Odpadový Oskar

Odpadovy Oskar

Odpadový Oskar je soutěž pro obce, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Obce jsou hodnoceny v těchto kategoriích:

V první skupině bude pořadí obcí stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). Toto hodnocení proběhne i na úrovni krajů (pokud budou k dispozici potřebná data).

Ve druhé skupině budou na celorepublikové úrovni hodnoceny příklady dobré praxe. Obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/ob/rok, které mají vysokou úroveň recyklace a dobře motivují a komunikují s veřejností či jinak mohou být příkladem pro ostatní.

Proč soutěž pořádáme

Česká republika v současnosti skládkuje přibližně dvojnásobek směsného odpadu oproti průměru EU, pravděpodobně tedy nesplníme cíle skládkové směrnice omezit do roku 2020 ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládku na 35 % hodnoty produkce roku 1995. 

Cíle oběhového hospodářství požadují, abychom v roce 2025 materiálově využívali 55 % komunálních odpadů. Nový odpadový zákon přenesl tuto povinnost na obce. Aby tento cíl byl splněn, musí obce výrazně snížit produkci směsného odpadu (množství směsného a objemného odpadu z obcí ČR bylo v roce 2019 cca 230 kg/ob/rok).

Graf cile OH obci

Produkci směsného odpadu lze snížit. Výsledky ukazují, že lidé v malých obcích jsou schopni produkovat i méně než 50 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. Ve větších městech (nad 5000 obyvatel) se nejlepší výsledky pohybují kolem 100 kg. Úspěšné obce také dnes vytřídí více než 50 % svých odpadů k dalšímu využití - viz příklady dobré praxe.

Návody, jak snižovat celkovou produkci odpadů a produkci směsného odpadu v obcích a městech, lze nalézt v několika našich publikacích (volně ke stažení).

Podmínku produkce do 150 kg na 1 obyvatele jsme pro soutěž stanovili, protože této hodnoty již dnes dosahuje řada zemí. Podrobnosti naleznete na našich stránkách Odpady v číslech.

Výsledky 7. ročníku soutěže

Výsledky 7. ročníku soutěže (soubor pdf)

Další podobnosti naleznete také v tiskových zprávách (ČR jako celek + jednotlivé kraje, kde jsme výsledky vyhlašovali)
TZ ČR (soubor pdf)
TZ Jihočeský kraj (soubor pdf)
TZ Jihomoravský kraj (soubor pdf)
TZ Královéhradecký kraj (soubor pdf)
TZ Karlovarský kraj (soubor pdf)
TZ Liberecký kraj (soubor pdf)
TZ Moravskoslezský kraj (soubor pdf)
TZ Olomoucký kraj (soubor pdf)
TZ Pardubický kraj (soubor pdf)
TZ Plzeňský kraj (soubor pdf)
TZ Ústecký kraj (soubor pdf)
TZ Kraj Vysočina (soubor pdf)

7. ročník soutěže Odpadový Oskar se uskutečnil v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe“, který byl v roce 2021 podpořen Ministerstvem životního prostředí. Výsledky nemusí vyjadřovat stanovisko dárce. Děkujeme též za spolupráci a podporu Olomouckému a Moravskoslezskému kraji.

Výsledky starších ročníků soutěže

Výsledky 6. ročníku soutěže
Výsledky 5. ročníku soutěže

Kontakt na koordinátora soutěže

Ing. Milan Havel, mobil: 731 256 691, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.