Zastaralý průmysl měl na ovzduší Ukrajiny větší dopad než válka

Zastaralý průmysl měl na ovzduší Ukrajiny větší dopad než válka

PRAHA/DNIPRO – K překvapivému závěru dospěla studie nevládní organizace Arnika a společnosti World from Space vytvořená na základě satelitních snímků Evropské kosmické agentury...

celý článek
Registr škod na Ukrajině musí zahrnovat i ty environmentální

Registr škod na Ukrajině musí zahrnovat i ty environmentální

Arnika vítá iniciativu Rady Evropy [1], podle níž má vzniknout registr škod způsobených ruskou invazí. Doufá, že registr bude zahrnovat také možnost hlášení škod na životním...

celý článek
Zápisník z cest: Obejmout Ukrajinu

Zápisník z cest: Obejmout Ukrajinu

Ve březnu jsem se jako vedoucí ukrajinského projektu Arniky zúčastnila oficiální české delegace na Ukrajinu. Kromě spánkového deficitu a chřipky jsem si přivezla i silný dojem....

celý článek

Ukrajina

SKR 5338

V Ukrajině v důsledku znečištění ovzduší zemře podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) ročně 30 000 obyvatel a do února 2022 to byl jeden z tamních nejzávažnějších ekologických problémů. Kvůli znečištěnému ovzduší zemřelo v zemi čtyřikrát více lidí než v pěti nejčistších zemích planety a v poměru úmrtí v důsledku znečištěného ovzduší vztaženém k počtu obyvatel byla Ukrajina vyhodnocena jako nejhorší stát na světě.

Bohužel vojenská agrese Ruské federace v únoru 2022 převrátila život v celé zemi vzhůru nohama. Válečný konflikt způsobuje nesmírné humanitární, ekonomické a také enviromentální škody. Proto jsme i my museli přizpůsobit naše aktivity současné situaci.

Pomoc válkou postižené Ukrajině

Již od počátku ruské agrese proti Ukrajině podporujeme naše kolegy a ukrajinskou společnost. Zpočátku především prostřednictvím dodávek humanitární a materiální pomoci. Od února 2022 jsme shromáždili jsme a dopravili do Ukrajiny pomoc za téměř jeden milion korun. To bychom nikdy nedokázali bez vás!

V současné době se v Ukrajině snažíme obnovit občanskou síť stanic monitorujících ovzduší. Budeme moc rádi, pokud na obnovu přispějete!

Čisté ovzduší pro Ukrajinu

V současné situaci jsou pro Ukrajince informace o stavu ovzduší a případném výskytu nebezpečných látek nebo zvýšené radiaci ještě důležitější než v době míru. V Arnice se věnujeme projektům zaměřeným na kvalitu ovzduší v Ukrajině již od roku 2017.  Společně s našimi ukrajinskými partnery z kampaně Čisté ovzduší pro Ukrajinujsme vytvořili síť monitorovacích stanic provozovaných přímo občany, která má zaplnit informační vakuum o míře znečištění ovzduší. Stanice zapojené v síti dnes varují před nebezpečným znečištěním v případě výbuchů, požárů a průmyslových havárií. Síť EcoCity je často jediným zdrojem informací o znečištění ovzduší pro veřejnost. Všechny naše stanice a aktuální stav ovzduší je možné kdykoliv zjistit online na mapě EcoCity. Síť stanic měřících čistotu ovzduší má nyní novou, vysoce důležitou, funkci. Stanice dokáží upozornit na některé nebezpečné látky i radiaci a pomáhají tak při civilní obraně a zajištění bezpečnosti mužů, žen i dětí. Bohužel z původních téměř tří set stanic je nyní asi třetina poškozená nebo zničená a my se tuto síť nyní snažíme obnovit.

Ve spolupráci s kolegy z Dnipra a českými experty realizujeme studii dopadů válečného konfliktu na životní prostředí. Zároveň pokračujeme i v našich dlouhodobých výzkumných aktivitách zaměřených na znečištění a monitoring ovzduší. 

Čeho jsme v zemi dosáhli?

V minulých letech jsme v Ukrajině pomohli vytvořit síť monitorovacích stanic, které provozovali přímo občané, od roku 2017 jsme nainstalovali více než 700 stanic.

Síť EcoCity patří k nejlépe fungujícím a nejrozsáhlejším občanským sítím monitoringu ovzduší v Evropě a je pro ukrajinské občany v podstatě jediným zdrojem informací o stavu ovzduší. Během probíhajícího válečného konfliktu plní také funkci prvku civilní obrany. Obnovujeme zničené stanice a rozšiřujeme síť do dalších oblastí, abychom zlepšili přístup k těmto důležitým informacím.

Ve spolupráci s českým start-upem World from Space jsme vydali jedinečnou publikaci založenou na družicových měřeních Evropské kosmické agentury a satelitech Copernicus.

Informace v dalších jazycích:

Podrobnější informace v angličtině najdete na stránkách https://english.arnika.org/ukraine a v ruštině na https://arnika.org/ru/ukraina 

Více informací v angličtině a ukrajinštině naleznete na https://cleanair.org.ua

Naši práci podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a National Endowment for Democracy, USA.

Snímek obrazovky 2021 07 08 v 8.45.18

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě