Historie

Arnika oficiálně vznikla 29. září 2001. Svým způsobem tu ale byla už dřív, protože Arnika vyrůstá z lidí. Z lidí, kteří ji tvoří a podporují. Z lidí, kteří se drží jasného poslání: chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. A Arnika tak roste dál i díky vám!

Jak probíhala naše činnost od založení Arniky? Pojďme si v krátkosti připomenout některé milníky


2001 – Založení Arniky: Od samého počátku byl součástí Arniky i Tým Bořena, jehož členové už v 80. letech zachránili stovky kusů devíti chráněných druhů rostlin z předpolí Radovesické výsypky na Teplicku. Nadšenci tenkrát přestěhovali len žlutý, hvězdnici chlumní nebo plamének přímý do míst, kde jim nehrozilo zasypání hlušinou z bílinských dolů. Dodnes o ně pečujeme a každoročně se na místo činu spolu s dobrovolníky vracíme na pravidelné kosení.

119 b

2002 – Labe u Děčína žije dál: V roce 2002 jsme v kampani Živé Labe spolu s Dětmi Země a ústeckým sdružením Přátelé přírody slavili velký úspěch v kauze plánované ekologicky i ekonomicky nesmyslné stavby jezů na Labi. V rámci posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) totiž ministr životního prostředí vydal k záměru negativní stanovisko. Kauzou jezů na Labi u Děčína se zabýváme dodnes. Proč? Oblast dolního Labe u Děčína je z přírodního hlediska v mnohém vzácná a unikátní. V České republice se jedná o poslední kus řeky, který má jistou dynamiku, což vyhovuje živočichům a rostlinám na pomezí vody a sucha.

Labe 2

2003 – Kácení stovek stromů zažehnáno: V roce 2003 se nám pomocí připomínkování různých projektů a konzultací s místními spolky podařilo zažehnat kácení stovek stromů v Ostravě, Lysé nad Labem a dalších městech.

2004 – Znečišťovatelé pod kontrolou: V roce 2004 se konečně vyplatilo několik let tvrdé dřiny na kampani Budoucnost bez jedů. Dosáhli jsme toho, že od roku 2004 musí velcí znečišťovatelé v České republice nahlašovat své emise a odpady do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Z těchto dat každoročně sestavujeme žebříček největších znečišťovatelů. Mezi podniky, jež se v následujících letech pod tlakem veřejnosti rozhodly investovat do čistších technologií, patří například Kronospan v Jihlavě, Federal-Mogul v Kostelci nad Orlicí či Knauf Insulation z Krupky. Během ¨následujících let průmyslníci ve sněmovně několikrát silně lobbovali za omezení IRZ.

2011 aleje

2005 – Zbavme se jedovatých látek: V roce 2005 jsme ve spolupráci s Mezinárodní sítí pro eliminaci polutantů (IPEN) zveřejnili výsledky analýzy vajec z domácích chovů, které prokázaly kontaminaci nebezpečnými dioxiny, polychlorovanými bifenyly (PCB) a hexachlorbenzenem (HCB). Vzorky z Česka patřily bohužel z hlediska PCB a HCB k těm nejhorším z celkových sedmnácti zemí a čtyř kontinentů zastoupených ve výzkumu. Zveřejnění výsledků studie přispělo ke schválení Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy, která prosazuje odstranění výroby i použití nebezpečných perzistentních organických látek.

2006 – Lepší ochrana pro přírodu: Na základě stínového návrhu chráněných oblastí a stížnosti, které jsme vypracovali společně s dalšími českými organizacemi, Evropská komise v roce 2006 nařídila české vládě doplnit další lokality na seznam Natura 2000. Jde o soustavu území, která chrání nejcennější a nejvzácnější živočichy, rostliny a přírodní stanoviště v Evropě.

2005 vejce

2007 – Vítězství nad nebezpečnou skládkou: Díky naší intenzivní dlouholeté spolupráci s lidmi z obce Pozďátky se v roce 2007 podařilo docílit spuštění procesu asanace místní skládky, ze které do okolí a podzemních vod unikala kyselina sírová, těžké kovy a další toxické látky. Kauza se táhla od roku 1994 a ministerstvo životního prostředí v roce 2007 po našich námitkách zakázalo skladování dalších odpadů a začalo jednat o vyčištění skládky. Asanace odstartovala o tři roky později a byla dokončena na jaře roku 2012. Během desetileté kampaně jsme zpracovali podnět na Českou inspekci životního prostředí, pomohli místním lidem založit občanské sdružení, oslovili politiky a zajistili odbornou pomoc expertů.

2008 – Zdravější zdravotnictví: V roce 2008 se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci s celkem pěti nemocnicemi, které přistoupily a výměnu pomůcek z PVC za bezpečnější alternativy. PVC obsahuje nebezpečné ftaláty a vyrábí se z něj například vaky na skladování krve, hadičky nebo dýchací masky. Obzvláště citlivé na působení ftalátů jsou předčasně narozené děti a naše kampaň byla proto cíleně zaměřena na novorozenecká oddělení.

2009 – Lepší Praha pro všechny: V roce 2009 jsme koordinovali podání námitek desítek občanských iniciativ k novému územnímu plánu Prahy, ke kterým se připojilo přes sedmnáct tisíc Pražanů. K územnímu plánu jsme sestavili i vlastní věcné a systémové námitky a v několika konkrétních kauzách jsme pomohli místním občanům zapojit se do rozhodovacích procesů. Podařilo se nám také ukázat, že zeleň přibývá pouze na papíře a ve skutečnosti dochází v souvislosti s takzvanými celoměstsky významnými změnami k jejímu úbytku.

2009 praha

2010 – Pomáháme v zahraničí: Přestože se Arnika od počátku zapojuje do mezinárodních projektů a jednání, první velký projekt zaměřený specificky na práci v zahraničí jsme zahájili v roce 2010. V Arménii jsme 2 roky pomáhali řešit problematiku míst kontaminovaných pesticidy. Ve spolupráci s organizací „Arménské ženy pro zdraví a životní prostředí“ se nám mimo jiné podařilo prokázat kontaminaci některých lokalit DDT a v jednom případě jsme dokonce objevili pozapomenuté zásoby této nebezpečné látky. Sklad byl posléze v reakci na naše zjištění arménskými úřady zabezpečen. Na úspěšný projekt navázaly podobné aktivity v Bělorusku, Číně, Thajsku, Kazachstánu, Ukrajině nebo jihovýchodní Asii.

2011 – Aleje patří do české krajiny: Ohromný zájem veřejnosti vyvolala v roce 2011 poprvé vyhlášená anketa Alej roku. Lidé do ní nyní už pravidelně přihlašují stromořadí, o která pečují, a na jejichž záchranu potřebují pozornost veřejnosti i finance. Prvním výhercem se tehdy stala Novodvorská alej u obce Vavřinec v Moravském krasu. Několikaletá kampaň Arniky „Zachraňme stromy“ slavila větší úspěch už v roce 2009, kdy byla přijata novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která zaručila alejím větší ochranu. V roce 2010 se nám pak podařilo přesvědčit správu silnic Vysočiny, aby přistoupila k bezpečnostnímu značení alejí.

2010 armenie

2012 – Živá voda pro budoucí generace: Množství pitné vody se snižuje a její znečištění naopak roste. Abychom zvýšili povědomí o těchto problémech a jejich řešení mezi mladými lidmi, uspořádali jsme v roce 2012 soutěž pro školy, ve které jsme obrátili pozornost dětí i učitelů k potřebě chránit vodu hravou a zábavnou formou. Do soutěže se přihlásilo přes sto týmů z šestačtyřiceti škol napříč republikou. Nejlépe se dařilo studentům z gymnázia v Chebu, kteří si za odměnu užili třídenní zážitkový kurz v Národním parku České Švýcarsko.

2013 – Změny Prahy pod kontrolou: V roce 2013 spatřila světlo světa on-line databáze změn územního plánu Prahy Zmenyprahy.cz. V ní jsme zveřejnili přes tisícovku projektů, jež pražské zastupitelstvo řešilo od roku 2004. Polovina z nich měla negativní dopad na životní prostředí a jejich celková plocha dosahovala čtyřicet kilometrů čtverečních – zhruba tisíce Václavských náměstí.

IMG 4630

2014 – Právo na čisté prostředí pro všechny: V letech 2013 a 2014 jsme s místními spolky prováděli výzkum průmyslového znečištění v Kazachstánu, Vážnou kontaminaci těžkými kovy jsme odhalili na řadě dětských hřišť v blízkosti hutí, rtuť zase na řece Nuře, kde se toxický kov v rybách navíc postupně střádá. Okolí města Ekibastuz je pro změnu zamořeno PCB. Výsledky, podle kterých znečištění ohrožuje skoro milion lidí ve středním a východním Kazachstánu, byly základem pro přípravu konkrétních návrhů, jak zajistit ochranu zdraví lidí, kteří žijí v blízkosti hutí a dalších podniků těžkého průmyslu.

2015 – Posviťme si na znečišťovatele: V roce 2015 jsme spustili aplikací Znečišťovatelé pod lupou, která zpřístupňuje data o hodnotách znečišťujících látek vypouštěných jednotlivými provozy. Už během prvních pár týdnů od jejího spuštění jí využily tisíce lidí. S pomocí aplikace můžete jednoduše najít největší znečišťovatele ve vašem okolí nebo si vytvářet žebříčky. Najdete v ní také informace o tom, jak vypouštěné toxické látky ohrožují vaše zdraví.

2016 labe nas spojuje

2016 – Labe pod ochranou: Po dlouholetých kampaních vláda v roce 2016 konečně zařadila Labe od soutoku s Ohří po Děčín na seznam evropsky chráněných lokalit Natura 2000. Arnika i další členové Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000 díky tomu získaly v boji za zachování přírodě blízkého rázu Labe na svou stranu evropskou legislativu. Koryto řeky Labe a jeho nejbližší okolí od soutoku s Ohří až pod Děčín je velmi cenné území volně tekoucí řeky. Schází se tam většina českých vod, migrují tudy ryby oběma směry a řeka vytváří štěrkopískové náplavy s unikátní faunou a flórou. Nyní má labské údolí konečně ochranu, jakou si zaslouží.

2017 – Skenuj kódy, hledej jedy: V roce 2017 jsme ve spolupráci s několika dalšími nevládními organizacemi začali pracovat na vývoji mobilní aplikace Scan4Chem, která lidem umožní zjistit obsah rizikových látek, které nemusí být uváděny ve složení, v kosmetice a dalším zboží. Společně s aplikací také vzniká celoevropská databáze výrobků.

2018 – Celá Praha se zapojuje: Rok 2018 pro náš pražský tým ve znamení zapojování veřejnosti do připomínkování návrhu Metropolitního plánu a intenzivní spolupráce s řadou pražských spolků na vypracování konkrétních připomínek, které by měly zajistit, aby Praha byla do budoucna pro její obyvatele co nejlepším místem k životu. Podle Institutu plánování a rozvoje Prahy občané, spolky a městské části podaly na 50 tisíc připomínek. Cílem územního plánování je dosáhnout kompromisu mezi zájmy developerů a vlastníků nemovitostí, obyvateli města a ochranou veřejných zájmů.

DSC 0209

2019 – Evropský odpad ničí Afriku: V roce 2019 jsme v Ghaně poblíž skládky Agbobloshie, kde kvůli mezerám v mezinárodní legislativě končí mimo jiné i elektrošrot z Evropy, nalezli vejce s bezprecedentním obsahem jedovatých dioxinů. Zpráva, která oblétla světová média, přinesla důležitý důkaz o vlivu exportu odpadu na potravní řetězec a zdraví lidí a pomohla přimět delegáty Basilejské úmluvy ke zpřísnění regulace mezinárodního obchodu s odpadem.

2020 – Premianti v sázení: V roce 2020, který byl ve znaku omezení pohybu a karantény, jsme stihli vysázet několik stovek stromů a dokonce jsme získali ocenění Zlatý rýč za vysázení největšího množství stromů v roce 2019 v rámci kampaně „Sázíme budoucnost“.

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě