Podporujeme ekologicky zaměřené občanské iniciativy v Moldavsku pomocí malých grantů

Podporujeme ekologicky zaměřené občanské iniciativy v Moldavsku pomocí malých grantů

V Moldavsku existuje celá řada organizací věnujících se aktivitám zaměřeným na ochranu přírody. Jedná jak o zavedené asociace se stálými zaměstnanci, tak o spolky dobrovolníků či...

celý článek
Nová reportáž ČT ukazuje pestré tváře ochrany přírody v Moldavsku

Nová reportáž ČT ukazuje pestré tváře ochrany přírody v Moldavsku

Jak se dělá praktická ekologie v nejchudší zemi Evropy? To se dozvíte v novém dílu pořadu Nedej se, odvysílaného v neděli Českou televizí. Reportáž protkaná záběry z moldavských...

celý článek
Jak udržet vodu v krajině a bránit erozi? V Moldavsku odpovídáme zelenými pásy u polí

Jak udržet vodu v krajině a bránit erozi? V Moldavsku odpovídáme zelenými pásy u polí

Moldavsko se ještě více než jiné evropské země potýká s důsledky klimatických změn. Postihují jej čím dál větší sucha, a to nejen kvůli geografické poloze. Na vině je i značné...

celý článek

Moldavsko

Moldavsko je jednou z nejzranitelnějších zemí Evropy, pokud jde o dopady klimatické změny. Venkovské oblasti čím dál tím více postihují extrémní sucha i záplavy. Kvůli intenzivnímu zemědělství a těžbě lidé v minulosti vykáceli většinu stromů a lesy tak dnes pokrývají jen desetinu území – což zhoršuje vodní režim krajiny.  Na venkově přitom žije téměř šedesát procent obyvatel a zemědělství je pro ně zásadním zdrojem obživy. Rozvoj země do značné míry paralyzuje zamrzlý konflikt, v jehož důsledku vznikla na levém břehu řeky nikým neuznaná Podněsterská republika.

V roce 2022 jsme začali podporovat vyškolení dobrovolných strážců přírody na obou březích Dněstru, jakož i organizaci řady komunitních akcí a exkurzí spojených sochranou životního prostředí, zejména v nově vytvořeném Národním parku Dolní Dněstr. To vše realizujeme díky projektu „Strážci moldavské přírody: Prosazování práv místních komunit na obou březích Dněstru“.

V rámci předchozího projektu jsme yydali příručku s praktickými tipy a podpořili aktivní obyvatele venkova a místní komunity, kterým záleží na revitalizaci řek a krajiny – například při výsadbě stromů, či budování umělých hnízd pro vodní ptactvo. Zaměřili jsme se také na znečištění řek, které každoročně vede k masivním úhynům ryb, abychom vyjasnili příčiny a nalezli viníky.

moldovaNadále usilujeme o progresivní proměny zkostnatělé legislativy, v níž přežívají zákony ještě z dob Sovětského svazu. Podařilo se nám prosadit například prodloužení zákazu dovozu syntetických rybářských sítí, jež používají pytláci. Prosazujeme lepší přístup veřejnosti k informacím o životním prostředím a účasti v rozhodovacích procesech.

Čeho jsme v zemi dosáhli?

V letech 2021 až 2022 jsme na obou březích Dněstru podpořili čištění řek a jejich okolí, rozmísťování umělých hnízd pro vodní ptactvo a výsadbu několika tisíc stromů, zejména podél řek a potoků, čímž jsme přispěli k ochraně vodního režimu krajiny ohrožené intenzivním zemědělstvím. 

S partnerskou organizací Biotica jsme v roce 2022 vyškolili desítky dobrovolných strážců přírody, pokračujeme v terénních akcích a pomáháme se zapojováním veřejnosti do tvorby místních rozvojových a územních plánů v obcích v oblasti nového Národního parku Dolní Dněstr.

Díky spolupráci s nevládní organizací Eco-TIRAS se nám v roce 2021 podařilo odhalit nelegální prodej ohrožených druhů ryb z tzv. Červeného seznamu. Náš návrh novely rybářského zákona dokonce převzal parlamentní výbor pro životní prostředí. Největším úspěchem je prodloužení zákazu dovozu syntetických rybářských sítí, které s oblibou používají pytláci, do roku 2030. Zasadili jsme se o to, aby moldavská vláda vyhlásila nový národní park v oblasti dolního Dněstru, což v březnu roku 2022 učinila. Také jsme podali konkrétní návrhy na zlepšení inspekce životního prostředí a po našem zásahu byl velký znečišťovatel Dněstru potrestán pokutou jedenáct tisíc euro.

Informace v dalších jazycích:

Informace v anglickém jazyce najdete na https://arnika.org/en/countries/moldova a v ruském jazyce na https://arnika.org/ru/moldova

Naši práci podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

loga all in one

MZVlogo

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě