Ovzduší

air pollutionPodle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) může znečištění ovzduší celosvětově až za 7 milionů úmrtí ročně, přičemž 9 z 10 lidí dýchá vzduch obsahující škodlivé látky v koncentracích překračujících limity WHO. Významným zdrojem znečištění ovzduší je těžký průmysl a spalování fosilních paliv, včetně provozu aut. Převážná část zemí světa nemá vhodnou strategii přechodu na zelenou ekonomiku a investice do progresivních technologií jsou nedostatečné. Znečištění do značné míry souvisí s nárůstem populace spojeným s všeobecně sdílenou ideou trvalého ekonomickém růstu i zvyšujícími se materiálními nároky. Zároveň čelíme přesunu špinavého průmyslu z bohatých zemí do rozvíjejících se ekonomik.

Lidé v těchto zemích nemají přístup k informacím o skutečné úrovni znečištění - státní systém měření zde buď neexistuje, nebo úřady data tají. Ve spolupráci s místními nevládními organizacemi proto vytváříme sítě občanského monitoringu ovzduší a zjištěné údaje zveřejňujeme, aby se každý mohl informovat o aktuální míře znečištění ovzduší škodlivými látkami a dokázal chránit své zdraví. Přístup k informacím je prvním krokem k prosazování širších změn - ať už v legislativně, vymáhání práva či v konkrétních průmyslových podnicích.

Například v Ukrajině je znečištění ovzduší příčinou téměř 84 tisíc nadměrných úmrtí ročně. Od roku 2019 zde vytváříme síť občanského monitoringu ovzduší, která čítá stovky stanic rozmístěných ve všech průmyslových centrech. Spustili jsme informační portál Čisté ovzduší pro Ukrajinu a občanským  iniciativám v průmyslových regionech Kryvbasu a Donbasu poskytujeme všestrannou podporu v místních kampaních za lepší vzduch.

V Bělarusi jsme identifikovali “horká místa” průmyslového znečištění a vyvinuli AirMQ – občanský monitoring ovzduší. Vydali jsme  Zelenou mapu Minsku, která obyvatele naviguje k ekologicky šetrnějšímu životu v hlavním městě.

Podobně jako v České republice, v Bosně a Hercegovině pravidelně vyhlašujeme žebříčky největších průmyslových znečišťovatelů. Ve městě Zenica podporujeme místní občanské sdružení v kampani za modernizaci zastaralých hutí ArcelorMittal, jež jsou jedním z největších znečišťovatatelů celého Západního Balkánu.

K uzavření znečišťující továrny jsme přispěli v arménském Alaverdi, v Kazachstánu jsme pak vydali studii o znečištění horkých míst Temirtau a Balchaš. Komplexně jsme se problematice znečištění ovzduší věnovali na konferenci “Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy”, na které především na téma úspěšných kampaní za čistší ovzduší a nástrojů ke snížení toxických emisí vystoupilo více než 20 expertů ze sedmi zemí.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě