Řeky bez jedů

29.9.2020 - OSTRAVA / PRAHA | Články
Štíka v čisté řece.
Jik jik; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14631780
Kyanidy, které 20. září 2020 z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění. Výzva "Řeky bez jedů" žádá změnu a zpřísnění v monitoringu toxických látek ohrožujících kvalitu vod.

V reakci na únik kyanidů do Bečvy, který otrávil více jak třicetikilometrový úsek řeky, podepisují lidé na webu Arniky výzvu Řeky bez jedů. Ta mimo jiné požaduje řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září na Bečvě, a exemplární potrestání jejích viníků. Výzva apeluje na politiky a rozhodující úředníky, aby zpřísnili pravidla pro ohlašování kyanidů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). "Žádáme to, protože do IRZ se hlásí nejen informace o tom, co vypouštějí konkrétní průmyslové provozy do vody a ovzduší, ale také přenosy toxických látek v odpadech. Pokud budou dostupné informace o předávání kyanidů mezi provozy, bude mít i státní správa lepší přehled o pohybu těchto jedů nebezpečných pro vody," vysvětluje požadavky výzvy Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Výzva míří i na další toxické látky, které způsobují problémy organismům žijícím ve vodách anebo mohou kontaminovat i zdroje pitné vody. "Látky jako perfluoralkylované sloučeniny kontaminovaly zdroje pitné vody na mnoha místech v USA i dalších zemích. Je možné, že tomu tak je i u nás. Problém je, že tyto látky běžně neměříme. Proto jsme jejich sledování zařadili do výzvy Řeky bez jedů. V minulosti se totiž opakovaně objevily i v rybách například poblíž průmyslových provozů v Ústí nad Labem anebo v Liberci," doplňuje informace o další problematické skupině jedů Karolína Brabcová z Arniky, která vede tým, jež nedávno odebral vzorky pražských vod. Ty nyní analyzuje laboratoř na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze právě na tuto skupinu látek.

"Mezi plíživé jedy v našich vodách anebo spíše v sedimentech a následně rybách patří také rtuť. Ta se kumuluje v rybách. Většinou slýcháme o tom, že konzumace ryb kontaminovaných rtutí může poškodit naši nervovou soustavu. To je pravda, ale málo se ví o tom, že rtuť samozřejmě působí negativně i na zdravotní stav ryb a oslabuje jejich populace. Rtuť se do vod dostává nejen vypouštěním s odpadními vodami, ale z odpadu s obsahem rtuti anebo spadem emisí z uhelných elektráren. Chceme tedy plán, jak další zátěži rtutí zabránit. Na některých místech, mezi něž patří třeba nádrž Skalka na Chebsku, je na kritické úrovni," vysvětlil další z požadavků výzvy Petrlík.

Výzvu můžete podepsat i zde:

Podepište petici

Bezjedu barPodepište výzvu "Řeky bez jedů"

Kyanidy, které z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění.

Žádáme proto:

Řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září 2020 na Bečvě pod Valašským Meziříčím, a exemplární potrestání jejích viníků.

Vody ohrožují nejen kyanidy, ale život v nich otravuje i celá řada dalších chemických látek, které se ani neměří a jejichž skladování v sousedství vodních toků není dostatečně omezené. Ke zvýšení prevence znečištění vod proto žádáme zlepšení monitorování toxických látek, konkrétně:

  1. Pro kyanidy snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.
  2. Snížení ohlašovacích prahů do IRZ pro další nebezpečné látky v únicích do vody a v odpadech.
  3. Zpřísnění limitů pro vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy, včetně mědi a zinku.
  4. Sledovat větší škálu látek ohrožujících kvalitu vody povrchové i zdrojů pitné vody, ke kterým patří široká škála perfluoralkylovaných látek (PFAS). Žádáme jejich zařazení na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech (do IRZ).
  5. Zveřejnění snadno dostupného seznamu starých ekologických zátěží, z nichž trvale unikají toxické látky kontaminující vodní organismy a ryby.
  6. Zpracování plánu na omezení zátěže vodních toků a ryb rtutí.

V Praze a Ostravě 26. září 2020

Adresáti: Vláda ČR, Ministr životního prostředí ČR, Parlament ČR, zastupitelstva krajů i obcí, krajské a obecní úřady

Výzvu Řeky bez jedů podepsalo na těchto stránkách 6896 lidí.

Jméno*
Napište své jméno.

Příjmení*
Napište své příjmení.

Ulice a číslo*
Zadejte ulici a číslo.

Město / obec*
Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.

PSČ*
Zadejte poštovní směrovací číslo.

Telefon
Povoleny jsou pouze číslice

E-mail*
Emailová adresa není platná nebo už byla použita.

Zaměstnání / funkce
Neplatný Vstup


* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu