Vy tu stavíte, my tu žijeme!

Na přelomu let 2022 a 2023 jsme spolu se Zeleným kruhem vytvořili velkou kampaň na záchranu účasti veřejnosti ve správních řízeních. Kampaň nesla název “Vy tu stavíte, my tu žijeme!”.

Otevřený dopis

Na začátku kampaně, v říjnu 2022, stál otevřený dopis, ke kterému se připojilo 20 organizací sdružených v asociaci Zeleného kruhu. V Arnice jsme se nechtěli smířit s tak malou podporou a začali jsme oslovovat další, nakonec se nám podařilo pod otevřený dopis sdružit více než 150 organizací napříč Českou republikou. Hlavní problém začátku kampaně však bylo, dostat téma do médií.

Happening na Malostranském náměstí

První veřejnou akci jsme uspořádali 14. 12. 2022 na Malostranském náměstí. Požadovali jsme, aby vláda veřejnost neumlčovala, ale naopak jí umožnila zapojovat se do mnohem většího počtu řízení než dnes. Na happeningu promluvili osobnosti spojené s ochranou přírody a lidských práv. Po happeningu jsme předali otevřený dopis předsedům všech poslaneckých klubů.

Komunikace s poslanci

Mimo veřejné akce jsme chodili za poslanci, do poslaneckých klubů a na ministerstva. Snažili jsme se vysvětlit, proč je téma důležité, a že takové omezení hlasu veřejnosti nepatří do demokratické země. V Městské knihovně jsme uspořádali debatu s ministrem životního prostředí také pro veřejnost.

Psaní poslankyním a poslancům

Konečně se nám začalo dařit pronikat do mediálního prostoru, k otevřenému dopisu se připojovaly další spolky, byli jsme s nimi v intenzivní komunikaci a sbírali od nich příběhy. Z happeningu vzniklo video, které jsme použili na propagaci psaní poslancům. Přes náš formulář psali poslancům tisíce lidí, které trápilo možné omezení svobody se vyjadřovat ke stavbám, které ovlivňují místa kolem nich.

Happening na Staroměstském náměstí

Už se blížilo 3. čtení novely a pro nás hlavní událost, která měla rozhodnout o budoucnosti účasti veřejnosti. Vystupovali jsme v médiích a rozhodli se začít plánovat velký happening. Happeninng proběhl 6. 3. 2023 a účastnilo se ho přes 150 zástupců spolků.

Dílčí úspěch

Poslanci se ve třetím čtení 24. 3. 2023 rozhodli hlasovat pro kompromisní návrh MŽP, který nevracel účast veřejnosti v plné míře jako námi podporovaný návrh Pirátů. Návrh MŽP umožňuje spolkům účastnit se řízení o kácení stromů z důvodu stavby a o zvláště chráněných živočiších. 

Psaní senátorkám a senátorům

Novela stavebního zákona tak zamířila do senátu. V poslanecké sněmovně se nemohlo hlasovat o Pirátském návrhu, který vracel účast veřejnosti v plné míře, kvůli formální chybě při načtení návrhu. Senátní klub SEN 21 a Piráti se proto rozhodl o zařazení na jednání senátu. Náš formulář jsme proto přesměrovali na psaní senátorům a napnuli jsme poslední síly na přesvědčení senátu. Senát ovšem jednohlasně schválil kompromisní návrh z pera MŽP.

Co dál?

Pro nás ale práce na zachování účasti veřejnosti rozhodně nekončí. Budeme vyhlížet první příležitost pro nápravu chyb, které se v posledních letech udály.

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě