Kampaň Nespaluj, recykluj!

Kampaň Arniky s názvem „Nespaluj, recykluj!“ byla zahájena koncem roku 2011 a od té doby reaguje na opakované snahy o masivní budování spaloven odpadů v České republice. Arnika prostřednictvím kampaně apeluje na veřejnost a politiky, aby se tomuto trendu aktivně postavili a svou pozornost a podporu zaměřili na prevenci vzniku odpadů, recyklaci, kompostování a systémy zpětného odběru a zálohování.

nespaluj logo lq

Od roku 2020 se Arnika věnuje také aktivní podpoře iniciativ, zastupitelů a jednotlivců kritických k výstavbě dalších spaloven v České republice. Mapuje jednotlivé kauzy a koordinuje koalici spolků, zastupitelů a občanů Pro 3R, jejíž prohlášení si můžete přečíst zde.

Máte otázky? Zajímá vás, jaká jsou největší rizika překotné stavby spaloven odpadů v České republice a jejich provozu? Jaký mají spalovny vztah k recyklaci? Pak se podívejte na náš web věnovaný spalování odpadů:

https://arnika.org/Nespaluj_recykluj/

 

O kampani

V odpadové politice České Republiky je vidět kus dobré práce a zdá se, že má vůli být šetrnější k přírodě a zároveň plnit vytyčené národní i evropské cíle. Masivní podpora spalování, stejně jako další podpora skládkování, k tomu však není vhodným nástrojem, naopak by mohla tento pozitivní trend zvrátit. Existuje mnoho příkladů evropských regionů, které se velmi úspěšně vydaly jinou cestou. Nepodporují spalování a skládkování a neblokují si tak prostor pro další zvyšování míry recyklace. Příklady máme i z našeho prostředí. Ukazují, že možnosti existují. A není jich málo!

Spalovny i skládky likvidují cenné suroviny a jsou plýtváním energie vložené do výroby věcí, které se ocitly v popelnici a staly se tak odpadem. A co víc, likvidace surovin tímto způsobem má celou řadu dalších negativ, která se týkají zvláště velkého množství toxických zbytků, které nám po spalování odpadů zbývají. Často se bohužel děje, že tyto zbytky končí jako stavební materiály, což je za určitých podmínek legální, ne však zcela bezpečné pro zdraví lidí a životní prostředí.

Podívejte se na naše videa o tom, kde takové zbytky ze spaloven končí:

 

Cíle kampaně

DemostraceSEK-9848

- Zabránit financování spaloven z veřejných zdrojů, a to i v případě výroby tepelné či elektrické energie. Odpady jsou v první řadě cenné druhotné suroviny a spalovny jimi plýtvají. Pokud se spálí, musí se někde znovu vytěžit. Prostředky z našich daní by se měly používat na skutečné řešení problémů: na předcházení vzniku odpadů, jejich snadnější třídění, lepší recyklaci a podobné programy.

- Obrátit pozornost k:

1) Prevenci vzniku komunálního odpadu, která by měla být prvním a zásadním krokem při řešení odpadové otázky. Jak známo, nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

mohelnice happening
2) Vyšší míře recyklace
. Zkušenost řady zemí potvrzuje, že kombinací důsledné recyklace a kompostování bioodpadu, který tvoří i víc než třetinu hmotnosti domovního odpadu, lze reálně dosáhnout více než 70% míry recyklace. Česká republika reálně recykluje o dost méně. Podle evropské, ale i české legislativy přitom budeme muset do roku 2035 postupně dosáhnout 65% míry recyklace. Skládkovat se v tomto roce bude moct pouze 10 % odpadů... a na spalovny tak zbyde 25 %. Už dnes přitom Ministerstvo životního prostředí povolilo stavbu spaloven, jejichž kapacita toto číslo přesahuje o celých 11 %.

Více o tématu zde


3) Kompostování bioodpadu
, tedy domácí kompostování, komunitní kompostování, průmyslové kompostárny a následné použití kompostu coby zdroje důležitých živin v zemědělství a při rekultivacích.


4) Zabránění omezování práva občanů a obcí účastnit se rozhodovacích řízení,
včetně těch o stavbě spaloven anebo o nakládání s produkty ze spalování odpadů (například nesouhlasíme se zkracováním procesu EIA).

Struska u Frydlantu
5) Zabránění neomezenému používání odpadů ze spaloven jako stavebního materiálu.
Zbytek po spálení odpadů tvoří struska, popel a popílek z čištění spalin, které obsahují množství toxických látek, jako jsou dioxiny nebo těžké kovy. Ty mohou při dalším použití unikat do vody a půdy a dostávají se tak do potravních řetězců. Vláda by měla dodržovat Stockholmckou úmluvu, kterou podepsala a jež má chránit zdraví každého z nás, a zbytky po spálení odpadů jako stavební materiál nepoužívat.

Více o tématu zde


6) Odpadu ze služeb a živností
, který tvoří více než 30 % komunálního odpadu. Šetrné nakládání se "živnoodpadem" není doposud dostatečně ošetřeno legislativou, což je však pro další posun zásadní.

 

O projektu / About project

Od 1. 1. do 31. 12. 2024 realizujeme projekt "Jak správně rozumět cirkulární ekonomice" podpořený Ministerstvem životního prostředí, jehož cílem je rozšiřování povědomí o tom, co je to cirkulární ekonomika a jaké politiky České republiky a Evropské unie ji podporují, a boření mýtů s cirkulární politikou spojených.

mapy ohrozeni rizika logomzp

 

Od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2023 v rámci kampaně "Nespaluj, recykluj!" probíhaly dva navazující projekty podpořené Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jejichž cílem byla podpora koncepčního a transparentního odpadového hospodářství v České republice. #sodvahou

logo ACF-partners

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě