro území hl. m. Prahy. V této sekci vám stručně ukážeme, co a jak ovlivňují a regulují

Územně-analytické podklady

Slouží jako zásadní podklad pro přípravu závazných regulačních a plánovacích dokumentů nebo územních studií a dalších materiálů. Vydávají se každé dva roky

Zásady územního rozvoje

Zásady svého územního rozvoje si vytyčuje každý kraj. Jelikož je Praha zároveň samostatným krajem, má i své Zásady územního rozvoje. Co obsahují a jak fungují se dozvíte zde

Politika územního rozvoje

V hierarchii územního plánování stojí nejvýše - je to celorepubliková osnova a vize územního plánování, podle které se připravují územní plány jednotlivých měst

Regulační plány a územní studie

Pro konkrétní území ve městech se připravují tzv. regulační plány a územní studie. Jsou podrobnější než územní plán a mohou tak specifičtěji určit, jak přesně má konkrétní místo vypadat. Tato sekce ukazuje, jaký je mezi nimi rozdíl a jak fungují

Strategický plán

Každé město by mělo mít svoji strategickou vizi, která řekne, jak se chce rozvíjet, na co se zaměří, jak vyřeší dopravu, veřejná prostranství, pravidla výstavby nebo způsob správy města. Co má Praha ve své strategii a jak ji lze či nelze implementovat je popsáno zde

 Povolovací procesy a výstavba

Na základě hierarchie pravidel rozhodují stavební úřady o tom, který stavební záměr se nakonec postaví. Jak to celé funguje a jak to může ovlivnit veřejnost si ukážeme zde (+ sekce o Smlouvách s investory ze starého webu)

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe