Jak zasadit strom

Desatero základních doporučení než začnete sázet:

  1. Pozemek je můj. Nezasáhnu do práv vlastníků sousedních pozemků?
  2. Pozemek není můj. Mám souhlas vlastníka pozemku? Nezasáhnu do práv vlastníků sousedních pozemků?
  3. Pozor na kolizi s inženýrskými sítěmi a ochrannými pásmy (zjistím na příslušném úřadě)
  4. Druh stromu vybírám s ohledem na místní podmínky a budoucí funkci stromořadí.
  5. Sazenice pořizuji raději u místních školek a ověřím si jejich kvalitu.
  6. Pro výsadbu potřebuji další materiál: kůly a příčníky, úvazky, ochranu proti okusu.
  7. Využiji konzultace s odborníkem, pomůže při výběru sazenic, navrhne plán výsadby a povýsadbové péče, účastní se výsadby a provádí srovnávací řez sazenic.
  8. S výsadbou mi pomohou místní občané, spolky, samospráva. S financováním mi pomůže místní samospráva, sponzoři a/nebo vhodné grantové tituly.
  9. Mám zajištěnu péči o stromořadí i v následujících letech.
  10. Využívám arboristických standardů pro výsadbu stromů.

Další informace naleznete v našich publikacích:

https://arnika.org/hospodarime-v-poodri

https://arnika.org/publikace-stromy-o-stromech-v-ulicich

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě