ČSOP JARO, Jaroměř

JARO Jaroměř Plachta

Kauza Plachta

Přírodní památka Na Plachtě těsně přiléhá k Hradci Králové. Bývalé vojenské cvičiště je dnes rájem všemožných zvířat i rostlin a láká obyvatele města k procházkám do přírody a obdivování ohrožených druhů, které jinde nenajdou. ČSOP JARO Jaroměř se péči o zdejší druhové bohatství a orchidejové louky stará od roku 2004. 

Vzhledem k atraktivnímu umístění lokality na okraji města, byl vždy silný tlak na zástavbu území. Už od 80. let 20 století místní ochránci přírody bojovali o její záchranu, kdy již připravovanou výstavbu obrovského sídliště naštěstí zhatila sametová revoluce. Velkým úspěchem bylo vyhlášení dvou přírodních památek v roce 1998, avšak v nedostatečném rozsahu. V roce 2008 přišly nové záměry na výstavbu sídliště a skladových prostor v této oblasti, proti nimž spolek sepsal petici, ve výsledku podepsanou 14 500 lidmi. V roce 2009 byla část cenných ploch ve vlastnictví stavební firmy STAKO zavezena 1300 tunami odpadu. V roce 2012 se spolku povedlo dosáhnout prohlášení i třetí části Plachty přírodní památkou, čímž dosáhli ochrany funkčního přírodního celku včetně zimovišť obojživelníků. V roce 2020 potom spolek znovu bojoval, tentokrát proti záměru stavby silnice procházející okrajem přírodní památky. Petici podepsalo 9200 občanů*ek a kvalitními argumenty se nakonec povedlo zbytečné, leč škodlivé stavbě zabránit. 

Dnes je Plachta místním fenoménem, k níž mají místní občané*ky vřelý vztah a její jedinečnost chápe i vedení města. Chceme proto doufat, že ty nejhorší boje o svoje přežití už má za sebou. 

Web ČSOP Jaro: https://www.jarojaromer.cz/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě