Zelenou mapu už má i Minsk, s tvorbou pomohla Arnika

23.4.2013 - MINSK / PRAHA | Novinky
Vzhled interaktivní Zelené mapy Minsku
Google Maps
Zelenou mapu Minsku a ekologické poradenské centrum pomohlo v hlavním běloruském městě Minsku vytvořit sdružení Arnika. Lidé v mobilní aplikaci naleznou třeba to, kam odložit vysloužilé spotřebiče, aby byly odborně zlikvidovány a neohrozily životní prostředí. Poradna už stihla pomoci více než 450 lidem a dotazy, které lidé pokládali, byly podkladem pro vznik interaktivní mapy. Ptají se zejména obyvatelé Minsku prostřednictvím telefonu.

„Nejčastěji jde o spotřebitelské dotazy. Například kam je možné odložit vysloužilé spotřebiče, jako jsou lednice, televizní přijímače nebo vybité baterie. Pro snadnější navigaci klientů poradny jsme spustili také „Zelenou mapu“. Jde o interaktivní mapu Minsku, kde jsou vyznačena místa, kam mohou lidé vysloužilé věci odložit. Mohou to být domácí spotřebiče, vytříděné odpady, dozvědí se dokonce, kam lze odevzdat knihy nebo starý nábytek,“ vysvětlil zástupce ředitele běloruského Centra pro environmentální programová rozhodnutí Evgeny Lobanov.

Aby se informace o sběrných dvorech dostaly k lidem co nejefektivněji a právě tehdy, kdy je potřebují, využívá projekt moderní technologie interaktivních map, které jsou dostupné kdekoli a kdykoli prostřednictvím chytrých telefonů. Součástí informačního centra jsou poradenské webové stránky, kde najdou spotřebitelé informace o takzvané chemické bezpečnosti – k ní patří i správné nakládání s odpady. Může jít o novinky z dané oblasti, různé manuály nebo knihy o odpadech a toxických látkách.

„Rádi kolegům v Bělorusku předáváme naše zkušenosti, které jsme získávali během let fungování ekologické poradny v Arnice. Vzpomínám si na dobu, kdy se v České republice občanská společnost teprve formovala a jezdili k nám školitelé z jiných zemí. Dnes to můžeme pomyslně vrátit právě tím, že zkušenosti předáváme dál,“ doplňuje svou motivaci vedoucí projektu Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Poradna vznikla v rámci mezinárodního partnerského projektu za podpory Evropské unie, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky a byla spuštěna začátkem roku 2012.

Banner-stika

Sledujte nás: