ČSOP JARO, Jaroměř

JARO Jaroměř Plachta

Kauza Plachta

Přírodní památka Na Plachtě těsně přiléhá k Hradci Králové. Bývalé vojenské cvičiště je dnes rájem všemožných zvířat i rostlin a láká obyvatele města k procházkám do přírody a obdivování ohrožených druhů, které jinde nenajdou. ČSOP JARO Jaroměř se péči o zdejší druhové bohatství a orchidejové louky stará od roku 2004. 

Vzhledem k atraktivnímu umístění lokality na okraji města, byl vždy silný tlak na zástavbu území. Už od 80. let 20 století místní ochránci přírody bojovali o její záchranu, kdy již připravovanou výstavbu obrovského sídliště naštěstí zhatila sametová revoluce. Velkým úspěchem bylo vyhlášení dvou přírodních památek v roce 1998, avšak v nedostatečném rozsahu. V roce 2008 přišly nové záměry na výstavbu sídliště a skladových prostor v této oblasti, proti nimž spolek sepsal petici, ve výsledku podepsanou 14 500 lidmi. V roce 2009 byla část cenných ploch ve vlastnictví stavební firmy STAKO zavezena 1300 tunami odpadu. V roce 2012 se spolku povedlo dosáhnout prohlášení i třetí části Plachty přírodní památkou, čímž dosáhli ochrany funkčního přírodního celku včetně zimovišť obojživelníků. V roce 2020 potom spolek znovu bojoval, tentokrát proti záměru stavby silnice procházející okrajem přírodní památky. Petici podepsalo 9200 občanů*ek a kvalitními argumenty se nakonec povedlo zbytečné, leč škodlivé stavbě zabránit. 

Dnes je Plachta místním fenoménem, k níž mají místní občané*ky vřelý vztah a její jedinečnost chápe i vedení města. Chceme proto doufat, že ty nejhorší boje o svoje přežití už má za sebou. 

Web ČSOP Jaro: https://www.jarojaromer.cz/

Publikace

Potřebujete poradit jak se aktivně angažovat v ochraně životního prostředí, účastnit se rozhodování, nebo jak si vyžádat informace od úřadů? Odpověď můžete najít v našich publikacích, které nabízíme zdarma ke stažení
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě