Jak zasadit strom

Desatero základních doporučení než začnete sázet:

  1. Pozemek je můj. Nezasáhnu do práv vlastníků sousedních pozemků?
  2. Pozemek není můj. Mám souhlas vlastníka pozemku? Nezasáhnu do práv vlastníků sousedních pozemků?
  3. Pozor na kolizi s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy (zjistím na příslušném úřadě)
  4. Druh stromu vybírám s ohledem na místní podmínky a budoucí funkci stromořadí.
  5. Sazenice pořizuji raději u místních školek a ověřím si jejich kvalitu.
  6. Pro výsadbu potřebuji další materiál: kůly a příčníky, úvazky, ochranu proti okusu.
  7. Využiji konzultace s odborníkem, pomůže při výběru sazenic, navrhne plán výsadby a povýsadbové péče, účastní se výsadby a provádí srovnávací řez sazenic.
  8. S výsadbou mi pomohou místní občané, spolky, samospráva. S financováním mi pomůže místní samospráva, sponzoři a/nebo vhodné grantové tituly.
  9. Mám zajištěnu péči o stromořadí i v následujících letech.
  10. Využívám arboristických standardů pro výsadbu stromů.

Další informace naleznete v našich publikacích:

https://arnika.org/hospodarime-v-poodri

https://arnika.org/publikace-stromy-o-stromech-v-ulicich

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě