Stromy a zdraví

Především ve městech mají stromy a zeleň významný vliv na zdraví obyvatel. V době extrémního znečištění ovzduší zejména automobilovým provozem, ale také průmyslovými podniky nebo vlivem domácích topenišť, tvoří stromy a zeleň určitou kompenzaci těchto negativních vlivů a částečně snižují riziko, které představují toxické látky v ovzduší pro lidské zdraví.

ovzdusi benzoapyren sram

 
Stromy jsou účinným filtrem vzduchu

Stromy fungují jako účinný filtr prachu, oxidu síry, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, přízemního ozónu a dalších látek.

Novodobou hrozbu pro lidské zdraví představuje jemný polétavý prach. Označují se tak částice prachu menší než 10 mikrometrů (miliontin metru), nebo dokonce menší než 2,5 mikrometru. Na tyto částice se váže řada toxických a vysoce nebezpečných látek, které pomocí jemného prachu pronikají přes plicní sklípky přímo do krevního oběhu.

Jaké stromy zachytí nejvíce škodlivých částic

Nejefektivnějšími stromy v záchytu částic jsou borovice a cypřiše. Obě dřeviny jsou výhodné v zimním období, kdy mohou stále zachycovat prach a škodliviny v ovzduší, neboť neshazují jehlice. V zimě je také koncentrace nebezpečných částic v ovzduší nejvyšší.

Z listnatých stromů jsou v zachycování zejména hrubých částic nejúčinnější jeřáb, a to kvůli jemně ochlupenému povrchu svých listů.

Mezi nejméně vhodné dřeviny pro zachycování jemných prachových částic patří topol – jeho drobné a kožovité listy umožňují proudu částic ve vzduchu je obeplout, aniž by se částice na povrchu listů usadily.

Schopnost zachycení částic jemného polétavého prachu o velikosti 10 mikrometrů

Typ vegetace Snížení prašnosti vlečky (na 50 až 100 metrů)
Krátká tráva Do 10 %
Vysoká tráva 35 – 45 %
Vysoké cedry 45 – 67 %
Nízké cedry 29%
Vysoké duby 41 – 50 %

Zdroj: Cowboard et al. 2006

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě