Bělarus má svou zelenou vizi

Bělarus má svou zelenou vizi

„Zelená Bělarus bude místem, které oceňuje kulturní, etnickou, rasovou, sexuální, náboženskou a duchovní rozmanitost, a jež podporuje vytváření vztahů s respektem ke všem lidem....

celý článek
Popřejme politickým vězňům klidné Vánoce

Popřejme politickým vězňům klidné Vánoce

V prosinci organizoval Ekodom, partnerská organizace Arniky v Bělarusi, dopisovou kampaň na podporu politických vězňů. Ve vězeních stále zůstává několik ekologických aktivistů a...

celý článek
Lukašenkův režim označil nejstarší bělaruskou ekologickou organizaci za extremistickou skupinu

Lukašenkův režim označil nejstarší bělaruskou ekologickou organizaci za extremistickou skupinu

Dne 17. října 2022 bělaruské úřady zařadily na seznam extremistických skupin nevládní organizaci Ekodom, nejstarší ekologickou organizaci v Bělarusi. Jako důvod uvedly, že...

celý článek

Bělarus

Na první pohled je Bělarus zemí lesů a luk, která se pyšní čistou produkcí potravin. Zároveň je však státem, který byl po výbuchu černobylské jaderné elektrárny nejvíce zasažen jaderným mrakem. I tři desetiletí po rozpadu Sovětského svazu zůstává většina těžkého průmyslu ve vlastnictví státu - a bez potřebných investic do nových technologií. Přestože celková úroveň znečištění je výrazně nižší než například v ukrajinském Kryvbasu, zastaralé továrny značně zatěžují obyvatele žijící v jejich okolí.

Bělarus je poslední diktaturou v Evropě. Přestože podepsalo řadu mezinárodních úmluv, lidé nemají přístup k informacím a mohou jen stěží ovlivňovat rozhodnutí týkající se životního prostředí. Po zmanipulovaných prezidentských volbách v roce 2020 stát přistoupil k systematickému pronásledování ekologických aktivistů a občanských iniciativ. Bělarus pod vedením Lukašenky je první zemí, která odstoupila od Aarhuské úmluvy o environmentální demokracii (červenec 2022).

belarus

Podporujeme občanské iniciativy bránící své životní prostředí, a to i za cenu hrozícího pronásledování nebo dokonce zatčení. Například občany Brestu, kteří se postavili proti výstavbě závodu na výrobu akumulátorů, nebo hnutí proti jaderné elektrárně Astravec - největší občanský protest před demokratickou revolucí v roce 2020. Zveřejnili jsme zprávu o ekologické demokracii v Bělarusi. Dokumentujeme případy pronásledování aktivistů a zasazujeme se o jejich práva.

Navzdory nepříznivé politické situaci jsme podpořili vznik Bělaruské zelené vize, která definuje směr, jímž by se mohl ubírat rozvoj země po nezbytném přechodu k demokracii. 

Podpořili jsme vznik a rozvoj AirMQ - občanské sítě pro monitorování znečištění ovzduší, publikovali jsme několik analýz o znečištění životního prostředí a přispěli k identifikaci nejvíce znečištěných míst. Obyvatelé hlavního města obdrželi Zelenou mapu Minsku; pro všechny obyvatele byl vytvořen Průvodce chemickou bezpečností pro domácnosti.

Podrobnější informace v angličtině najdete na stránkách https://english.arnika.org/belarus a v ruštině na https://arnika.org/ru/belarus

Naši práci podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Belarus Ekodom 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě