Chemická recyklace (zatím) životní prostředí nešetří

Chemická recyklace (zatím) životní prostředí nešetří

Na třetím webináři ze série Arniky, věnované problematice spalování odpadů, se přednášející věnovali takzvané chemické recyklaci, se zaměřením na pyrolýzu a zplyňování. Při těch...

celý článek
Další pyrolýza plastů se plánuje postavit v Chomutově

Další pyrolýza plastů se plánuje postavit v Chomutově

O souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) usiluje od září další pyrolýzní jednotka, která by měla stát v Chomutově. Text oznámení záměru s...

celý článek
Chemická recyklace plastů: zatím neúčinné řešení produkující toxické látky

Chemická recyklace plastů: zatím neúčinné řešení produkující toxické látky

Na první pohled zázračné technologie označované jako chemická recyklace mají ke skutečné recyklaci velmi daleko. Prokazatelně znečišťují životní prostředí, jsou neúměrně...

celý článek

Chemická recyklace

Takzvaná “chemická recyklace” je souhrnné označení pro technologie založené na fyzikálně-chemickém rozkladu materiálů, mezi které patří například chemická nebo termická depolymerizace, zplyňování nebo pyrolýza. Tyto technologie jsou často prezentovány jako alternativa ke spalování odpadů ve spalovnách nebo jako “pokročilá” forma recyklace plastů. Je tomu skutečně tak? 

Jak je to s tou recyklací?

Nový plast se z produktů chemické recyklace vyrábí jen z velmi malé části. Většina existujících provozů na chemickou recyklaci své produkty používá nebo přeprodává jako palivo. Chemická recyklace tak ve skutečnosti žádnou recyklací být nemusí a v takovém případě nijak nenahrazuje výrobu nových plastů z fosilních zdrojů. Naopak, falešnými přísliby zastírá, co je skutečným problémem a jádrem oběhového hospodářství, tedy předcházení vzniku odpadů, ať už plastových či jiných.

Energeticky i klimaticky náročné technologie

Žádné z existujících zařízení na chemickou recyklaci zatím neprodukuje dostatek energie pro svůj provoz, protože jde o energeticky velmi náročné technologie. Náročné jsou tyto technologie i uhlíkově a kromě toho vzniká při chemické recyklaci a spalování jejích produktů také velké množství emisí skleníkových plynů, které přispívají ke globální změně klimatu. Ke změně klimatu chemická recyklace přispívá také tím, že nijak nenahrazuje výrobu nových plastů z fosilních zdrojů ani nijak nepomáhá snižovat obrovskou nadspotřebu plastů. Tím také nepřímo podporuje stále narůstající znečištění životního prostředí plasty.

Toxické látky v plastech

Plasty obsahují celou řadu toxických přísad, jako je například bisfenol A, látky PFAS, bromované zpomalovače hoření, ftaláty, UV stabilizátory, těžké kovy a další. Zpracováním plastů při vysokých teplotách zároveň vznikají anebo se z plastů uvolňují další toxické látky. Měření prokázala toxické látky ve všech produktech chemické recyklace – v oleji, v plynu, v uhlíkovém zbytku, v emisích do ovzduší anebo v tekutém odpadu. Bez výsledků měření provedených v konkrétním zařízení na chemickou recyklaci tak nikdy nelze s jistotou tvrdit, že toto zařízení toxické látky neprodukuje.

Odstraňování toxických látek z produktů chemické recyklace tak, aby se daly dále využívat, je extrémně obtížné a nákladné, a vznikají tak další toxické odpady. Ověřenou cestou tak nadále zůstává klasická, mechanická recyklace, která produkuje méně toxických látek, má nižší uhlíkovou stopu a je celkově ohleduplnější k životnímu prostředí. Klíčové jsou ale především programy podporující předcházení vzniku odpadů a opětovné využívání výrobků a materiálů. 

Chemická recyklace v České republice

Jen v České republice byla nebo je plánována stavba více než 30 zařízení na chemickou recyklaci. Kvůli jejich technickým nedostatkům, možným negativním dopadům na životní prostředí, ale i vysoké energetické náročnosti a nerentabilnosti nebylo dosud žádné z nich uvedeno do komerčního provozu.

Více o jednotlivých plánech na stavbu zařízení na chemickou recyklaci se dozvíte zde.

Žádná revoluce v oběhovém hospodářství se tak zatím díky takzvané “chemické recyklaci” nekoná.

 

 

Pokud by vás téma chemické recyklace zajímalo víc, můžete si přečíst studii Světové aliance pro alternativy ke spalovnám (GAIA), kterou Arnika přeložila do češtiny:

Studie „Chemická recyklace: Stav, udržitelnost a vlivy na životní prostředí“

 

O tématu se dočtete také v jedné z kapitol studie Arniky "Spalovny odpadů a životní prostředí".

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě