Jiráskova čtvrť, Praha

Jiráskova čtvrť

Kauza Jiráskova čtvrť

K prioritám spolku patří snaha zabránit stavbám, které nerespektují urbanistické parametry a charakter Jiráskovy čtvrti, založené před sto lety na principech zahradního města. Po vyloučení spolků z okruhu dotčených osob, leží břemeno obrany na jednotlivých vlastnících, přímo dotčených předimenzovanými novostavbami. Ne každý má k tomu potřebné vědomosti, ne každý si může dovolit zastupování právníky. Spolek se proto rozhodl zajistit pro spoluobčany podklad, který jim situaci usnadní.

MHMP (Magistrát hlavního města Prahy) a úřad městské části posuzují stavební záměry na základě Územního plánu hl.m. Prahy, který díky nejednoznačnému výkladu pojmu “stabilizované území” v současné podobě nechrání dostatečně vilové čtvrti. Za situace, kdy není reálné zpřesnění podkladů pro vydávání rozhodnutí regulačním plánem, vidí členové spolku cestu v pořízení územní studie včetně potřebných regulativů. Vypracovali proto již v říjnu 2019 "Pilotní projekt - námět na územní studii pro Jiráskovu čtvrť", obsahující část analytickou a z ní odvozené regulativy. Následně vedli s MHMP i městskou částí jednání o vypracování studie. K tomu ještě nedošlo, ale za první dílčí úspěch můžeme považovat to, že Rada MHMP přijala 29.8.2022 na základě námětu Usnesení č. 2088 k návrhu dalšího postupu ve věci rozvoje Jiráskovy čtvrti. V něm konstatuje, že se o námět spolku může opřít MČ 4 při zohledňování charakteru území a nový Metropolitní plán sleduje obdobné cíle.

I když se nejedná o stejný stupeň závaznosti, jako by poskytla schválená územní studie, mají tak obyvatelé Jiráskovy čtvrti podklad, jímž mohou v rámci námitek v řízeních argumentovat.

Zájemcům o tuto problematiku doporučujeme seznámit se jak s usnesením, tak s důvodovou zprávou, která je jeho součástí. Mohou inspirovat.

 

Web spolku Jiráskova čtvrť: https://www.jiraskovactvrt.cz/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě