Bečva volá S.O.S.: Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi

17.12.2020 - PRAHA | Novinky
Foto: Petr Zewlakk Brabec
Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jménem Arniky a dalších 6509 občanů České republiky, kteří k 16. prosinci 2020 podepsali výzvu Řeky bez jedů.

Dne 13. listopadu 2020 jste během jednání Poslanecké sněmovny řekl, cituji: “Můžeme snížit ohlašovací prahy nebo rozšířit vějíř sledovaných látek, aby znečišťovatelé byli pod větší veřejnou kontrolou.” Věříme, že tento příslib dodržíte a pomůžete tak předejít dalším ekologickým neštěstím nebo přispějete ke zmírnění jejich dopadu. 

Dále bychom rádi apelovali na Váš příslib, že váš úřad připraví novelu vodního zákona, která zvýší pokuty za ekologické újmy až na 50 milionů korun. Pokuty za ekologické havárie takového rozsahu by měly být pro znečišťovatele exemplární nejen z výchovných důvodů, ale také proto, aby z nich bylo možné zničené lokality následně revitalizovat. A zastáváme  názor, že likvidační pokuta by měla hrozit hlavně těm podnikům, které budou podobné havárie zatajovat. 

V kauzách podobných havárii na Bečvě je veřejný přístup k informacím naprosto klíčový. Proto na Vás apelujeme, abyste neprodleně veřejnosti sdělil všechny informace, které doposud máte nebo je má Česká inspekce životního prostředí. 

Jde o tyto informace: 

  • jaká chemická látka řeku Bečvu otrávila

  • kdy a kde byly odebrány jaké vzorky (vody, ryb, sedimentů) pracovníky ČIŽP

  • jaké jsou výsledky jejich rozborů. 

Signatáři výzvy Řeky bez jedů (6509 lidí) požadují tyto konkrétní kroky směřující k větší ochraně řek a životního prostředí: 

  1. Řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září 2020 na Bečvě pod Valašským Meziříčím, a exemplární potrestání jejích viníků.

  2. Zlepšení monitorování toxických látek ke zvýšení prevence znečištění vod, konkrétně snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro kyanidy tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.

  3. Snížení ohlašovacích prahů do IRZ v únicích do vody a v odpadech pro další nebezpečné látky.

  4. Zpřísnění limitů pro vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy, včetně mědi a zinku.

  5. Sledování větší škály látek ohrožujících kvalitu vody povrchové i zdrojů pitné vody, ke kterým patří široká škála perfluoralkylovaných látek (PFAS). Žádáme jejich zařazení na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech do IRZ.

  6. Zveřejnění snadno dostupného seznamu starých ekologických zátěží, z nichž trvale  unikají toxické látky kontaminující vodní organismy a ryby.

  7. Zpracování plánu na omezení zátěže vodních toků a ryb rtutí.     

Děkujeme za zodpovězení našich dotazů, vyslyšení našich požadavků a podporu výše uvedených bodů, jejichž implementace pomůže k lepší ochraně vody v našich řekách.

Budoucnost vidíme bez jedů!

Za Arniku program Toxické látky a odpady 

 

Lenka Petrlíková Mašková, statutární zástupkyně

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

 

Banner-stika

Sledujte nás: