Motivační systémy

Motivační systém ISNO / MESOH

Inteligentní systém nakládání s odpady poprvé začala zavádět firma STKO Mikulov ve své svozové oblasti, v Mikulově a okolí (11 obcí). Cílem ISNO je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. V praxi to znamená, že domácnosti mají nádoby na tříděný sběr přímo u svého domu a jsou motivování k třídění a prevenci. V současné době ho zavádí více firem, nejvíce se o jeho propagaci zasazuje jeho autor, Ing. Staňka (Moje odpadky).

Podrobnosti o systému naleznete v našich článcích. První článek vziknul již v roce 2014, kdy jsem celý systém ocenili jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Odpadový Oskar (článek o systému STKO Mikulov). Druhý článek popisuje vývoj odpadového hospodářství v Novém Bydžově, kde nejprve zavedli systém s čárovými kódy a v současné době aplikují systém MESOH (článek o odpadovém hospodářství Nového Bydžova). Třetí možností, kterou Vám nabízíme, je seznamit s výsledky obcí, které byly oceněny v rámci soutěže Odpadový Oskar a jejichž popis naleznete na našem webu s příklady dobré praxe (jedná se o obce Březí, Dolní Věstonice a Milíkov).

Motivační systémy s čárovými kódy

Motivační systém s čárovými kódy zavedlo jako první v ČR město Letohrad. Díky tomuto motivačnímu systému, kdy domácnostem se snižují náklady na odpady v závislosti na množství vytříděných surovin, město v krátké době výrazně navýšilo úroveň třídění a dosáhlo postupně i výrazného snížení produkce směsného odpadu. Pak však se pokles SKO zastavil a město hledalo další nástroje, jak ho podpořit. Nakonec se mu to podařilo, když upravilo frekvenci svozu tohoto odpadu. O vývoji odpadového hospodářství Letohradu najdete aktuální informace v tomto článku.

Systém s čárovými kódy dnes nabízí více firem, například firma JRK, která převzala firmu Jiří Bárta Software.  Podrobný popis systému ECONIT naleznete například na webu https://chytreodpady.cz/.

Systémy door to door (třídění u domu)

Zavádění systému door to door se však v ČR zabývá více firem. Kromě již zmínění firmy JRK máme ověřeny reference firmy Aspha (Ing. Tomáš Hlavenka). Tato firma pomáhala například v obci Telnice (Odpadovým Oskarem oceněný příklad dobré praxe). Podobné služby nabízí také firma Tectronik. Její aplikaci "Moje popelnice" využívají například TS Malá Haná. Výstupy aplikace můžete vidět v prezentaci Ing. Olgy Dočkalové na webu Svazu měst a obcí ČR.

Vážení odpadu

V oblasti digitalizace působí na našem trhu víc firem. Význam přesných dat dokládá společnost Obcejinak, které již několik let optimalizují odpadové hospodářství obce Průhonice. Díky vážení popelnic zjistili, že mnoho domácností přistavuje popelnice skoro prázdné. Celou analýzu naleznete v jejich blogu (též ke stažení v pdf).

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě