Zero Waste

Co je to Zero Waste?

Cílem Zero Waste je, v souladu s hierarchií nakládání s odpady, minimalizovat produkci odpadů, které je nutno skládkovat či spalovat.

Celý koncept vychází z poznání, že ani skládkování ani spalování není konečným řešení problému odpadů. Je to jen oddálení konečného řešení na úkor znečištění životního prostředí, ztráty surovin a energie.

První region, který se k Zero Waste přihlásil, bylo australské hlavní město Canberra ve svém plánu odpadového hospodářství z roku 1996 (No Waste Act).

Od té doby se ke koncepci Zero Waste se přihlásilo mnoho regionů a měst. Příklady z Evropy naleznete na http://www.zerowasteeurope.eu/. My jsme pro Vás připravili popis nakládání s odpady v regionu Treviso, v severní Itálii.

Co vyžaduje Zero Waste od lidí a firem?

Zero Waste vyžaduje od lidí, aby přijali zodpovědnost za to, co nakupují a kolik odpadů produkují. V současné době zajímá Zero Waste životní styl mnoho lidí.

Od firem Zero Waste vyžaduje, aby převzaly odpovědnost za své výrobky v celém jejich životním cyklu.

Poznámka: V současnosti se musí firmy v rámci takzvané rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) postarat o zpětný odběr svých výrobků (obaly, elektroodpad), nová legislativa klade důraz i na ekodesign (životnost, opravitelnost a recyklovatelnost výrobků).

Znamená Zero Waste, že nebudeme produkovat žádné odpady?

Neznamená. Jde o to, v reálném čase se tomuto cíli přiblížit. Cílem je vyhnout se stavbě spaloven a skládkovat nejvíce 10 % zbytkového odpadu.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě