Zero Waste

Co je to Zero Waste?

Cílem Zero Waste je, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, minimalizovat produkci odpadů, které je nutno skládkovat či spalovat.

Celý koncept vychází z poznání, že ani skládkování ani spalování není konečným řešení problému odpadů. Je to jen oddálení konečného řešení na úkor znečištění životního prostředí, ztráty surovin a energie.

První region, který se k Zero Waste přihlásil, bylo australské hlavní město Canberra ve svém plánu odpadového hospodářství z roku 1996 (No Waste Act).

Od té doby se ke koncepci Zero Waste se přihlásilo mnoho regionů a měst. Příklady z Evropy naleznete na http://www.zerowasteeurope.eu/.

Co vyžaduje Zero Waste od lidí a firem?

Zero Waste vyžaduje od lidí, aby přijali zodpovědnost za to, co nakupují a kolik odpadů produkují. V současné době zajímá Zero Waste životní styl mnoho lidí.

Od firem Zero Waste vyžaduje, aby převzaly odpovědnost za své výrobky v celém jejich životním cyklu.

Poznámka: V současnosti se musí firmy v rámci takzvané rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) postarat o zpětný odběr svých výrobků (obaly, elektroodpad), nová legislativa klade důraz i na ekodesign (životnost, opravitelnost a recyklovatelnost výrobků).

Znamená Zero Waste, že nebudeme produkovat žádné odpady?

Neznamená. Jde o to, v reálném čase se tomuto cíli přiblížit. Cílem je vyhnout se stavbě spaloven a skládkovat nejvíce 10 % zbytkového odpadu.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.