Arnika nezahálí a (nejen v květnu) svou činností slaví dva významné dny pro biodiverzitu

Arnika nezahálí a (nejen v květnu) svou činností slaví dva významné dny pro biodiverzitu

Květen se jako již tradičně - díky Mezinárodnímu dni biodiverzity a Evropskému dni soustavy Natura 2000 - nese ve znamení ochrany druhové rozmanitosti, jíž se Arnika dlouhodobě...

celý článek
Nepoučitelné vlády: Česko-německá smlouva o zlepšování splavnosti povede k dalšímu utrácení za neperspektivní vodní dopravu na Labi

Nepoučitelné vlády: Česko-německá smlouva o zlepšování splavnosti povede k dalšímu utrácení za nep...

Mezi českou a německou vládou má dojít k podpisu smlouvy o zlepšování splavnosti Labe pro nákladní lodní dopravu, která zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Politici obou států se nevzdávají představ o mezinárodní vodní cestě ani po desítkách let neúspěšných pokusů, zbytečně vynaložených stovkách milionů korun, ani navzdory dlouhotrvajícímu suchu. Arnika a BUND vyzývají obě vlády, aby smlouvu...

celý článek
Vláda rozhodne, jestli zachrání unikátní přírodní bohatství

Vláda rozhodne, jestli zachrání unikátní přírodní bohatství

Třináctileté úsilí Arniky a dalších neziskových organizací se může zúročit v pondělí 25. ledna, kdy bude vláda rozhodovat o doplnění Národního seznamu evropsky významných lokalit...

celý článek
Les u letního kina v Havířově má naději na lepší ochranu

Les u letního kina v Havířově má naději na lepší ochranu

Komise pro životní prostředí města Havířova podpořila návrh sdružení Arnika na kvalitnější ochranu další části jedinečných lesů v katastru města. Podle nevládní organizace je to...

celý článek
Na Plachtě je unikátní příroda, začíná hned za městem

Na Plachtě je unikátní příroda, začíná hned za městem

Přírodní území Na Plachtě na jihovýchodním okraji Hradce Králové nabízí jedinečnou podívanou - několik desítek hektarů velkou bezlesou plochu s písčinami, tůněmi, trávníky a...

celý článek

Natura 2000

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Natura 2000 je vyhlašována podle dvou směrnic (zákonných předpisů): o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovištích. Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. „ptačí oblasti“ (PO). Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašovány zvláštní chráněná území, tzv. evropsky významné lokality (EVL) pro vybrané typy přírodních stanovišť a druhy ostatních živočichů a rostlin. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Příklady z ostatních evropských zemí nám ukázaly, že vlády i nejrůznější zájmové skupiny se vždy snaží návrhy lokalit Natury 2000 co nejvíce omezit. Proto Arnika spolu s dalšími spolky založila Koalici NNO pro Naturu 2000, která využila jedinečných možností v rámci evropského práva k prosazení tzv. „stínového seznamu“, tedy lokalit, které v oficiálních návrzích z nejrůznějších důvodů chyběly. Zkušenosti organizací z jiných zemí, kvalitní odborné zázemí členů koalice a vstřícný postoj tehdejších resortních institucí přispěly k tomu, že se podařilo seznam EVL nakonec rozšířit o zhruba třetinu celkového počtu lokalit. Nejtěžší bylo doplnit, proti odporu zejména Ministerstva dopravy, lokality, které kolidovaly se splavňovacími záměry na Labi. To se definitivně podařilo až v lednu 2020  (https://arnika.org/vlada-dnes-rozsirila-chranena-uzemi-kolem-labe-zamezi-tak-niceni-vzacne-prirody).

Vyhlášením lokalit však práce nekončí. Je nutné je i nadále chránit a pečovat o ně. I když je to primárně úkolem státní ochrany přírody. Arnika k tomu ovšem přispívá jak oponováním nebezpečných projektů, které soustavu Natura 2000 ohrožují (jez u Děčína, DOL), tak péčí o některé lokality a druhy (páchník v Poodří, bílé stráně v Českém středohoří).

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě