Historie

Arnika oficiálně vznikla 29. září 2001. Svým způsobem tu ale byla už dřív, protože Arnika vyrůstá z lidí. Z lidí, kteří ji tvoří a podporují. Z lidí, kteří se drží jasného poslání: chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. A Arnika tak roste dál i díky vám!

Jak probíhala naše činnost od založení Arniky? Pojďme si v krátkosti připomenout některé milníky


2001 – Založení Arniky: Od samého počátku byl součástí Arniky i Tým Bořena, jehož členové už v 80. letech zachránili stovky kusů devíti chráněných druhů rostlin z předpolí Radovesické výsypky na Teplicku. Nadšenci tenkrát přestěhovali len žlutý, hvězdnici chlumní nebo plamének přímý do míst, kde jim nehrozilo zasypání hlušinou z bílinských dolů. Dodnes o ně pečujeme a každoročně se na místo činu spolu s dobrovolníky vracíme na pravidelné kosení.

119 b

2002 – Labe u Děčína žije dál: V roce 2002 jsme v kampani Živé Labe spolu s Dětmi Země a ústeckým sdružením Přátelé přírody slavili velký úspěch v kauze plánované ekologicky i ekonomicky nesmyslné stavby jezů na Labi. V rámci posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) totiž ministr životního prostředí vydal k záměru negativní stanovisko. Kauzou jezů na Labi u Děčína se zabýváme dodnes. Proč? Oblast dolního Labe u Děčína je z přírodního hlediska v mnohém vzácná a unikátní. V České republice se jedná o poslední kus řeky, který má jistou dynamiku, což vyhovuje živočichům a rostlinám na pomezí vody a sucha.

Labe 2

2003 – Kácení stovek stromů zažehnáno: V roce 2003 se nám pomocí připomínkování různých projektů a konzultací s místními spolky podařilo zažehnat kácení stovek stromů v Ostravě, Lysé nad Labem a dalších městech.

2004 – Znečišťovatelé pod kontrolou: V roce 2004 se konečně vyplatilo několik let tvrdé dřiny na kampani Budoucnost bez jedů. Dosáhli jsme toho, že od roku 2004 musí velcí znečišťovatelé v České republice nahlašovat své emise a odpady do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Z těchto dat každoročně sestavujeme žebříček největších znečišťovatelů. Mezi podniky, jež se v následujících letech pod tlakem veřejnosti rozhodly investovat do čistších technologií, patří například Kronospan v Jihlavě, Federal-Mogul v Kostelci nad Orlicí či Knauf Insulation z Krupky. Během ¨následujících let průmyslníci ve sněmovně několikrát silně lobbovali za omezení IRZ.

2011 aleje

2005 – Zbavme se jedovatých látek: V roce 2005 jsme ve spolupráci s Mezinárodní sítí pro eliminaci polutantů (IPEN) zveřejnili výsledky analýzy vajec z domácích chovů, které prokázaly kontaminaci nebezpečnými dioxiny, polychlorovanými bifenyly (PCB) a hexachlorbenzenem (HCB). Vzorky z Česka patřily bohužel z hlediska PCB a HCB k těm nejhorším z celkových sedmnácti zemí a čtyř kontinentů zastoupených ve výzkumu. Zveřejnění výsledků studie přispělo ke schválení Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy, která prosazuje odstranění výroby i použití nebezpečných perzistentních organických látek.

2006 – Lepší ochrana pro přírodu: Na základě stínového návrhu chráněných oblastí a stížnosti, které jsme vypracovali společně s dalšími českými organizacemi, Evropská komise v roce 2006 nařídila české vládě doplnit další lokality na seznam Natura 2000. Jde o soustavu území, která chrání nejcennější a nejvzácnější živočichy, rostliny a přírodní stanoviště v Evropě.

2005 vejce

2007 – Vítězství nad nebezpečnou skládkou: Díky naší intenzivní dlouholeté spolupráci s lidmi z obce Pozďátky se v roce 2007 podařilo docílit spuštění procesu asanace místní skládky, ze které do okolí a podzemních vod unikala kyselina sírová, těžké kovy a další toxické látky. Kauza se táhla od roku 1994 a ministerstvo životního prostředí v roce 2007 po našich námitkách zakázalo skladování dalších odpadů a začalo jednat o vyčištění skládky. Asanace odstartovala o tři roky později a byla dokončena na jaře roku 2012. Během desetileté kampaně jsme zpracovali podnět na Českou inspekci životního prostředí, pomohli místním lidem založit občanské sdružení, oslovili politiky a zajistili odbornou pomoc expertů.

2008 – Zdravější zdravotnictví: V roce 2008 se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci s celkem pěti nemocnicemi, které přistoupily a výměnu pomůcek z PVC za bezpečnější alternativy. PVC obsahuje nebezpečné ftaláty a vyrábí se z něj například vaky na skladování krve, hadičky nebo dýchací masky. Obzvláště citlivé na působení ftalátů jsou předčasně narozené děti a naše kampaň byla proto cíleně zaměřena na novorozenecká oddělení.

2009 – Lepší Praha pro všechny: V roce 2009 jsme koordinovali podání námitek desítek občanských iniciativ k novému územnímu plánu Prahy, ke kterým se připojilo přes sedmnáct tisíc Pražanů. K územnímu plánu jsme sestavili i vlastní věcné a systémové námitky a v několika konkrétních kauzách jsme pomohli místním občanům zapojit se do rozhodovacích procesů. Podařilo se nám také ukázat, že zeleň přibývá pouze na papíře a ve skutečnosti dochází v souvislosti s takzvanými celoměstsky významnými změnami k jejímu úbytku.

2009 praha

2010 – Pomáháme v zahraničí: Přestože se Arnika od počátku zapojuje do mezinárodních projektů a jednání, první velký projekt zaměřený specificky na práci v zahraničí jsme zahájili v roce 2010. V Arménii jsme 2 roky pomáhali řešit problematiku míst kontaminovaných pesticidy. Ve spolupráci s organizací „Arménské ženy pro zdraví a životní prostředí“ se nám mimo jiné podařilo prokázat kontaminaci některých lokalit DDT a v jednom případě jsme dokonce objevili pozapomenuté zásoby této nebezpečné látky. Sklad byl posléze v reakci na naše zjištění arménskými úřady zabezpečen. Na úspěšný projekt navázaly podobné aktivity v Bělorusku, Číně, Thajsku, Kazachstánu, Ukrajině nebo jihovýchodní Asii.

2011 – Aleje patří do české krajiny: Ohromný zájem veřejnosti vyvolala v roce 2011 poprvé vyhlášená anketa Alej roku. Lidé do ní nyní už pravidelně přihlašují stromořadí, o která pečují, a na jejichž záchranu potřebují pozornost veřejnosti i finance. Prvním výhercem se tehdy stala Novodvorská alej u obce Vavřinec v Moravském krasu. Několikaletá kampaň Arniky „Zachraňme stromy“ slavila větší úspěch už v roce 2009, kdy byla přijata novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která zaručila alejím větší ochranu. V roce 2010 se nám pak podařilo přesvědčit správu silnic Vysočiny, aby přistoupila k bezpečnostnímu značení alejí.

2010 armenie

2012 – Živá voda pro budoucí generace: Množství pitné vody se snižuje a její znečištění naopak roste. Abychom zvýšili povědomí o těchto problémech a jejich řešení mezi mladými lidmi, uspořádali jsme v roce 2012 soutěž pro školy, ve které jsme obrátili pozornost dětí i učitelů k potřebě chránit vodu hravou a zábavnou formou. Do soutěže se přihlásilo přes sto týmů z šestačtyřiceti škol napříč republikou. Nejlépe se dařilo studentům z gymnázia v Chebu, kteří si za odměnu užili třídenní zážitkový kurz v Národním parku České Švýcarsko.

2013 – Změny Prahy pod kontrolou: V roce 2013 spatřila světlo světa on-line databáze změn územního plánu Prahy Zmenyprahy.cz. V ní jsme zveřejnili přes tisícovku projektů, jež pražské zastupitelstvo řešilo od roku 2004. Polovina z nich měla negativní dopad na životní prostředí a jejich celková plocha dosahovala čtyřicet kilometrů čtverečních – zhruba tisíce Václavských náměstí.

IMG 4630

2014 – Právo na čisté prostředí pro všechny: V letech 2013 a 2014 jsme s místními spolky prováděli výzkum průmyslového znečištění v Kazachstánu, Vážnou kontaminaci těžkými kovy jsme odhalili na řadě dětských hřišť v blízkosti hutí, rtuť zase na řece Nuře, kde se toxický kov v rybách navíc postupně střádá. Okolí města Ekibastuz je pro změnu zamořeno PCB. Výsledky, podle kterých znečištění ohrožuje skoro milion lidí ve středním a východním Kazachstánu, byly základem pro přípravu konkrétních návrhů, jak zajistit ochranu zdraví lidí, kteří žijí v blízkosti hutí a dalších podniků těžkého průmyslu.

2015 – Posviťme si na znečišťovatele: V roce 2015 jsme spustili aplikací Znečišťovatelé pod lupou, která zpřístupňuje data o hodnotách znečišťujících látek vypouštěných jednotlivými provozy. Už během prvních pár týdnů od jejího spuštění jí využily tisíce lidí. S pomocí aplikace můžete jednoduše najít největší znečišťovatele ve vašem okolí nebo si vytvářet žebříčky. Najdete v ní také informace o tom, jak vypouštěné toxické látky ohrožují vaše zdraví.

2016 labe nas spojuje

2016 – Labe pod ochranou: Po dlouholetých kampaních vláda v roce 2016 konečně zařadila Labe od soutoku s Ohří po Děčín na seznam evropsky chráněných lokalit Natura 2000. Arnika i další členové Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000 díky tomu získaly v boji za zachování přírodě blízkého rázu Labe na svou stranu evropskou legislativu. Koryto řeky Labe a jeho nejbližší okolí od soutoku s Ohří až pod Děčín je velmi cenné území volně tekoucí řeky. Schází se tam většina českých vod, migrují tudy ryby oběma směry a řeka vytváří štěrkopískové náplavy s unikátní faunou a flórou. Nyní má labské údolí konečně ochranu, jakou si zaslouží.

2017 – Skenuj kódy, hledej jedy: V roce 2017 jsme ve spolupráci s několika dalšími nevládními organizacemi začali pracovat na vývoji mobilní aplikace Scan4Chem, která lidem umožní zjistit obsah rizikových látek, které nemusí být uváděny ve složení, v kosmetice a dalším zboží. Společně s aplikací také vzniká celoevropská databáze výrobků.

2018 – Celá Praha se zapojuje: Rok 2018 pro náš pražský tým ve znamení zapojování veřejnosti do připomínkování návrhu Metropolitního plánu a intenzivní spolupráce s řadou pražských spolků na vypracování konkrétních připomínek, které by měly zajistit, aby Praha byla do budoucna pro její obyvatele co nejlepším místem k životu. Podle Institutu plánování a rozvoje Prahy občané, spolky a městské části podaly na 50 tisíc připomínek. Cílem územního plánování je dosáhnout kompromisu mezi zájmy developerů a vlastníků nemovitostí, obyvateli města a ochranou veřejných zájmů.

DSC 0209

2019 – Evropský odpad ničí Afriku: V roce 2019 jsme v Ghaně poblíž skládky Agbobloshie, kde kvůli mezerám v mezinárodní legislativě končí mimo jiné i elektrošrot z Evropy, nalezli vejce s bezprecedentním obsahem jedovatých dioxinů. Zpráva, která oblétla světová média, přinesla důležitý důkaz o vlivu exportu odpadu na potravní řetězec a zdraví lidí a pomohla přimět delegáty Basilejské úmluvy ke zpřísnění regulace mezinárodního obchodu s odpadem.

2020 – Premianti v sázení: V roce 2020, který byl ve znaku omezení pohybu a karantény, jsme stihli vysázet několik stovek stromů a dokonce jsme získali ocenění Zlatý rýč za vysázení největšího množství stromů v roce 2019 v rámci kampaně „Sázíme budoucnost“.

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě