Exkurze kolem Dolního Dněstru ukázala na rizika pro místní biodiverzitu

Exkurze kolem Dolního Dněstru ukázala na rizika pro místní biodiverzitu

V rámci naší dlouhodobé práce v Moldavsku proběhla exkurze pro studenty i učitele z Tiraspolu na levém břehu Dněstru (v tzv. Podněstří). U příležitosti Světového dne boje proti...

celý článek
Dobrovolní strážci přírody v Moldavsku jsou nyní lépe vybaveni pro jejich práci

Dobrovolní strážci přírody v Moldavsku jsou nyní lépe vybaveni pro jejich práci

Více než 30 moldavských dobrovolných strážců se sešlo v dubnu a květnu v Kišiněvě, aby prodiskutovali problémy související s jejich prací a zlepšili své dovednosti. Během...

celý článek
Moldavané na studijní cestě po Česku

Moldavané na studijní cestě po Česku

V květnu jsme uspořádali studijní cestu do České Republiky pro kolegy z Moldavska. Se zástupci tamních státních institucí, chráněných území, neziskových organizací a s...

celý článek

Moldavsko

Moldavsko je jednou z nejzranitelnějších zemí Evropy, pokud jde o dopady klimatické změny. Venkovské oblasti čím dál víc postihují extrémní sucha i záplavy. Na venkově přitom žije téměř šedesát procent obyvatel a zemědělství je pro ně zásadním zdrojem obživy. Intenzivní zemědělství a těžba dřeva, díky které dnes lesy pokrývají jen desetinu území, narušují vodní režim a tedy zdraví krajiny.  Rozvoj v Moldavsku navíc do značné míry paralyzuje zamrzlý konflikt, v jehož důsledku vznikla na levém břehu řeky nikým neuznaná Podněsterská republika.

I z těchto důvodů zde usilujeme o progresivní proměny zkostnatělé legislativy, v níž přežívají zákony ještě z dob Sovětského svazu. Prosazujeme lepší přístup veřejnosti k informacím o životním prostředím a účasti v rozhodovacích procesech. Vydali jsme příručku s praktickými tipy ohledně péče o vodní zdroje, podpořili jsme aktivní obyvatele venkova a místní komunity, kterým záleží na revitalizaci krajiny např. při výsadbě stromů, či budování umělých hnízd pro vodní ptactvo. Zaměřili jsme se také na znečištění řek, které každoročně vede k masivním úhynům ryb, abychom objasnili příčiny a zjistili, kdo je za znečištění zodpovědný.

V roce 2022 jsme začali také podporovat vyškolení dobrovolných strážců přírody na obou březích Dněstru, jakož i organizaci řady komunitních akcí a exkurzí spojených sochranou životního prostředí, zejména v Národním parku Dolní Dněstr, o jehož vyhlášení moldavskou vládou jsme se také zasadili. Tyto aktivity jsme realizovali v rámci projektu „Strážci moldavské přírody: Prosazování práv místních komunit na obou březích Dněstru,“ který byl finančně podpořen z Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

moldova

Čeho jsme v zemi dosáhli?

V letech 2021 a 2022 jsme na obou březích Dněstru podpořili čištění řek a jejich okolí, rozmísťování umělých hnízd pro vodní ptactvo a výsadbu několika tisíc stromů, zejména podél řek a potoků, čímž jsme přispěli k ochraně vodního režimu krajiny ohrožené zejm. intenzivním zemědělstvím. Pomohli jsme také s účastí veřejnosti na tvorbě místních rozvojových a územních plánů obcí v oblasti nového národního parku Dolní Dněstr. 

Od roku 2022 podporujeme v Moldavsku spolu s partnerskou organizací Biotica také dobrovolné strážce přírody, kteří doplňují nedostatečné kapacity Státní inspekce životního prostředí. Vydali jsme pro ně manuál a uspořádali 9 praktických seminářů pro bezmála 200 dobrovolných strážců. I díky tomu získalo 50 dobrovolníků na pravém břehu Dněstru oficiální certifikát k výkonu stráže od Státní inspekce životního prostředí. Strážci monitorují stav přírody a zabraňují škodlivým činnostem, mezi které v Moldavsku patří zejm. pytláctví. O jejich práci, výzvách a potřebách jsme také vydali zprávu. Dílčím úspěchem je také skutečnost, že moldavští strážci v roce 2023 založili svou národní asociaci, nyní doufáme, že se stanou také členem Evropské (ERF) a Mezinárodní federace strážců přírody (IRF). ERF již informuje o moldavských strážcích např. v tomto rozhovoru s Petru Vinari, naším kolegou z Bioticy, a Nicolae Nastasi, jedním z bývalých profesionálních moldavských strážců.

Dříve, v roce 2021, se nám díky spolupráci s nevládní organizací Eco-TIRAS podařilo např. odhalit nelegální prodej ohrožených druhů ryb z tzv. Červeného seznamu. Povedlo se také prosadit náš návrh novely rybářského zákona do parlamentního výboru pro životní prostředí. Podali jsme rovněž konkrétní návrhy na zlepšení inspekce životního prostředí a po našem zásahu byl velký znečišťovatel Dněstru potrestán pokutou jedenáct tisíc euro. Možná největším úspěchem je však prodloužení zákazu dovozu syntetických rybářských sítí, které s oblibou používají pytláci, do roku 2030. 

Informace v dalších jazycích:

Informace v anglickém jazyce najdete na https://arnika.org/en/countries/moldova a v ruském jazyce na https://arnika.org/ru/moldova

Naši práci podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

loga all in one

MZVlogo

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě