Natura 2000

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Natura 2000 je vyhlašována podle dvou směrnic (zákonných předpisů): o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovištích. Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. „ptačí oblasti“ (PO). Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašovány zvláštní chráněná území, tzv. evropsky významné lokality (EVL) pro vybrané typy přírodních stanovišť a druhy ostatních živočichů a rostlin. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Příklady z ostatních evropských zemí nám ukázaly, že vlády i nejrůznější zájmové skupiny se vždy snaží návrhy lokalit Natury 2000 co nejvíce omezit. Proto Arnika spolu s dalšími spolky založila Koalici NNO pro Naturu 2000, která využila jedinečných možností v rámci evropského práva k prosazení tzv. „stínového seznamu“, tedy lokalit, které v oficiálních návrzích z nejrůznějších důvodů chyběly. Zkušenosti organizací z jiných zemí, kvalitní odborné zázemí členů koalice a vstřícný postoj tehdejších resortních institucí přispěly k tomu, že se podařilo seznam EVL nakonec rozšířit o zhruba třetinu celkového počtu lokalit. Nejtěžší bylo doplnit, proti odporu zejména Ministerstva dopravy, lokality, které kolidovaly se splavňovacími záměry na Labi. To se definitivně podařilo až v lednu 2020  (https://arnika.org/vlada-dnes-rozsirila-chranena-uzemi-kolem-labe-zamezi-tak-niceni-vzacne-prirody).

Vyhlášením lokalit však práce nekončí. Je nutné je i nadále chránit a pečovat o ně. I když je to primárně úkolem státní ochrany přírody. Arnika k tomu ovšem přispívá jak oponováním nebezpečných projektů, které soustavu Natura 2000 ohrožují (jez u Děčína, DOL), tak péčí o některé lokality a druhy (páchník v Poodří, bílé stráně v Českém středohoří).

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe