O nás

 

Naše poslání

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Naším posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

 

Naše hodnoty

Při práci důsledně uplatňujeme následující principy a podporujeme iniciativy, které je samy prosazují.

Nezávislost, svoboda, odbornost

Veřejnosti předáváme přesné, jasné a úplné informace podložené výsledky odborného bádání. Neřídíme se přitom zájmy jiné instituce a neakceptujeme, aby naše činnost sloužila politickým cílům. Věříme, že svobodné prostředí nám umožní zlepšovat životní prostředí u nás i v zahraničí.

Odvaha a sounáležitost

Nebojíme se kontroverzních témat a neustupujeme ze snahy prosazovat účinná řešení. Hájíme práva těch nejslabších a podporujeme místní komunity usilující o změny k lepšímu. Navazujeme spolupráci s jednotlivci i organizacemi a ve společných projektech každý podle svých možností přispíváme k dosažení stanovených cílů. Spolupráce nám přináší nové úhly pohledu, díky nimž je svět bohatší.

Ochrana zdraví a životního prostředí, nerůst a udržitelnost

Chceme zachovat podmínky a chránit prostředí pro veškerý rozmanitý život na planetě. Snažíme se proto napravit škody na životním prostředí způsobené člověkem a předcházet jim. Jsme přesvědčeni, že planeta má své limity. Podporujeme a vytváříme podmínky pro udržitelnou a sociálně spravedlivou společnost, která se k přírodě chová s pokorou a respektem.

Environmentální spravedlnost

Všichni lidé kdekoliv na světě mají nejen právo na zdravé životní prostředí, ale i právo spolurozhodovat o jeho budoucnosti. Věříme, že zákony musí platit pro všechny stejně a chránit i zranitelné a méně privilegované.

Čestnost a opravdovost

Hlásíme se k etickému kodexu ekologických organizací, pravidlům transparentnosti a etickému kodexu Arniky. Každý úspěch při prosazování zdravého životního prostředí je podmíněn čestností a slušností za všech okolností a bez kompromisů. Dodržujeme naše závazky a plníme sliby. Usilujeme o to, aby tyto hodnoty nebyly jen na papíře, ale byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.

Transparentnost

O naší práci otevřeně a pravdivě informujeme. Za našimi výsledky si pevně stojíme a našim dárcům a donorům se za ně zodpovídáme.

Při veřejných akcích jednáme vždy nenásilně. Pro přijímání finančních darů máme vlastní zásady shrnuté do Fundraisingového kodexu. Roční rozpočty Arniky včetně přehledů hospodaření jednotlivých subjektů organizace jsou dostupné ve výročních zprávách.

 

Členství v českých i mezinárodních asociacích

 

Naši hlavní sponzoři

 

 Hlavní donoři

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe