Odpadový Oskar

Odpadovy Oskar.

10. ročník soutěže

Odpadový Oskar je soutěž, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. V 10. ročníku budou hodnoceny data za rok 2023. Podmínku produkce do 150 kg jsme pro soutěž stanovili, protože této hodnoty již dnes dosahuje řada zemí. Podrobnosti naleznete na našich stránkách Odpady v číslech.

Obce jsou hodnoceny v těchto kategoriích:

V první skupině bude pořadí obcí stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). Toto hodnocení proběhne i na úrovni krajů (pokud budou k dispozici potřebná data).

Ve druhé skupině budou na celorepublikové úrovni hodnoceny příklady dobré praxe. Obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/ob/rok, které mají vysokou úroveň recyklace a dobře motivují a komunikují s veřejností či jinak mohou být příkladem pro ostatní. Oceněny mohou být i zajímavé nápady.

Proč soutěž pořádáme

Česká republika v současnosti produkuje výrazně více zbytkových komunálních odpadů oproti průměru EU (asi o 70 kg/ob/rok). V důsledku toho více odpadu skládkujeme. Přestože vykazujeme vysokou úroveň třídění obalů, celkovou úroveň recyklace máme nižší (pod průměrem EU).

Specifikem ČR je, že správa v oblasti odpadů byla přenesena na obce (jinde jsou to větší celky). Po obcích proto i nová legislativa požaduje, aby v letech 2025, 2030 a 2035 dosáhli určité míry třídění. V roce 2025 mají obce povinnost vytřídit 60 % komunálních odpadů (v roce 2020 to bylo cca 40 %). Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je třeba změnit nastavení systému nakládání s odpady v cca 80 % obcí.

Produkci směsného odpadu lze snížit. Dokazují to výsledky mnoha obcí i rozbory popelnic. Lidé v malých obcích jsou schopni produkovat i méně než 50 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. Ve větších městech (nad 5000 obyvatel) se nejlepší výsledky pohybují kolem 100 kg. Úspěšné obce také dnes vytřídí více než 50 % svých odpadů k dalšímu využití - viz příklady dobré praxe.

Návody, jak snižovat celkovou produkci odpadů a produkci směsného odpadu v obcích a městech, lze nalézt v našich publikacích (volně ke stažení). Příklady obcí, které již dnes vytřídí 60 % komunálních odpadu v této publikace (volně ke stažení).

Výsledky 9. ročníku soutěže


Obce s nejnižší produkcí odpadů v roce 2022 a oceněný příklad dobré praxe

Dalešice (30,0 kg/ob) patří dlouhodobě mezi obce s velmi nízkou produkcí směsného odpadu. Většina domácností v obci nemá popelnici a pro odvoz směsného odpadu si kupují pytle. Domácnosti tedy přesně ví, kolik je produkce odpadů stojí. Obce byla již v minulosti oceněna jako příkald dobré praxe v kategorii II soutěže. Více podrobností na webu s příklady dobré praxe.

Chvalšiny (46,2 kg/ob) dlouhodobě motivují domácnosti ke snižování produkce směsného odpadu a ta jak finančně, tak velmi pohodlným systém odpadového hospodářství. Po přijetí nové legislativy jsou Chvalšiny možná jediná obec v ČR, která zavedla poplatek podle objemu vyprodukovaného odpadu (umožňuje zpoplatnit objemný odpad). Chvalšiny již dříve byly oceněny jako příklad dobré praxe v kategorii II. Pokud jde o produkci odpadů, průměrný obyvatel potřebuje vyvézt 3 stodvacetilitrové popelnice za rok (cca 1 litr/ob/den). Více na webu s příklady dobré praxe.

I město Fulnek (97,4 kg/ob) dlouhodobě uplatňuje platbu za odpady podle objemu přistavených nádob. Díky motivaci i dlouhodobé práci na odpadovém hospodářství opakovaně dosahuje nejnižší produkce směsného odpadu ze všech sídel nad 5000 obyvatel ČR. Fulnek byl již dříve oceněn za svůj přístup jako příklad dobré praxe v kategorii II. Více na webu s příklady dobré praxe.

Bílovice nad Svitavou oceňujeme jako příklad dobré praxe za úspěšný přechod na systém door to door (třídění papíru, plastu a bioodpadu přímo u domu). Po zavedení tohoto systému klesla produkce směsného odpadu ze 195,8 na 118,2 kg/ob a míra třídění vzrostla z 35,8 na 54 %. Oceňujeme i to, že obce přehledně zveřejňuje výsledky odpadového hospodářství: https://www.bilovicens.cz/informace-k-odpadovemu-hospodarstvi. Podrobnosti naleznete také na našem webu s příklady dobré praxe.

Uherčice patří mezi obec s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu v Jihomoravském kraji. Své výsledky dosahuje dlouhodobě a již několikrát v rámci Odpadového Oskara oceněny. Obec má zaveden motivační systém MESOH, který domácnosti slevou na poplatku motivuje k předcházení vzniku odpadů a třídění. Obec dlouhodobě dosahuje míry třídění přes 60 %. Více: https://www.mojeodpadky.cz/uhercice/dokumenty. Podrobnosti naleznete také na našem webu s příklady dobré praxe.

Tiskové zprávy s výsledky pro ČR a jednotlivé kraje

TZ ČR (soubor pdf) a její příloha - tabulka s pořadím všech obcí (příloha)
TZ Jihočeský kraj (soubor pdf)
TZ Jihomoravský kraj (soubor pdf)
TZ Královéhradecký kraj (soubor pdf)
TZ Karlovarský kraj (soubor pdf)
TZ Liberecký kraj (soubor pdf)
TZ Moravskoslezský kraj (soubor pdf)
TZ Olomoucký kraj (soubor pdf)
TZ Pardubický kraj (soubor pdf)
TZ Plzeňský kraj (soubor pdf)
TZ Ústecký kraj (soubor pdf)
TZ Středočeský kraj (soubor pdf)
TZ Kraj Vysočina (soubor pdf)
TZ Zlínský kraj (soubor pdf)

Soutěž Odpadový Oskar v minulosti opakovaně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Děkujeme za spolupráci a podporu Olomouckému a Moravskoslezskému kraji při vyhlašování Odpadového Oskara na jejich území.

Kontakt na koordinátora soutěže

Ing. Mirka Jopková,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě