Zastaralý průmysl měl na ovzduší Ukrajiny větší dopad než válka

Zastaralý průmysl měl na ovzduší Ukrajiny větší dopad než válka

PRAHA/DNIPRO – K překvapivému závěru dospěla studie nevládní organizace Arnika a společnosti World from Space vytvořená na základě satelitních snímků Evropské kosmické agentury...

celý článek
Registr škod na Ukrajině musí zahrnovat i ty environmentální

Registr škod na Ukrajině musí zahrnovat i ty environmentální

Arnika vítá iniciativu Rady Evropy [1], podle níž má vzniknout registr škod způsobených ruskou invazí. Doufá, že registr bude zahrnovat také možnost hlášení škod na životním...

celý článek
Zápisník z cest: Obejmout Ukrajinu

Zápisník z cest: Obejmout Ukrajinu

Ve březnu jsem se jako vedoucí ukrajinského projektu Arniky zúčastnila oficiální české delegace na Ukrajinu. Kromě spánkového deficitu a chřipky jsem si přivezla i silný dojem....

celý článek

Ukrajina

SKR 5338

V Ukrajině v důsledku znečištění ovzduší zemře podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) ročně 30 000 obyvatel a do února 2022 to byl jeden z tamních nejzávažnějších ekologických problémů. Kvůli znečištěnému ovzduší zemřelo v zemi čtyřikrát více lidí než v pěti nejčistších zemích planety a v poměru úmrtí v důsledku znečištěného ovzduší vztaženém k počtu obyvatel byla Ukrajina vyhodnocena jako nejhorší stát na světě.

Bohužel vojenská agrese Ruské federace v únoru 2022 převrátila život v celé zemi vzhůru nohama. Válečný konflikt způsobuje nesmírné humanitární, ekonomické a také enviromentální škody. Proto jsme i my museli přizpůsobit naše aktivity současné situaci.

Pomoc válkou postižené Ukrajině

Již od počátku ruské agrese proti Ukrajině podporujeme naše kolegy a ukrajinskou společnost. Zpočátku především prostřednictvím dodávek humanitární a materiální pomoci. Od února 2022 jsme shromáždili jsme a dopravili do Ukrajiny pomoc za téměř jeden milion korun. To bychom nikdy nedokázali bez vás!

V současné době se v Ukrajině snažíme obnovit občanskou síť stanic monitorujících ovzduší. Budeme moc rádi, pokud na obnovu přispějete!

Čisté ovzduší pro Ukrajinu

V současné situaci jsou pro Ukrajince informace o stavu ovzduší a případném výskytu nebezpečných látek nebo zvýšené radiaci ještě důležitější než v době míru. V Arnice se věnujeme projektům zaměřeným na kvalitu ovzduší v Ukrajině již od roku 2017.  Společně s našimi ukrajinskými partnery z kampaně Čisté ovzduší pro Ukrajinujsme vytvořili síť monitorovacích stanic provozovaných přímo občany, která má zaplnit informační vakuum o míře znečištění ovzduší. Stanice zapojené v síti dnes varují před nebezpečným znečištěním v případě výbuchů, požárů a průmyslových havárií. Síť EcoCity je často jediným zdrojem informací o znečištění ovzduší pro veřejnost. Všechny naše stanice a aktuální stav ovzduší je možné kdykoliv zjistit online na mapě EcoCity. Síť stanic měřících čistotu ovzduší má nyní novou, vysoce důležitou, funkci. Stanice dokáží upozornit na některé nebezpečné látky i radiaci a pomáhají tak při civilní obraně a zajištění bezpečnosti mužů, žen i dětí. Bohužel z původních téměř tří set stanic je nyní asi třetina poškozená nebo zničená a my se tuto síť nyní snažíme obnovit.

Ve spolupráci s kolegy z Dnipra a českými experty realizujeme studii dopadů válečného konfliktu na životní prostředí. Zároveň pokračujeme i v našich dlouhodobých výzkumných aktivitách zaměřených na znečištění a monitoring ovzduší. 

Čeho jsme v zemi dosáhli?

V minulých letech jsme v Ukrajině pomohli vytvořit síť monitorovacích stanic, které provozovali přímo občané, od roku 2017 jsme nainstalovali více než 700 stanic.

Síť EcoCity patří k nejlépe fungujícím a nejrozsáhlejším občanským sítím monitoringu ovzduší v Evropě a je pro ukrajinské občany v podstatě jediným zdrojem informací o stavu ovzduší. Během probíhajícího válečného konfliktu plní také funkci prvku civilní obrany. Obnovujeme zničené stanice a rozšiřujeme síť do dalších oblastí, abychom zlepšili přístup k těmto důležitým informacím.

Ve spolupráci s českým start-upem World from Space jsme vydali jedinečnou publikaci založenou na družicových měřeních Evropské kosmické agentury a satelitech Copernicus.

Informace v dalších jazycích:

Podrobnější informace v angličtině najdete na stránkách https://english.arnika.org/ukraine a v ruštině na https://arnika.org/ru/ukraina 

Více informací v angličtině a ukrajinštině naleznete na https://cleanair.org.ua

Naši práci podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a National Endowment for Democracy, USA.

Snímek obrazovky 2021 07 08 v 8.45.18

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě