Rodiny s dětmi

Nepojmenované

Tvořit město může být i zábava! V roce 2023 jsme se zaměřili mimo jiné také na rodiny s dětmi a zprostředkovali jsme jim zážitek z plánování a koncepčního promýšlení města v kontextu klimatické změny. Ptali jsme se napříč generacemi na vysněné město. Co by v něm nemělo chybět, čeho by mělo být více, čeho méně. Účastníky participativní procházky a workshopu jsme směrovali tak, aby si vyzkoušeli navrhnout vlastní ideální město. Došlo také ke konfrontaci různých názorových proudů, kdy bylo možné přemýšlet o možnostech slaďování různých zájmů v prostoru nebo o tom, co to je veřejný a soukromý zájem.
 
V částech, jejichž výstupem byly podklady pro samosprávu, jsme se soustředili primárně na drobné změny, kterých lze dosáhnout v krátkém časovém horizontu, zároveň ale jsou kompatibilní s budoucími vizemi tak, abychom společně dostáli požadavku řádného plánování, kde je potřeba se domluvit na tom, jak by mělo město vypadat v horizontu jedné generace.
 
Došlo také k realizaci adaptačního opatření na klimatickou změnu. Společně se spolkem Krásné Kobylisy a dětmi z mateřské školy v Ďáblicích jsme vysadili v průběhu roku 2023 čtyři stromy. 
 
Jak konkrétně zapojit celé generace do participaci na územním plánování města v kontextu klimatické změny?
Příklady možných aktivit naleznete níže na této stránce.
 
Zajímavé informace o městě v časech klimatické změny a o adaptačních opatřeních naleznete na našem webu>>>
 

Participativní procházka sídlištěm Ďáblice: plány a úvahy k jeho rozvoji

 
Obrázek WhatsApp 2023 09 18 v 11.49.59
 
Arnika společně se spolky Krásné Kobylisy a Architekti bez hranic pořádala na podzim 2023 participativní procházku po jednom z nejkrásnějších sídlišť v České republice. Během ní mohli rodiny s dětmi navštívit zajímavá i historická místa, dozvědět se informace o plánovaných projektech a sdělit přítomným facilitátorům své nápady ke zlepšení některých lokalit. Na sběr nápadů byli vyhrazené konkrétní zastavení v průběhu procházky, k sběru docházelo ale i při přechodech mezi jednotlivými body.
 
Akce začala v Kulturním domě Ládví, kde jsme účastníkům představili městskou částí Praha 8 organizovanou výstavu územní studie sídliště Ďáblice, která byla v květnu tohoto roku schválena a zapsána jako podklad pro rozhodování v území. Během navazující procházky jsem si za střechy nejvyššího věžáku na sídlišti ukázali celé sídliště Ďáblice, abychom tak měli lepší přehled koncepčního plánování celého tohoto prostoru a také, abychom si odnesli hezký zážitek, jež byl pro místní velikým lákadlem.
 
Procházku jsme následně zakončili v centru občanské vybavenosti v tzv. Včele Frýdlantská, kde jsme se připojili k aktivitám spolku Úl v rámci akce Zažij město jinak svým vlastním workshopem pro rodiče s dětmi (viz níže).
 
Plán procházky:
1. Výstava územní studie v KD Ládví – cca 15minutová přednáška
2. Fontána na Ládví – informace o rekonstrukci
3. Výstup na střechu BD Burešova
4. Pískoviště Sahara – diskuze o jeho budoucí možné proměně a sběr nápadů
5. Fontánka Žabák – představení iniciativy návratu
6. Asfaltové hřiště Kaňkovského – diskuze o revitalizaci a sběr nápadů
7. Ulice Žernosecká – zhodnocení sázení stromů
8. Včela Žernosecká – slovo historičky architektury, přestávka
9. Rybníček v parku – představení plánu revitalizace
10. Umělecké dílo Prameník – představení iniciativy návratu
11. Včela Tanvaldská – diskuze nad budoucností tohoto okrskového centra
12. Hřiště Chabařovická – diskuze o rekonstrukci a sběr nápadů
13. Socha Schoulená – slovo odborníka
14. Včela Frýdlantská – zakončení procházky, nahlédnutí do vnitřních prostor, potom akce pro rodiny s dětmi
 
Po procházce a následném workshopu jsme sesbírané podněty zpracovali a předali spolku Krásné Kobylisy a městské části Praha 8 k jejich společné diskuzi. Na podněty místních se můžete podívat zde>>>.
 
Na fotogalerii z procházky se můžete podívat zde>>>.
 
 

Workshop Moje vysněné město

 
20230916 172816
 
Společné navrhovaní, hraní a tvoření vysněného města pro život. Jelikož experty na užívání veřejných prostranství a urbanismus našich čtvrtí jsme i my všichni, obyčejní lidé, který v nich bydlíme a žijeme, rozhodli jsme se sednout si společně (nejen) s místními nad mapu sídliště Ďáblice a navrhnout do ní změny, které by se nám líbily. Workshop byl zaměřen především na děti, které tak mohly projevit, kde je jim dobře, kde se cítí svobodně.
 
Na fotogalerii z workshopu se můžete podívat zde>>>
 
Reflexi ze společného tvoření naleznete v materiálu zmíněném výše>>>
 
 

Výsadba stromů na sídlišti Ďáblice

 
IMG 20240116 WA0035 

 Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době klimatické změny a velkého znečištění životního prostředí, jsou stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Zeleň v prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, střídání dob vegetace a vegetačního klidu.

Stromy vyrovnávají teplotní extrémy

V zimě brání stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným ztrátám, neboť zmírňují proudění studeného vzduchu. Vegetace je schopna snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %. V létě naopak vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji než veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody, a z ovzduší tak odčerpá téměř 280 kWh tepelné energie. Tato energie se uvolní v noci při kondenzaci páry; vznikne rosa. Pod stromy lze proto ve dne proto naměřit až o 3º C nižší teplotu než v okolí, v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší.

Stromy filtrují vzduch

Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. Američtí vědci z týmu Davida J. Nowaka ve svém článku publikovaném v roce 2006 vypočetli, že stromy ve městech Spojených států odstraní ročně z ovzduší 711 000 tun škodlivin. Hodnotu těchto služeb vědci vypočítali na 3,8 miliardy dolarů.

Stromy zlepšují kvalitu vzduchu

Stromy zvlhčují vzduch, a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví (to je důležité zejména pro astmatiky). Zároveň některé dřeviny do svého okolí uvolňují silice (tzv. fytoncidy), které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky. Stromy tlumí hluk

Zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventovaných ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší porost, tím je jeho efekt na tlumení hluku výraznější.

Stromy jsou posledním zbytkem přírody ve městech

Zeleň v městském prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, zejména střídání ročních období. Zelené plochy a parky jsou místem ke sportování i odpočinku, stromy jsou zdrojem inspirace a estetických požitků.

Strom je biotopem

Strom vytváří prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Zejména dožívající, trouchnivějící stromy s dutinami nabízejí příležitosti k životu bohaté paletě druhů včetně druhů ohrožených a chráněných. Jednotlivé stromy v zemědělské krajině slouží jako útočiště pro ptáky a pro hmyz.

Pro všechny tyto jejich benefity jsme na jaře a na podzim roku 2023 společně se spolkem Krásné Kobylisy a dětmi z mateřské školy v Ďáblicích vysadili další čtyři stromy na vhodných místech sídliště.

Více o výsadbě se můžete dočíst zde>>

Fotogalerii z výsadby si prohlédněte zde>>

Pokud chcete o možnostech výsadby informovat další lidi a spolky, stáhněte si náš letáček o výsadbách a stromech naleznete ke stažení zde>>>

leták výsadby praha 001leták výsadby praha 002

 


praha

Projekt "Praha adaptovaná? - potřeby rodin s dětmi" je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

 

 

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě