Jiráskova čtvrť, Praha

Jiráskova čtvrť

Kauza Jiráskova čtvrť

K prioritám spolku patří snaha zabránit stavbám, které nerespektují urbanistické parametry a charakter Jiráskovy čtvrti, založené před sto lety na principech zahradního města. Po vyloučení spolků z okruhu dotčených osob, leží břemeno obrany na jednotlivých vlastnících, přímo dotčených předimenzovanými novostavbami. Ne každý má k tomu potřebné vědomosti, ne každý si může dovolit zastupování právníky. Spolek se proto rozhodl zajistit pro spoluobčany podklad, který jim situaci usnadní.

MHMP (Magistrát hlavního města Prahy) a úřad městské části posuzují stavební záměry na základě Územního plánu hl.m. Prahy, který díky nejednoznačnému výkladu pojmu “stabilizované území” v současné podobě nechrání dostatečně vilové čtvrti. Za situace, kdy není reálné zpřesnění podkladů pro vydávání rozhodnutí regulačním plánem, vidí členové spolku cestu v pořízení územní studie včetně potřebných regulativů. Vypracovali proto již v říjnu 2019 "Pilotní projekt - námět na územní studii pro Jiráskovu čtvrť", obsahující část analytickou a z ní odvozené regulativy. Následně vedli s MHMP i městskou částí jednání o vypracování studie. K tomu ještě nedošlo, ale za první dílčí úspěch můžeme považovat to, že Rada MHMP přijala 29.8.2022 na základě námětu Usnesení č. 2088 k návrhu dalšího postupu ve věci rozvoje Jiráskovy čtvrti. V něm konstatuje, že se o námět spolku může opřít MČ 4 při zohledňování charakteru území a nový Metropolitní plán sleduje obdobné cíle.

I když se nejedná o stejný stupeň závaznosti, jako by poskytla schválená územní studie, mají tak obyvatelé Jiráskovy čtvrti podklad, jímž mohou v rámci námitek v řízeních argumentovat.

Zájemcům o tuto problematiku doporučujeme seznámit se jak s usnesením, tak s důvodovou zprávou, která je jeho součástí. Mohou inspirovat.

 

Web spolku Jiráskova čtvrť: https://www.jiraskovactvrt.cz/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě