Jak zachránit strom

V naší ulici (podél naší silnice) začali kácet stromy. Mohu tomu zabránit? Zejména v zimním období se na ekoporadnu Arniky často obracíte s těmito a podobnými dotazy. V základní orientaci vám mohou pomoci následující texty.

Co dělat, když bezprostředně hrozí nebo probíhá kácení stromu

1. Pokud máte důvodné podezření, že s kácením je něco v nepořádku a může k němu dojít každou chvíli, volejte Policii ČR. Ta může od kácejících vyžadovat informace o důvodu kácení nebo rozhodnutí o povolení ke kácení, může přivolat Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), může se o podrobnostech informovat u příslušného orgánu ochrany přírody.

2. Můžete také sami volat ČIŽP a podat podnět, že mohou být neoprávněně káceny stromy. ČIŽP je povinna v řádu několika dnů provést šetření na místě a informovat vás do 30 dnů o jeho výsledku.

3. Získejte sami potřebné informace: zavolejte příslušnému orgánu ochrany přírody (obecní úřad nebo odbor životního prostředí). Relevantní informace jsou klíčové pro další postup, který může zachránit strom.

4. Pokud zjistíte, že dochází ke kácení stromů v některém z chráněných území (národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace, přírodní památka), žádejte informace o důvodech kácení na příslušné správě chráněného území. V případě odůvodněného podezření na protiprávní jednání se obraťte neprodleně (telefonicky) na Českou inspekci životního prostředí nebo Policie ČR.

Jiřánek kresba arnika strom

Co dělat, aby se zbytečně nekácelo, aneb prevence

1. Buďte aktivním občanem a zajímejte se o dění v obci.

2. Vyžadujte, aby zásadní projekty týkající se stromů a zeleně v obci byly v předstihu představeny občanům.

3. Založte spolek, který bude komunikovat se samosprávou a svými aktivitami pomůže zlepšit stav zeleně v obci a zabránit zbytečnému kácení (např. účastí ve správních řízeních, komunitními výsadbami stromů).

4. Zorientujte se v základních legislativě na ochranu stromů.

Stromy schema kaceni 2021

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě